Září 2015

2015/2016
Jestli jsme si mysleli, že nás je loni ve škole hodně, byl to omyl. Po prázdninách jsme se sešli v tomto novém složení: 8 prvňáků, 7 druháků a 7 třeťáků, a aby nestačilo 22 dětí ve spojené třídě, ještě v poměru: 18 kluků – 4 holky!! Plány na výrobky ve výtvarné a pracovní výchově i program školní družiny hned nabraly jasný směr tj. klučičí.
Školce holčičky tiše závidíme...Každý den ve školce si děti stihnou pohrát, při vycházkách poznávají blízké i trochu vzdálenější okolí a každý už ví, kde je jeho místo u stolečku, v šatně, v ložnici i v jídelně.

logo

© Škola Huntířov