Rozvoj čtenářství

Rozvoj čtenářství – školní projekt 2014
V letošním roce mělo naše snažení hned 3 oblasti.
První část jsme pracovně nazvali „Čtenářský mrakodrap". Cílem bylo v určeném čase tj. od 10.2.2014 do 25.3.2014 postavit z přečtených knížek co nejvyšší stavbu. Ke čtení jsme vyzvali i rodinné příslušníky a zaměstnance školy. Přestože máme ve třídě vysoko do stropu – mrakodrap nemohl být už vyšší. Dosáhli jsme výšky 316 cm, bylo použito celkem 205 knih, z toho jich 129 přečetly samy školní děti!!! Blahopřeji a děkuji všem, kteří rádi čtou.

Druhá část byla zaměřena na rozvoj hlasitého čtení. Všichni maratónští běžci museli uběhnout tj. hlasitě přečíst svou trať podle věku – 1 hod., 2 hod., 3 hod. Splnění bylo podmínkou pro účast na třetí – nejočekávanější části: Noci s Andersenem.
A že jsou mezi dětmi opravdu zdatní běžci-čtenáři si můžete prohlédnout na přehledu „Čtenářského maratónu". Vyhlášení a ocenění bylo součástí velké noci.logo

© Škola Huntířov