Základní škola a Mateřská škola Huntířov   

Samozřejmě se snažíme případné starůstky řešit okamžitě. Pokud to ale až tak nespěchá, těším se na vás při konzultačních hodinách každé pondělí do 15:00 do 17:00 hod.


ředitelka školy Miroslava Kopecká

 

Novinky

Těšíme se na viděnou...

První týdny ve školce...

Co děti ve školce a se školkou dělají

pískoviště
pískoviště 2
na návštěvě v Pipicích
Pipice
Další fotky

S draky na Skřibu...

Posunutí plánovaného data Drakiády se nám opravdu vyplatilo. Na Skřibu na nás čekalo krásné slunečné počasí, jenom kdyby ten větřík byl o trošku silnější. Děti byly ale vytrvalé, obtížný start nevzdávaly, a tak se nakonec nad korunami stromů několik draků proletělo. Letošní dračí odpoledne jsme si ještě zpestřili rozděláním ohníčku, kdo chtěl, mohl si opéct buřtík.                                       Letu zdar! Iva Jindráková

Drakiáda 2018

na Skřibu 01
na Skřibu 02
na Skřibu 03
na Skřibu 04
Další fotky

Výlet na Kokrháč

Krásné sluneční dny letošního podzimu nás přímo vybízely k pěšímu výletu. Rozhodli jsme se tedy, že navštívíme farmu Kokrháč . Dojeli jsme autobusem do Železného Brodu a odtud jsme se vydali na opravdu dlouhou cestu do kopců. Děti byly ale statečné, i ty nejmenší hrdě šlapaly. Zastávku jsme si udělali v lomu, prohlédli jsme si nevšední přírodu a posvačili ještě vlažné loupáčky z pekárny. Za odměnu, že jsme strastiplnou cestu zvládli, nás čekalo veliké překvapení. Nejenže jsme viděli spoustu domácích zvířátek, ale každý kdo chtěl, se mohl svést na malém koníkovi. Návrat zpět na autobus byl tedy o poznání příjemnější, dolů se běželo lehce, a tak jsme celou cestu hráli hru „ Kdo doběhne první k určenému cíli".         Iva Jindráková

U zvířátek

u zvířátek (1)
u zvířátek (2)
u zvířátek (3)
u zvířátek (4)
Další fotky

Výprava za zvířátky - projektový den

Druhý týden školy je úspěšně za námi a my jsme se v celém jeho průběhu věnovali projektu, který nás zavedl do světa zvířat. Celý týden jsme si se školáky povídali o různých zvířatech ať už žijících u nás nebo těch zahraničních. Děti pracovaly s encyklopediemi, poznávaly nová zvířata a zjišťovaly různé zajímavosti. A samozřejmě nechybělo ani výtvarné zpracování nejrůznějších živočichů. Celé bádaní zvířat vyvrcholilo v pátek, kdy jsme v rámci projektu mimo školu navštívili ekocentrum Divizna v Liberci. Tam jsme se zúčastnili výukového programu „Barevný svět zvířat", během kterého nám šikovné lektorky hravou formou vysvětlily, jaká zbarvení zvířata mohou mít, a jaký význam tyto barvy mají. Nakonec nás lektorky zavedly i do Zoo Liberec, kde sami školáci mohli u zvířátek sledovat jejich zbarvení a pokusit se určit jeho význam. Nakonec jsme se v Zoo naobědvali a užívali si poslední momenty mezi zvířátky.
Celý „zvířátkový týden" jsme si se školáky velmi užili a už se těšíme na další bádání.
Veronika Schovánková

Zvířátka a jejich barvy

Práce s encyklopedií
Čteme si zajímavosti
Čteme si zajímavosti2
Poznáváme nová zvířátka
Další fotky

Spolu a společně...

Ve čtvrtek po obědě měl každý plno práce... Byl před námi důležitý cíl: domluvit si pravidla, díky kterým bude naše skupina dobře spolupracovat po celý školní rok. Velkou výhodou naší třídy je, že se menší mohou učit od starších a ti starší jsou často také dobrými asistenty učitelek. Druháci a třeťáci připravili jídlo a vyrobili učební pomůcku na matematiku. Prvňáčci připravili těsto na perník a vyzdobili si tašky na cvičební úbor. S dostatečnými zásobami jídla a pití jsme vyrazili k lesu. Po volné zábavě a svačině jsme si společně našli a vyzkoušeli pravidla, která se budeme snažit dodržovat a zahájili projekt Kočičí zahrada, který se zaměřuje na rozvoj sociálních dovedností. Před večeří si každý také svoji kočku vymaloval a poslechli jsme si kočičí pohádku. Pak už následovaly přípravy na spaní a pohádka na dobrou noc... V pátek ráno jsme posnídali perník a připravili školu zase na učení. Věřím, že se podařilo dokázat, že společnými silami hodně zvládneme a to bylo i hlavním cílem setkání.             Mirka Kopecká

Seznamujeme se...

perník  (1)
perník  (2)
perník  (3)
nové tašky na tělocvik  (1)
Další fotky

První týden - dopoledne i odpoledne...

Ve škole

český jazyk, matematika1
český jazyk, matematika2
český jazyk, matematika3
český jazyk, matematika4
Další fotky

Začíná škola...

Po prázdninách jsme se sešli v novém složení: 7+7+5 a těšíme se na vše, co je před námi...

Hurá! Do školy...

3. září 01
3. září 02
3. září 03
3. září 04
Další fotky
logo

© Škola Huntířov