Seznamovací pondělí

V pondělí 5. září si děti ráno, kromě aktovky s učením, přinesly také věci na spaní...Dopoledne se pracovalo podle rozvrhu a hned po obědě začaly skupiny s přípravou. Trojice poradců pomáhala nejmenším prvňáčkům s vázanou batikou u tašky na sportovní oblečení. Další skupina loupala mrkev na občerstvení pro všechny a další dvojice vybírala a myla brambory k večeři. Poslední trojice měla za úkol odnést pytle s tříděným odpadem a nakoupit zásoby. Protože se všichni chopili svého úkolu skvěle, mohli si už za hodinu připravit místo na spaní a začala první hra...
Od rána děti pracovaly na pokusu, jak i slovy můžeme někomu ubližovat. Přestože není vidět, uvnitř to určitě trápí. Jedno jablíčko děti chválily, hladily a hýčkaly a pro to druhé měly jen nadávky a slovní útoky. Po rozkrojení mohly samy vidět, co se s jablíčky stalo... Pohádka O budce děti přivedla k problému, jak navrhnout dům, kde mohou všechna zvířátka žít společně a jaká pravidla by měla dodržovat. Práci každé skupiny jeden mluvčí představil ostatním. Protože i naše třída je takový domeček, kde žijeme spolu, sestavili jsme pravidla pro naše soužití. A na jejich dodržování budeme společně dohlížet. Cílem další aktivity byl rozvoj sociálních dovedností dětí. Příběh z kočičí zahrady byl o zodpovědnosti, tajném setkání, zvědavosti a tajemství.
Odpoledne rychle uteklo a byl čas k večeři a přípravu na poslední pohádku před spaním. Děti byly statečné a po dvou měsících prázdnin zvládly odloučení od rodičů bez větších problémů.
Ke snídani nás čekala odměna - skvělý perník od paní učitelky Veroniky...
Věříme, že společné zážitky pomohou nové skupině dětí lépe projít celým školním rokem.
Mirka Kopecká

logo

© Škola Huntířov