První pomoc

Základní kurz první pomoci ve školce a ve škole
Ve středu 29. dubna dorazily do školy zdravotnice z Červeného kříže z Jablonce nad Nisou, aby proškolily děti v základech pomoci.
Jak poskytovat první pomoc si i ti nejmenší vyzkoušeli ve školce a hravou formou pomocí obvazů a šátků ošetřovali zraněné kamarády. Zopakovali si důležitá čísla IZS a nakonec si na figuríně vyzkoušeli masáž srdce.
Je třeba stále procvičovat, aby i děti školou povinné mohly pomoci spolužákovi či dospělému při úrazu nebo nevolnosti. Na kurzu se prakticky probírá, co to vlastně je první pomoc a jak správně postupovat.
Mirka Kopecká

doktorů se nebojíme 1
doktorů se nebojíme 2
doktorů se nebojíme 3
doktorů se nebojíme 4
doktorů se nebojíme 5
doktorů se nebojíme 6
spolužák v ohrožení
zkontrolovat ústa a zaklonit halvu
dýchá...
když se udělá špatné dospělému...
přesunout za zem a stejný postup...
co dělat, když zraněný nedýchá...
kde je srdce...
nepřímá masáž srdce
nácvik stabilizované polohy
logo

© Škola Huntířov