Výuka v přírodě

Výuka v přírodě na podzim

Pro několik hodin výtvarné výchovy nám byla překrásná příroda velkou inspirací, kterou jsme přivítali a využili. Na vrcholu Skřibu jsme vytvořili mandaly z barevného listí, kamenů i květů z louky. Děti pracovaly ve skupinkách se zaujetím a byly okouzleny tím, co hezkého se jim rodí pod rukama. Každý pojal tvorbu po svém, a i proto jsme mandaly  vzájemně obdivovali.  Při dalších příležitostech jsme je na žádost dětí znovu navštívili a pozorovali, jak je příroda sama mění.
V rámci prvouky jsme vyrazili na dopolední výlet. Děti byly moc statečné a nikdo z nich se neškaredil na hustý déšť, ve kterém jsme den začínali. Na Čížkovicích jsme nasbírali kaštany pro lesní zvěř do krmelce, který se chystáme znovu navštívit, až napadne sníh. Po cestě zpět jsme poznávali stromy a byl  čas i na společné hry a povídání. Že přestalo pršet a našli jsme i houby, nás také potěšilo.
Těším se na paní Zimu, co ta nás o přírodě naučí!

Kamila Slavíková

logo

© Škola Huntířov