Základní škola a Mateřská škola Huntířov   

Samozřejmě se snažíme případné starůstky řešit okamžitě. Pokud to ale až tak nespěchá, těším se na vás při konzultačních hodinách každé pondělí do 15:00 do 17:00 hod.


ředitelka školy Miroslava Kopecká

 

Novinky

Hezké prázdniny

Slavnostní dopoledne

Předposlední den školního roku se ve škole sešla veselá společnost...Během dopoledne se děti dobře bavily – ve třídě, v tělocvičně i venku. Součástí veselého setkání jsou hry, tanec, představení masek, rozloučení s předškoláky, vyhlášení Spokojeného jedlíka a ocenění školáků „za celoroční nasazení". Den netradičního oblékání je už trochu příprava na prázdniny, které budou také veselé.                        Mirka Kopecká

Slavnostní dopoledne

Slavnostní dopoledne2
Slavnostní dopoledne3
Slavnostní dopoledne1
Slavnostní dopoledne4
Další fotky

Den IZS

V úterý 28.6. vyrazila škola i školka do Železného Brodu, kde se konal Den integrovaného záchranného systému. A jelikož byl program velmi nabitý, bylo na co koukat.
Nejprve se nám ukázali psovodi PČR s velmi zajímavou ukázkou dopadení pachatele. Poté přišli na řadu hasiči, kteří nám předvedli auto s výsuvným žebříkem, z kterého slanili dolů.
Nechyběla ani názorná ukázka, jak poskytnout první pomoc při úrazu na kole či koloběžce a následně i vážnější dopravní nehoda, kde jsme měli možnost vidět celý zásah od hasičů, přes záchranku až po policii. Nakonec se nám ještě předvedli dobrovolní hasiči z Těpeř a dokonce i potápěči. Volné chvilky mezi jednotlivými ukázkami děti využily k návštěvě jednotlivých stánků a stanovišť, kde byly poučeni o bezpečnosti a mohly si z blízka prohlédnout auta a další vybavení všech záchranných složek.
                                                                         Veronika Schovánková

Den IZS

Den IZS 01
Den IZS 02
Den IZS 03
Den IZS 04
Další fotky

Scio testování

Scio testování   STONOŽKA
www.scio.cz

Letošní třeťáci se zařadili mezi další žáky třetích ročníků z naší republiky a během jednoho dubnového týdne si vyzkoušeli jak si stojí...

Testovaly se tyto oblasti a přihlásilo se:

oblast             počet zařazených škol     počet účastníků
Český jazyk                  265                        5 634
Anglický jazyk              245                        5 081
Matematika                  263                        5 600
Klíčové kompetence     257                        5 376
Člověk a jeho svět        261                        5 371

Svými výsledky třeťáci všechny jistě přesvědčili, že mají důvod ke smíchu.

                                                                              Blahopřejeme!

Den bezpečnosti

Jako jednu z mnoha akcí na závěr roku jsme připravili pro školku spolu se školáky dopoledne o bezpečnosti. Děti rozdělené do skupinek plnily na stanovištích úkoly z dopravní výchovy, první pomoci a o bezpečném chování v každodenním životě. Ukázalo se, co se děti naučily, zda už dokáží v situacích hrozícího nebezpečí správně zareagovat. Jak se zdá, projekt, "Aby se nic nestalo" který probíhal celý tento školní rok, přinesl ovoce. I malé děti ve školce už zvládnou vyťukat na telefonu čísla tísňového volání, vědí například, že si nemají povídat s cizími lidmi, hrát si blízko silnice, ochutnávat neznámé plody.....                                                                            Iva Jindráková

Den bezpečnosti

Den bezpečnosti 1
Den bezpečnosti 2
Den bezpečnosti 3
Den bezpečnosti 4
Další fotky

Malé výlety se školkou

Červnové slunečné počasí se přímo nabízelo k výletům, a tak jsme podnikli hned dva – na Malou Skálu a do Semil. Obojí kousek vlakem, něco pěší turistiky, hlavně prozkoumání tamějšího hřiště s průlezkami a na závěr samozřejmě zmrzlina.

                                                                                       Iva Jindráková

Malé výlety MŠ

Malé výlety MŠ1
Malé výlety MŠ2
Malé výlety MŠ3
Malé výlety MŠ4
Další fotky

Dvanáct hodin v lese, na louce, u potoka...

Ani se nedá věřit, kolik legrace a dobrodružství se dá zažít jen kousek od domova...čas nám rychle ubíhal a počasí bylo skvělé. Během výpravy se vyplnila téměř všechna přání, která si děti sepsaly. Podívejte se sami.      

Dobrodružná výprava

kousek od domova1
kousek od domova2
kousek od domova3
šišky na různý způsob1
Další fotky

A letos je dokouleno...

1. 6. jsme ukončili účast naší školy v 9. ročníku ekologicko-zábavné soutěže ve sběru hliníku, kterou vyhlásila Základní škola v Pěnčíně. Díky všem sběračům jsme ukouleli kouli o hmotnosti 30 kg. DĚKUJEME!
Po celý rok školáci průběžně přebírají přinesený hliník a připravují ho do pytlů, které na závěr sešívají do tvaru koule. Je skvělé, že je ze všech domácností hliník stále lépe vytříděný a při kontrole vyřazujeme jen malé množství „vetřelců". Letošní třeťáky jsme pasovali do role vyslanců školy a společně s družstvy dalších zúčastněných škol nás reprezentovali na setkání v Pěnčíně. Ostatní školáci si statečně kopec vyšlápli a čekali na třeťáky na Horní Černé Studnici. Odtud jsme, společnými silami, kouli dovalili až pod rozhlednu. Odměna byla sladká... a čtvrtina dortu rychle zmizela. Když jsme pod rozhlednou zůstali skoro sami, bylo dost času prozkoumat všechny vyhlídky i utratit penízky...Cesta domů byla s malou zastávkou u fary na Krásné a proběhla naprosto bez problémů. Školáci si zpívali do kroku a počasí nám přálo.
Věřím, že „hromadění" hliníku se už stalo součástí třídění domácího odpadu, proto sbírejte dál a uvidíme, jakou kouli povalíme v roce 2017... Děkujeme za pomoc. Mirka Kopecká

Koulení 2016

příprava 1
příprava 2
příprava 3
příprava 4
Další fotky

Výlet do ZOO

"Čáry, máry, ententýky, pojedeme do Afriky", tuhle naší oblíbenou písničku si už děti začaly zpívat v ranním vlaku. Úplně do Afriky jsme sice nejeli, ale královedvorské Safari ji dokonale připomíná. Měli jsme možnost vidět snad všechna zvířata, o kterých jsme si už týden před plánovaným výletem povídali ve školce. Kromě prohlídky pavilonů a klecí jsme se projeli Safaribusem, byl čas si i pohrát na lanových prolézačkách. Před rozloučením se zvířátky si děti vybraly zmrzlinu podle své chuti, nebylo jednoduché z tolika druhů vybrat tu správnou. Cesta domů se nám trošičku zkomplikovala zpožděním vlaku, ale nakonec vše dobře dopadlo, autobus jsme stihli a děti se vrátily sice unavené, ale určitě spokojené, k čekajícím rodičům.
                                                                                             Iva Jindráková

Výlet do ZOO

kachničky a plameňáci
opičky vesele dováděly
hrošík
u velbloudů
Další fotky
logo

© Škola Huntířov