Září 2015

2015/2016
Jestli jsme si mysleli, že nás je loni ve škole hodně, byl to omyl. Po prázdninách jsme se sešli v tomto novém složení: 8 prvňáků, 7 druháků a 7 třeťáků, a aby nestačilo 22 dětí ve spojené třídě, ještě v poměru: 18 kluků – 4 holky!! Plány na výrobky ve výtvarné a pracovní výchově i program školní družiny hned nabraly jasný směr tj. klučičí.
Školce holčičky tiše závidíme...Každý den ve školce si děti stihnou pohrát, při vycházkách poznávají blízké i trochu vzdálenější okolí a každý už ví, kde je jeho místo u stolečku, v šatně, v ložnici i v jídelně.

za chvíli začínáme
pozdravíme se
přání od pana starosty
sestava prvňáků
dárek na uvítanou
spokojenost
skupiny starších školáků
prvňáci při práci
navlékání
vaření
oblékání
příprava na vycházku
zkoumáme okolí
zasloužený odpočinek
před svačinkou
dobré chutnání a žádné povídání
logo

© Škola Huntířov