Výuka v přírodě

Výuka v přírodě na podzim

Pro několik hodin výtvarné výchovy nám byla překrásná příroda velkou inspirací, kterou jsme přivítali a využili. Na vrcholu Skřibu jsme vytvořili mandaly z barevného listí, kamenů i květů z louky. Děti pracovaly ve skupinkách se zaujetím a byly okouzleny tím, co hezkého se jim rodí pod rukama. Každý pojal tvorbu po svém, a i proto jsme mandaly  vzájemně obdivovali.  Při dalších příležitostech jsme je na žádost dětí znovu navštívili a pozorovali, jak je příroda sama mění.
V rámci prvouky jsme vyrazili na dopolední výlet. Děti byly moc statečné a nikdo z nich se neškaredil na hustý déšť, ve kterém jsme den začínali. Na Čížkovicích jsme nasbírali kaštany pro lesní zvěř do krmelce, který se chystáme znovu navštívit, až napadne sníh. Po cestě zpět jsme poznávali stromy a byl  čas i na společné hry a povídání. Že přestalo pršet a našli jsme i houby, nás také potěšilo.
Těším se na paní Zimu, co ta nás o přírodě naučí!

Kamila Slavíková

všichni obdivujeme
velké dílo
i malé obrazy se povedly
za chvíli ji přikryje sníh
pojďte se všichni podívat
krása na krátky čas
jsme právem hrdé
cesta do kopce
hurááá dolů
ať si prší
ať si fouká
to je nepromokavá bunda, vážně
kaštanů jsme nasbírali víc než dost
a odneseme je v zimě sem
rozfoukáme mraky
rozpočítáme se
a teď kámen, nůžky, papír
kdo je vítěz
všichni vítězí
rychle utíkej
my fandíme
dobře to dopadlo
v lese poznáváme stromy
hodně se dozvíme od lesníka
v nohách mám už 4km
na silnici do dvojic
logo

© Škola Huntířov