Beseda s policistou

Beseda s policistou
Pondělí po prázdninách bylo ve škole opravdu mimořádné. Pana Jiřího Nekolu děti dobře znají, ale ve služební uniformě ho možná ještě neviděly...Za znalosti z dopravní výchovy policista děti chválil a všichni doufáme, že je uplatňují také v praxi. Odměnou pro všechny byla prohlídka policejního vozu.                            Mirka Kopecká

logo

© Škola Huntířov