Čarodějnice 2015


Výroba čarodějnice se stala v naší družině tradicí, její podoba je ale vždy originální. To nás na ní nejvíc baví – kombinovat přinesené oblečení a vystihnout co nejškaredější výraz obličeje. Během dvou družinových odpolední byla čarodějnice nastrojená a už stála na chodbě, kde čekala na svoje nejkrásnější koště. Letos jsme totiž vyhlásili „Soutěžní přehlídku košťat pro čarodějnici". Vlastnoručně vyrobená košťata si každý mohl prohlédnout a podle svého uvážení vhodit hlas do krabičky. Regulérním hlasováním a spočítáním hlasů porotou jednoznačně vyhrál Máťův „Prďolet", který obdržela čarodějnice na svou poslední cestu v čele lampiónového průvodu. Průvod od školy byl opravdu dlouhý, spousta lampiónů, spousta malých čarodějniček. Na Skřibu nás čekalo zapálení vatry, svou vůní lákavé občerstvení, a po úplném setmění obloha plná barevných světélek – ohňostroj potěšil děti i dospělé.
Iva Jindráková

pořádný nos
tyhle zuby by asi nikdo nechtěl...
a teď ruce
ještě nějakou záplatu pro parádu
a už čeká na koště
veřejné hlasování
hlasování 2
sčítání hlasů
už je  spočítáno
vyhlášení výsledků
cena pro Matěje
před cestou
poslední rozloučení
jen nastartovat
řazení průvodu
průvod už vyrazil
nosič Viktorka
připojení dalších účastníků na křižovatce
nosič Péťa
malá čarodějnice Anička
před výstupem na vrchol
ještě vítězné koště
zapálení
už je v plamenech
a teď něco dobrého
ohňostroj nakonec
ohňostroj 2
logo

© Škola Huntířov