Čarodějnice 2015


Výroba čarodějnice se stala v naší družině tradicí, její podoba je ale vždy originální. To nás na ní nejvíc baví – kombinovat přinesené oblečení a vystihnout co nejškaredější výraz obličeje. Během dvou družinových odpolední byla čarodějnice nastrojená a už stála na chodbě, kde čekala na svoje nejkrásnější koště. Letos jsme totiž vyhlásili „Soutěžní přehlídku košťat pro čarodějnici". Vlastnoručně vyrobená košťata si každý mohl prohlédnout a podle svého uvážení vhodit hlas do krabičky. Regulérním hlasováním a spočítáním hlasů porotou jednoznačně vyhrál Máťův „Prďolet", který obdržela čarodějnice na svou poslední cestu v čele lampiónového průvodu. Průvod od školy byl opravdu dlouhý, spousta lampiónů, spousta malých čarodějniček. Na Skřibu nás čekalo zapálení vatry, svou vůní lákavé občerstvení, a po úplném setmění obloha plná barevných světélek – ohňostroj potěšil děti i dospělé.
Iva Jindráková

logo

© Škola Huntířov