Koulení 2017

Také v tomto školním roce jsme se s chutí zapojili do 10. ročníku ekologické hry, kterou pořádá škola v Pěnčíně. Třídění odpadu se stalo samozřejmostí ve škole, doma a často i v zaměstnání. Celý rok nosí do školy hliník nejen děti, ale zapojuje se i řada dalších občanů... Děkujeme. Tento školní rok jsme nastřádali 27 kg vytříděného hliníku! Přinesený hliník s dětmi dotřídíme a na konci května třeťáci „ukoulí" kouli. Nácvik koulení zkoušíme už ve škole, aby každý věděl, co ho čeká pod rozhlednou na Černé Studnici. Letošní oslava Dne dětí byla ještě lepší, protože nás všechny až k rozhledně vyvezl výletní vláček. Uspořené síly se hodily při výstupu na rozhlednu, na průlezkách nebo na trampolíně. Cesta domů rychle utekla, provázela nás dobrá nálada a úsměv na tváři.
... a od zítřka už sbíráme hliník na novou kouli.                                      Mirka Kopecká

logo

© Škola Huntířov