Koulení 2016

1. 6. jsme ukončili účast naší školy v 9. ročníku ekologicko-zábavné soutěže ve sběru hliníku, kterou vyhlásila Základní škola v Pěnčíně. Díky všem sběračům jsme ukouleli kouli o hmotnosti 30 kg. DĚKUJEME!
Po celý rok školáci průběžně přebírají přinesený hliník a připravují ho do pytlů, které na závěr sešívají do tvaru koule. Je skvělé, že je ze všech domácností hliník stále lépe vytříděný a při kontrole vyřazujeme jen malé množství „vetřelců". Letošní třeťáky jsme pasovali do role vyslanců školy a společně s družstvy dalších zúčastněných škol nás reprezentovali na setkání v Pěnčíně. Ostatní školáci si statečně kopec vyšlápli a čekali na třeťáky na Horní Černé Studnici. Odtud jsme, společnými silami, kouli dovalili až pod rozhlednu. Odměna byla sladká... a čtvrtina dortu rychle zmizela. Když jsme pod rozhlednou zůstali skoro sami, bylo dost času prozkoumat všechny vyhlídky i utratit penízky...Cesta domů byla s malou zastávkou u fary na Krásné a proběhla naprosto bez problémů. Školáci si zpívali do kroku a počasí nám přálo.
Věřím, že „hromadění" hliníku se už stalo součástí třídění domácího odpadu, proto sbírejte dál a uvidíme, jakou kouli povalíme v roce 2017... Děkujeme za pomoc. Mirka Kopecká

logo

© Škola Huntířov