ZŠ výlet

Řemesla v Oldřichově
Plavčíci z Huntířova a Jablonce se tentokrát společně vypravili na dvoudenní expedici. Po příjezdu na ostrov Oldřichov se posilnili a hned se pustili do prvních her, při kterých si posílili schopnost spolupráce. Odpoledne je čekala první výzkumná výprava do lesa a k potoku. Pod vedením lektorů ze Čmeláka se děti prostřednictvím smyslových her seznámily s prostředím lesa tak, jak je běžně nemají možnost poznat – podívaly se na něj očima lýkožroutů, zahrály si na fotografy, poznaly k čemu slouží oplocenka. Na večerní opékání bylo třeba nasbírat dřevo na oheň – nikdo se neulejval a práce šla od ruky, a proto si už za hodinku všichni pochutnávali na vlastnoručně opečené uzence. Večerní program pak pokračoval až do deváté hodiny.
V pátek si děti ve skupinkách prošly tři stanoviště: u farmářky se dozvěděly o chovu koz, viděly dojení a samy si ho mohly vyzkoušet, ochutnaly také kozí mléko, sýr a tvaroh. U kováře připravily materiál pro výrobu kotvy a vytepaly si srdíčko nebo háček z měděného drátu. Na třetím stanovišti se dozvěděly některé zásady ekologického chovu ovcí a zahrály si na objevitele – botaniky. Na závěr byli všichni oceněni za konkrétní pozitivní čin nebo příklad správného chování a dodržování pravidel – těší nás, že mušličku za odměnu si vysloužili úplně všichni.
Děkujeme všem ze Čmeláka, kteří pro nás připravili nádherný program, poděkování patří také panu Jelínkovi za vytrvalost a trpělivost se všemi malými plavčíky!
K. Pecinová

zahájení v kruhu
evoluce - hra
pochod housenek
housenka - kolize
housenka - spolupráce
s panem Jelínkem je učení zábava
kůrovci v knížce a v lese
listy devětsilu
sběr dřeva na oheň
přes potok - přeprava dřeva
všichni mají šanci
přeprava dřeva
vzdávám se...
zkoušíme dojit
čerstvé mléko
chleba  s tvarohem nebo život
u kováře
kováme
...a tepeme
těžké kladivo
závěrečné ocenění
logo

© Škola Huntířov