Výlet do galerie

V pátek 2. května jsme se vydali za uměním do Liberce. V nově zrekonstruovaném objektu bývalých městských lázní je přestěhována oblastní galerie, která svou první sezónu zahájila výstavou s názvem Plavci. Pod vedením lektorky galerie si děti prohlédly jak některé prostory opravené budovy, tak i zajímavou výstavu. Jednotlivá umělecká díla (obrazy, sochy i videa) poznávaly děti prostřednictvím interaktivních hříček a dozvěděly se také některé zajímavosti a komentáře k exponátům. Zážitky z plaveckého kurzu byly ještě čerstvé, a tak se děti projevily aktivně nejen jako diváci, ale také jako malí módní návrháři. Pěší cesta na vlak ukázala dětem Liberec také jinak, než ho běžně znají- prohlédly si budovy muzea, radnici, divadlo i knihovnu a prošly centrální pěší zónu. Podívejte se na fotografie.


K. Pecinová

studené ráno
v autobuse
výtvarný ateliér
jak chutná plavcům voda
zkouška teploty
plavání jako létání
nálada obrazu
barvy ve vodě
kruhy na vodě
plavecké styly
nácvik motýlka
mladí módní tvůrci
výběr materiálu
na nádraží
na peróně
logo

© Škola Huntířov