Pracovní setkání

Workshop pro děti a rodiče
Ve školce se nám podařil zajistit zajímavý program pro starší děti a jejich rodiče. Byli jsme velmi potěšeni, že Mgr. Hana Otevřelová, speciální pedagožka a rodinná terapeutka, přijala naše pozvání a z Prahy k nám přijela. V první polovině semináře seznámila rodiče s oblastmi, které má předškolák zvládnout, aby se stal úspěšným prvňáčkem. Předvedla názorné ukázky, jak danou oblast prověřit, popřípadě rozvíjet. V druhé polovině odpoledne si děti s podporou rodičů hned vyzkoušely, jak se jim v dané oblasti daří. Tím rodiče získali okamžitou zpětnou vazbu, v jaké oblasti jsou děti zralé, co ještě podpořit. Děkujeme rodičům i dětem za aktivní a spolupracující přístup. Věříme, že workshop byl pro ně zajímavý a přínosný. Škoda jen, že této příležitosti využila jen zhruba polovina přizvaných rodičů. Další informace mohou rodiče najít na stránkách lektorky www.hanaotevrelova.cz            Iva Jindráková

logo

© Škola Huntířov