Zápis do první třídy

Ve čtvrtek 4. února bylo v 15 hodin vše připravené. Nejstarší školáci, třeťáci, se opět skvěle osvědčili v roli průvodců a patří jim velké poděkování. Úkoly na dobrodružné cestě Ostrovem pokladů budoucí prvňáčci zvládli a my jim přejeme, aby jejich nadšení vydrželo a ve škole se jim dařilo. Pro příští školní rok bylo zapsáno 9 dětí.
Mirka Kopecká

třeťáci - průvodci po ostrově
první posádka
vystřihnout loď
a další lodě
najít rozdíly
perly a korálky
v tajuplné jeskyni
obrázek na památku
svačina na posilněnou
pozorně se dívat
chůze po laně
trochu geometrie
je to správně?
další odvážlivec v jeskyni
a teď už jen složit loď
a s lodí přeplout moře
potvrzení...
logo

© Škola Huntířov