Základní škola a Mateřská škola Huntířov   

Samozřejmě se snažíme případné starůstky řešit okamžitě. Pokud to ale až tak nespěchá, těším se na vás při konzultačních hodinách každé pondělí do 15:00 do 17:00 hod.


ředitelka školy Miroslava Kopecká

 

Novinky

Můžete se připojit

Motýlí kouzla

V naší školce jsme prožili dopoledne plné motýlů. Navštívila nás paní lektorka Andrea Starková           z Ekocentra Sedmihorky, aby nám povídala o záhadě kukly. Děti shlédly krátké divadélko, po té se učily rozeznávat jednotlivá stádia motýlího vývoje. Ve hře si na vlastní kůži vyzkoušely, jak nebezpečný život žije taková housenka, a proč je jich v přírodě tolik. Na závěr programu si děti seznámily s paletou barev motýlích křídel a jednotlivé motýly si vybarvily v připravených omalovánkách.                                             Iva Jindráková

Motýli ve školce

jako motýlci...1
jako motýlci...2
jako motýlci...3
jako motýlci...4
Další fotky

Zkoumáme, pozorujeme

V poslední době jsme měli v prvouce více než zajímavá témata. Jedním z nich, kterému jsme se věnovali celkem dlouhou dobu, bylo lidské tělo.
S prvňáky jsme se zaměřili na jednoduché pojmy a základní stavbu těla. Druháci už začali lidské tělo zkoumat hlouběji – čekalo je seznámení s orgánovými soustavami. A třeťáci už dokonce zjišťovali, jak některé orgány pracují a fungují.
Celé učení o lidském těle jsme zakončili programem „Veselé zoubky". Děti se seznámily se stavbou zubu, s chrupem stálým a dočasným, a hlavně byly poučeni o správné péči o zdravý chrup. A nakonec si i domů odnesly malé dárečky.
Nyní nás čeká další neméně zajímavé téma – Jarní rostliny a s ním i spojené vycházky do přírody.
A jelikož nám počasí v posledních pár dnech i přálo, jednu malou poznávací výpravu máme již za sebou.
Další zajímavostí byla i dnešní návštěva lektorky ze Střediska ekologické výchovy Český ráj, která za námi přijela s programem „Hrátky s kamínky". Naše třída se tak rázem proměnila v geologickou laboratoř, kde se děti seznamovaly s nejznámějšími nerosty, jejich vlastnostmi a možným využitím.
                                                                                         Veronika Schovánková

Prvouka

Druháci - dýchací soustava
Druháci - dýchací soustava 2
Veselé zoubky
Veselé zoubky - stavba chrupu
Další fotky

Rodiče a děti

Workshop pro děti a rodiče
Ve školce se nám podařil zajistit zajímavý program pro starší děti a jejich rodiče. Byli jsme velmi potěšeni, že Mgr. Hana Otevřelová, speciální pedagožka a rodinná terapeutka, přijala naše pozvání a z Prahy k nám přijela. V první polovině semináře seznámila rodiče s oblastmi, které má předškolák zvládnout, aby se stal úspěšným prvňáčkem. Předvedla názorné ukázky, jak danou oblast prověřit, popřípadě rozvíjet. V druhé polovině odpoledne si děti s podporou rodičů hned vyzkoušely, jak se jim v dané oblasti daří. Tím rodiče získali okamžitou zpětnou vazbu, v jaké oblasti jsou děti zralé, co ještě podpořit. Děkujeme rodičům i dětem za aktivní a spolupracující přístup. Věříme, že workshop byl pro ně zajímavý a přínosný. Škoda jen, že této příležitosti využila jen zhruba polovina přizvaných rodičů. Další informace mohou rodiče najít na stránkách lektorky www.hanaotevrelova.cz              Iva Jindráková

Pracovní setkání

pracovní setkání 1
pracovní setkání 2
pracovní setkání 3
pracovní setkání 4
Další fotky

Příprava na Velikonoce

Děkujeme panu Liborovi Šikolovi za realizaci předvelikonočního setkání.

Pletení pomlázek

Pletení1
Pletení2a
Pletení 2
Pletení 3
Další fotky

TRIPARTITA - pozvánka

Pozvání

Zápis

Vítání jara

...jak to všechno bylo pro Vás napsali třeťáci:
           Dnes byl první jarní den a slavila ho celá naše škola. Nejprve nás paní učitelky rozdělily do čtyř týmů. S každou paní učitelkou jsme prošli jedno stanoviště, kde jsme se učili něco o ovcích. Na prvním stanovišti jsme s paní učitelkou Petrou myli vlnu. Na druhém jsme česali vlnu s paní učitelkou Ivou a Mirkou a z kousku jsme vyrobili ovečky. Potom jsme si s paní učitelkou Verčou a Adélou vyrobili náramky a motýli z vlny. Nakonec nám paní Romana promítala pohádky ovčí babičky. Hned potom jsme si vymalovali omalovánky s ovečkami. Všechno se mi moc líbilo.                                                                           Máťa Brožek
            Jako každý rok v naší škole vítáme první jarní den všichni v zeleném. Letos jsme si vyzkoušeli postup zpracování ovčí vlny. Začali jsme máčením vlny, vlnu jsme vyprali v mýdlové vodě. Potom jsme ji dali do škopku s čistou vodou. Vlna musí být čistá. Potom jsme vždy ve dvojicích vlnu rozčesávali. Na dalším stanovišti byla již připravená vypraná a usušená vlna. Z ní jsme pak vyráběli ovečky a beránky. Všechno jsme zakončili písničkou „Jaro dělá pokusy".                                                           Matěj Schwarz

Zelený den ve škole

Vítání jara 1
Vítání jara 2
Vítání jara 3
Vítání jara 4
Další fotky

Plavecký kurz ZŠ

Čtvrteční den přinesl našim školákům velikou změnu - místo dopoledního vyučování vyrazili do jabloneckého bazénu na první lekci plaveckého výcviku.
Hned na začátku měly děti skočit do vody a předvést svoje plavecké dovednosti. V tomto okamžiku se projevilo velké nadšení a odhodlanost, s kterou naši školáci skákali do vody. Strach nikoho nepřemohl, a tak se můžeme radovat ze statečnosti našich dětí a těšit se na jejich pokroky během výcviku.
Veronika Schovánková

Plavání ZŠ

Nástup
Plavání 1
Plavání 2
Foukání do mističky
Další fotky

Děti sportují

MŠ – SPORTOVNÍ ŠKOLIČKA A PLAVÁNÍ
Tento týden proběhly první lekce sportovní školičky a plavání. Děti se moc snažily a už se těší na další lekce.

Sportování se školkou

sportovní školička 1
sportovní školička 2
sportovní školička 3
sportovní školička 4
Další fotky

Hurá do vody...

Budou si vědět rady...

Prvňáci a druháci – malí záchranáři
Dnes do školy přijela zdravotnice ze záchranné služby paní Petra s velkým plyšovým medvídkem. A protože medvídek nebyl opatrný, postupně se děti učily, jak mu mohou ošetřit různá poranění: zlomeninu, popáleninu, krvácení a bezvědomí se zástavou dechu. Všichni si také procvičili důležitá telefonní čísla a postup, jak správně zranění oznámit. Na konec setkání dostaly všechny děti od záchranářky paní Petry velkou pochvalu a diplom malého zdravotníka.
Mirka Kopecká

Záchranáři

důležitá telefonní čísla
musím dávat pozor
medvídek si zlomil ruku
teplo je důležité
Další fotky

Jako rytíři...

Na začátku školního roku jsme se s dětmi vrátili do dob rytířů, hradů, princů a princezen. Povídali jsme si o rytířských ctnostech a každý tak trochu zatoužil se tím statečným rytířem stát. To však není jednoduché, protože takový rytíř musí být čestný, spravedlivý, musí pomáhat druhým,...
A tak se děti pustily do dodržování těchto ctností a taky do dodržování našich školních pravidel. A to jak se jim dařilo, si samy zaznamenávaly na svoje hrady v podobě hvězdiček.
S příchodem pololetního vysvědčení přišlo i přepočítání hvězdiček. Naštěstí všichni rytíři obstáli, a tak mohli vyrazit na rytířský trh a svoje hvězdy směnit za nějakou pěknou odměnu.
Nyní už si rytíři zas poctivě sbírají svoje hvězdy, tentokrát na rytířské erby, a už se těší na další velký trh na konci školního roku.
Veronika Schovánková

Rytířské hvězdičky

Hrady
Hvězdičkový trh 1
Hvězdičkový trh 2
Hvězdičkový trh 3
Další fotky

S družinou si děti užily

Letošní zima byla s přívalem sněhu tak štědrá, že jsme si ho během odpolední družinky užívali plnými doušky. Skoro denně jsme s dětmi vyráželi za sněhem a ani časté kruté mrazy nás neodradily od dovádění a všichni jsme se z toho radovali.
Ježdíkovali jsme, koulovali se, stavěli jsme bunkry, válely sudy, závodili jsme v hlubokém sněhu. Dá se říct, že sníh jsme využili, jak to jenom šlo.
A dokud nám sníh neroztaje úplně, budeme si dál užívat zimních radovánek.
Veronika Schovánková

Zima letos sněhem nešetřila

Ježdíkování
Hry na sněhu 1
Hry na sněhu 2
Sníh v obličeji nevadí 1
Další fotky

Pejsek ve školce

Canisterapie je součástí zooterapie, při které se využívá pozitivního působení zvířat na zdraví člověka. Kontakt se zvířetem by v dítěti měl vyvolávat pocit radosti a cílenými technikami rozvíjet jemnou i hrubou motoriku končetin či motoriku mluvidel. A právě s tímto programem nás navštívila paní Lenka Navrátilová s labradorem Sharkym. Nejprve se děti se Sharkym seznamovaly podáním pamlsku z dlaně ruky. Ani malé děti neměly obavu ručičku s dobrotou natáhnout, zvládly i situaci, kdy ležely stočené do klubíčka na zemi a Sharky si sebral piškot z jejich zad. Paní Navrátilová dětem také předvedla, jak cvičení psi poslouchají na povely, jak dokáží ve spoustě situací pomoci člověku. Jemnou motoriku si děti procvičovaly vybíráním „blešek „z kožichu pejska plyšového. Všechny byly ze cvičení s pejskem nadšené, a tak jsme se s paní lektorkou dohodli na další spolupráci. Těšíme se na příští setkání.
Iva Jindráková

Canisterapie

Canisterapie 1
Canisterapie 2
Canisterapie 3
Canisterapie 4
Další fotky

Pohádkový leden

V měsíci lednu nebyl pohádkový jenom pohled z okna, ale pohádkám jsme se věnovali i ve školce. Ježíšek nám nadělil obrázkové divadélko, a tak jsme si společně připomněli Perníkovou chaloupku, Červenou Karkulku a Budulínka. Vyrobili jsme si chaloupku z papírových perníčků, pohádkovými obrázky jsme si vyzdobili šatnu. Pohádku o Budulínkovi si děti zahrály samy, každý si mohl vyzkoušet nějakou roli. Dědečka s housličkami, babičku s bubínkem, lišku, Budulínka. Zapojily se i nejmenší děti, malé lištičky byly dokonalé. K mrazivé zimě patří také samozřejmě ptáčci na krmítku, a tak jsme si povídali o tom, jak je důležité jim na krmítko sypat. Učili jsme se druhy ptáčků pojmenovat a každé z dětí si ptáčka, který se mu nejvíc líbí, vymaloval a nalepil na připravené krmítko. O ptáčcích si i často zpíváme, nejraději o tom, jak „Huboval vrabčák na zimu", nebo tančíme zrovna tak, jako když si vzal vrabec na taneček sýkorku. Hezké chvilky neprožíváme jenom ve školce, ale při letošní sněhové nadílce je to prima i venku. Hrajeme si ve sněhu u hřbitova, nebo sjíždíme kopec na ježdíkách pod Karlštejnem.
Iva Jindráková

Pohádková zima ve školce

Pohádková zima ve školce 1
Pohádková zima ve školce 2
Pohádková zima ve školce 3
Pohádková zima ve školce 4
Další fotky

Zimní tvoření

Sníh, rampouchy, mráz a celé zimní období se pro děti stalo velkou inspirací pro výtvarné tvoření. Začali jsme tedy kreslit, malovat, stříhat a lepit a za krátkou chvíli plno obrázků zdobilo chodby naší školy.
Nejprve se děti pustily do "Ledového města", které se velmi zdařilo. Další výtvarná díla byla inspirovaná sněhem a krásou sněhových vloček, které jsou stejně krásné i v podání malířů ze školy.
Velký mráz nás přivedl na myšlenku vytvořit si originální čepice a rukavice a samozřejmě pravidelné vycházky na kluziště byly zvýtvarněny také.
Zima nás ve výtvarné výchově velmi baví a za nedlouho určitě vzniknou další zimní obrázky.
Veronika Schovánková

Zimní tvoření

Malujeme čepice a rukavice 1
Malujeme čepice a rukavice 2
Malujeme čepice a rukavice 3
Malujeme čepice a rukavice 4
Další fotky

Výprava za zvířátky

Vše to začalo sběrem dobrůtek pro lesní zvířátka. Školáci poctivě do školy donášeli tvrdý chléb, jablíčka, mrkvičky a spoustu dalších pochoutek, kterých se za nedlouho sešla plná krabice.
A tak tedy přišel čas naší výpravy.
Všechny nasbírané pamlsky jsme zabalili do tašek a vyrazili jsme do terénu.
Cesta však snadná nebyla – děti se musely vypořádat s velkým množství sněhu, popadanými stromky i s dalšími nástrahami zimní přírody. Vše ale zvládly statečně a s dobrou náladou, a tak to netrvalo dlouho a narazili jsme na sněhem maskovaný krmelec.
Tam jsme zvířátkům připravili velkolepou svačinku. Krátkým odpočinkem jsme nasbírali síly na další cestu a vyrazili jsme zpět do školy.
Ani na ptáčky jsme nezapomněli. Zpáteční cestou jsme zavěsili pár lojových kuliček na stromy.
A to už jsme byli na konci naší dobrodružné lesní výpravy. I když několik z nás před cílem „popadalo vyčerpáním", těšení se na oběd nás všechny postavilo zpátky na nohy a tak už jsme o chvíli později spokojeně seděli u výborného oběda.
Veronika Schovánková

Výprava za zvířátky

Začátek výpravy
Prošlapávání cesty
Krmelec 1
Krmelec 2
Další fotky

Jak se ze školáků stali bruslaři...

Posledních pár dní bylo počasí velmi vydařené a dopřálo nám ty nejlepší podmínky pro pravidelné vycházky na kluziště.
Někteří techniku bruslení dobře ovládali, jiní se na brusle postavili prvně v životě. A tak jsme začali trénovat postoj, udržení rovnováhy a základní techniku jízdy.
První dny byly ve znamení pádů a srážek, ale to žádného bruslaře neodradilo od dalších pokusů o plynulou jízdu. Všichni dál nadšeně pokračovali v tréninku a za nedlouho se odehrál i první hokejový zápas.
Nyní se hokejová utkání stala neodmyslitelnou součástí našich výprav na kluziště. Samozřejmě nechybí ani hojné zastoupení fanoušků v podobě nebruslařů. Všichni si tak chvíle na kluzišti velmi užíváme a doufáme, že nám mrazivé dny vydrží co nejdéle.
Velké poděkování všech dětí posíláme obětavým členům Sokola Huntířov za přípravu a údržbu kluziště.
                                                                               Veronika Schovánková

Bruslení

Bruslaři
Rychlobruslení
Trénink
Pády
Další fotky

Adventní nadělování

Od 28. listopadu začínal každý den ve škole v kruhu - okolo adventního věnce a s písničkou na přání...Nejprve los určil, jaké bude pořadí při nadělování, pak pomohly maminky s přípravou dárků do adventního kalendáře a mohlo se začít. Všechny děti se svého úkolu zhostily opravdu zodpovědně a nadělování si patřičně užily. Dozvěděli jsme se nové informace o adventním věnci a umíme pojmenovat všechny jeho svíce. Advent si také letos určitě dobře užíváme.                                       Mirka Kopecká

Adventní nadělování ve škole

adventní kalendář
Tomáš 1
Tomáš 2
Matěj 1
Další fotky

Advetní tvoření ve školce

V úterý odpoledne jsme se sešli společně s dětmi a rodiči ve školce, abychom připravili drobné dárečky pro naše blízké.
Odpoledne se vydařilo a děti si za zvuků koled vytvořily přáníčko, papírový vánoční stromeček, ozdobičky ze včelího vosku a zapichovátka z těsta.
Děkujeme všem za účast a těšíme se na další tvoření.            Ludmila Krupčíková

Advetní tvoření ve školce

advetní tvoření ve školce1
advetní tvoření ve školce2
advetní tvoření ve školce3
advetní tvoření ve školce4
Další fotky

Adventní koncert

Všichni odvedli pěkný kus práce. Děkujeme.

Adventní koncert

přípravy
co budeme potřebovat...
oblékání do kostýmů
oblékání do kostýmů 2
Další fotky

Adventní čas

Po hezké besídce s Mikulášem ve školce přispěli také školáci svým vystoupením ke slavnostní atmosféře adventního setkání... Počasí nám tentokrát nepřálo, ale školáci to nesli statečně a své vystoupení nijak neošidili. Kdo měl náladu, mohl si také zazpívat pár koled a ukrátit čas, něž se rozsvítil stromeček. Adventní kalendář si odnesly všechny děti a s každou snědenou čokoládkou budou blíž k tomu, pro ně nejdůležitějšímu, Štědrému dni. V pátek ráno našly děti nadílku od Barborky a po obědě se jely se školní družinou podívat na vánoční trhy v muzeu na Bělišti. Školáci si opravili kulisy a připravují se na další důležité vystoupení. Těšíme se na viděnou na adventním koncertě v sokolovně v Huntířově!
Mirka Kopecká

Adventní čas

písničky za školou
písničky za školou 2
písničky za školou 3
písničky za školou 4
Další fotky

Advent se školkou

Adventní čas ve školce jsme zahájili pečením perníčků a samozřejmě přípravou vystoupení na mikulášskou besídku. Letošní program byl celý ve znamení sněhuláků. Děti trénovaly s plným nasazením, rytmické písničky a tanečky je ani trochu neomrzely. Školku jsme si krásně vyzdobili zimní krajinou, vločkami a sněhuláky na všechny způsoby, máme je i v podobě adventního kalendáře.
V den příchodu Mikuláše do školky napadl dokonce sníh, což ještě znásobilo tu pravou zimní atmosféru. Díky vstřícným maminkám byly všechny děti v bílém, dokonalé sněhové vločky. Po skončení sněhulákového programu se ještě jako bonus na chvilku proměnily z vloček na čertíky, oprášili jsme si loňský taneček, se kterým se chystáme vystoupit na adventním koncertě v sokolovně. Podle síly potlesku se nepochybně všem divákům program líbil. Mikuláš děti odměnil nadílkou a děti všem na závěr rozdaly na ochutnání perníčky.
Hned druhý den ráno nás čekalo další překvapení, Barborka nám naplnila ponožky připravené na okně. Když jsme snědli nějakou tu dobrůtku, rychle jsme se připravili na cestu do Železného Brodu, kam jsme se jeli podívat na vánoční trhy do muzea Běliště. Prohlédli jsme si krámky, koupili si drobnost, ze všeho nejvíc děti zaujal dřevěný betlém. Pan řezbář o své práci zajímavě vyprávěl a názorně nám ukázal, jak se jednotlivá figurka tvoří.                   Iva Jindráková

Advent 2016

advent se školkou 1
advent se školkou 12
advent se školkou 15
advent se školkou 16
Další fotky

Pasování na čtenáře

Slavnost Slabikáře 2016
Čtvrtek 1. prosince byl jedna velká slavnost. Po druhé hodině nás čekala paní knihovnice a také DORT. Prvňáčci dočetli první knížku: Živá abeceda a protože už přečtou hodně písmenek, pasovali je třeťáci na čtenáře a dostali hned dva Slabikáře. Na jednom Slabikáři jsme si všichni pochutnali a v tom druhém na prvňáky čeká další práce. Čtení není žádná snadná věc a proto jim přejeme, aby si rychle zapamatovali všechna další písmenka a čtení je bavilo.     Mirka Kopecká

Slabikář 2016

dort vypadá skvěle a jak voní...
Emilka se sladkým Slabikářem
Péťa se sladkým Slabikářem
Pavel se sladkým Slabikářem
Další fotky

Školáci v Jablonci nad Nisou

Ve středu 30. listopadu si školáci vyjeli do Jablonce ...
Nejdříve děti čekala pohádka o Vendelínovi, který si svým neuváženým přáním připravil řadu nepříjemných chvilek. Naštěstí se vždy najde někdo, kdo pomůže a tak se i Vendelínovi podařilo se osvobodit. Na zbývající čas jsme měli domluvenou besedu v Městské knihovně. Zjistili jsme, že také v Jablonci mají hodnou knihovnici. Ochotně dětem vysvětlila, jak to chodí v téhle velké knihovně. Možná si sem také někdo bude za pár let chodit vybírat knížky ke čtení...   Mirka Kopecká

Městská knihovna

divadlo
informace o knihovně
informace o knihovně 2
už má vybráno
Další fotky

Stavitelé věží MŠ

Stavby věží
Tak jako školáky, i nás nedávno navštívila Malá technická univerzita. Na rozdíl od mostů ve škole jsme si měli možnost vyzkoušet stavby věží. Stavebním materiálem bylo nám všem známé Lego. Každá věž měla svůj návod. I přesto, že některé stavby byly dost obtížné, dětem se pod vedením lektorek opravdu dařilo. Každá věž byla jiná, všechny krásné. Na závěr jsme si ještě společně postavili dominantu našeho kraje - Ještěd a každé s dětí dostalo diplom.
Iva Jindráková

Stavitelé věží MŠ

stavitelé věží 1
stavitelé věží 2
stavitelé věží 3
stavitelé věží 4
Další fotky

Letošní advent začal tradičně...

Velké poděkování patří mamince paní Kláře Drdové za přípravu a realizaci tvořivé dílny na výrobu adventních věnců. Děkujeme.

Adventní dílna 2016

adventní dílna1
adventní dílna2
adventní dílna3
adventní dílna4
Další fotky

Stavitelé mostů

Jak jsme si postavili Karlův most
V úterní dopoledne se naši školáci proměnili ve velké stavitele mostů.
A to díky návštěvě z Malé technické univerzity, která přivezla s sebou spoustu stavebního materiálu a vzala školáky na výlet do historie. Tak se děti na chvíli ocitly  v době Karla IV.
Nejprve si poslechly příběh o králi a poté se rozcvičily v rytířském souboji a v hodu vejci, která  byla pro stavbu Karlova mostu nezbytná.
Pak už přišlo na řadu sestavení řeky Vltavy a malí stavitelé se mohli pustit do výroby pilířů. Netrvalo to dlouho a přes řeku stál dlouhý a pevný most, který byl následně podroben zátěžové zkoušce, ve které obstál, a tak všichni stavitelé mohli obdržet svůj vlastní titul ze stavitelství.

                                                                      Veronika Schovánková

Stavitelé mostů

Příběh o Karlu IV.
Rytířský souboj
Hod vejcem
Stavba mostu
Další fotky

Autorské čtení

Novou knihu „Zlaté vyprávěnky čubičky Kvídy" přijel dětem představit sám autor pan Petr Holán se svým slavným pejskem.

Autorské čtení

autorské čtení 1
autorské čtení 2
autorské čtení 3
autorské čtení 4
Další fotky

Dopravní výchova

Beseda s policistou
Pondělí po prázdninách bylo ve škole opravdu mimořádné. Pana Jiřího Nekolu děti dobře znají, ale ve služební uniformě ho možná ještě neviděly...Za znalosti z dopravní výchovy policista děti chválil a všichni doufáme, že je uplatňují také v praxi. Odměnou pro všechny byla prohlídka policejního vozu.                   Mirka Kopecká

Beseda s policistou

beseda 1
beseda 2
beseda 3
beseda 4
Další fotky

Milé setkání

Návštěva školáků v knihovně
Letos paní knihovnice předala nové průkazy dalším 5 čtenářům - prvňáčkům (zatím jen posluchačům a prohlížečům...) a skoro všichni si odnášeli domů půjčenou knížku. Každý čtvrtek odpoledne je možnost opět po školní družině knihovnu navštívit a je opravdu z čeho vybírat.      Mirka Kopecká

Místní knihovna

jak to v knihovně chodí
kde si mohou děti vybírat
jaká knížka to bude dnes
poradíme, posloužíme
Další fotky

Školáci vyjeli za zvířátky do Vikýře

Přírodovědná exkurze

V pátek 7. října se školáci „učili" o zvířatech mezi nimi...Díky vstřícnosti chovatelů ve Vikýři jsme měli možnost zažít opravdu mimořádné dopoledne. Zvířátka šla z ruky do ruky, a že nešlo vždy o chlupaté mazlíčky, vidíte na fotkách. Během návštěvy ve Vikýři se děti dozvěděly také informace o tom, kde na zvířátka v přírodě, často i díky zásahům člověka, číhá nebezpečí a jak tato nebezpečná místa zajistit a zvířátka ochránit. Ve tvořivé dílničce si vyrobili záložku do knížky ve tvaru zvířátka, někdo stihl i rybí omalovánku a nejstarší školáci si vyzkoušeli vědomostní test. Myslím, že ještě dlouho budeme na Den zvířat ve Vikýři vzpomínat.                                     Mirka Kopecká

Přírodovědná exkurze

Den zvířat ve Vikýři
se zvířátky ve Vikýři 1
se zvířátky ve Vikýři 2
se zvířátky ve Vikýři 3
Další fotky

Drakiáda 2016

V den plánovaného vzletu našich draků byl pohled z okna přímo hrůzostrašný. Déšť se silným větrem, mlha, zima. Už už jsme chtěli Drakiádu zrušit, ale po obědě se najednou nebe roztáhlo, sluníčko začalo hřát a vítr foukal tak akorát, takže ideální podmínky. Sešlo se nás na kopci opravdu spousta. Každý z dětí byl zvědavý, jestli ten jeho vlastnoručně vyrobený drak opravdu poletí. A letěl !! Je pravdou, že tedy někomu méně, někomu zase tolik, že se nedal uřídit a zakotvil v koruně stromů. Ale ani tahle nehoda nám náladu nezkazila a letošní Drakiádu jsme si opravdu užili.
Iva Jindráková

Drakiáda 2016

Drakiáda 2016 1
Drakiáda 2016 2
Drakiáda 2016 3
Drakiáda 2016 4
Další fotky

Vycházka na kozí farmu v Pěnčíně

Vycházka MŠ

vycházka na kozí farmu
vycházka na kozí farmu (1)
vycházka na kozí farmu (2)
vycházka na kozí farmu (3)
Další fotky

Co už jsme všechno ve školce stihli

Ještě neuběhl ani měsíc od začátku školního roku a my už máme za sebou spoustu zážitků. Vyrazili jsme do jabloneckého divadla na pohádku „Rákosníček a hvězdy" a strávili v Jablonci celé dopoledne. Nejdříve jsme posvačili v pekárně, prošli se městem, kde jsme si mohli prohlédnout výstavku strašidýlek z dýní. Po skončení představení zbyl ještě čas na hraní v parku.
Tento týden jsme měli ve školce „Bramborový". Vyráběli jsme z brambor postavičky, naplnili jimi pytle pomocí tiskátek, naučili se o nich básničky a písničku. Už také víme, co z nich maminka doma umí dobrého uvařit.
V brzké době nás ještě čeká pěší výlet na kozí farmu v Pěnčíně a samozřejmě tradiční Drakiáda. Ta bude letos výjimečná, protože se chystáme pouštět draky, které jsme si spolu s rodiči vlastnoručně vyrobili na naší dračí dílničce.                          Iva Jindráková

Co jsme stihli ve školce

svačinka v pekárně
čerstvý loupáček
výstavka dýní
jedna hezčí než druhá
Další fotky

Při výrobě draků bylo veselo...dopoledne i odpoledne

Středeční den byl v naší škole dnem velkého tvoření - dopoledne se totiž obvyklé vyučování změnilo v pracovní dílnu. Bylo zde mnoho špejlí, provázků, papírů a barviček, a tak začali školáci motat, vázat, stříhat, barvit a lepit, a to vše pod vedením zkušeného lektora pana Jindráka.
Netrvalo to dlouho a první draci byli na světě.
To ale ještě nebylo všem drakům konec. Odpoledne totiž patřilo dětem ze školky a jejich rodičům. I ti se statečně vrhli do výroby svého draka, a také všichni uspěli.
Nyní draci vyčkávají na svůj velký let na výstavce na školní chodbě. A my už se jen všichni těšíme, až přijde ten správný podzimní vítr, který nás všechny vyžene ven ke společné Drakiádě.

                                                                               Veronika Schovánková

Dračí dílny

Sestavování draků - škola
Motání, vázání - sestavování draka - škola
Stříhání - škola
Malování draků - škola
Další fotky

Děti ze školky si užily

Výlet na "Ostrov" do Semil

Protože nás provází stále krásné počasí, rozhodli jsme se uskutečnit alespoň malý, půldenní výlet. Vyrazili jsme autobusem do Železného Brodu, tam jsme přestoupili na autobus do Semil. Z nádraží v Semilech jsme se prošli městem a zakotvili v pekárně s posezením, kde jsme si dali svačinu. A že jsme si pochutnali! Čerstvý, ještě vlažný, loupáček nemíváme každý den. Pořádně jsme se napili čaje připraveného ve školce a vyrazili jsme do parku „Ostrov". Tady jsme si mohli vyzkoušet zase něco jiného, než máme na naší zahrádce. Řetězové houpačky a dráha na laně byly prostě bezva. Dětem se ani trochu nechtělo domů. Cesta vlakem je ale přece jenom lákala a už jsme šlapali ve dvojicích směr vlakové nádraží. V Brodě nám zbyla ještě půlhodina - přesně na zakončení našeho výletu kopečkem zmrzliny. Každý si vybral podle své chuti.
                                                          Sláva nazdar výletu! Iva Jindráková

Výlet na "Ostrov" do Semil

Výlet Semily  (1)
Výlet Semily  (2)
Výlet Semily  (3)
Výlet Semily  (4)
Další fotky

První dny ve školce

Co zažijí děti ve školce od rána do odpoledne...

První dny ve školce

První dny ve školce  (1)
První dny ve školce  (2)
První dny ve školce  (3)
První dny ve školce  (4)
Další fotky

Seznamovací pondělí pro školáky

V pondělí 5. září si děti ráno, kromě aktovky s učením, přinesly také věci na spaní...Dopoledne se pracovalo podle rozvrhu a hned po obědě začaly skupiny s přípravou. Trojice poradců pomáhala nejmenším prvňáčkům s vázanou batikou u tašky na sportovní oblečení. Další skupina loupala mrkev na občerstvení pro všechny a další dvojice vybírala a myla brambory k večeři. Poslední trojice měla za úkol odnést pytle s tříděným odpadem a nakoupit zásoby. Protože se všichni chopili svého úkolu skvěle, mohli si už za hodinu připravit místo na spaní a začala první hra...
Od rána děti pracovaly na pokusu, jak i slovy můžeme někomu ubližovat. Přestože není vidět, uvnitř to určitě trápí. Jedno jablíčko děti chválily, hladily a hýčkaly a pro to druhé měly jen nadávky a slovní útoky. Po rozkrojení mohly samy vidět, co se s jablíčky stalo... Pohádka O budce děti přivedla k problému, jak navrhnout dům, kde mohou všechna zvířátka žít společně a jaká pravidla by měla dodržovat. Práci každé skupiny jeden mluvčí představil ostatním. Protože i naše třída je takový domeček, kde žijeme spolu, sestavili jsme pravidla pro naše soužití. A na jejich dodržování budeme společně dohlížet. Cílem další aktivity byl rozvoj sociálních dovedností dětí. Příběh z kočičí zahrady byl o zodpovědnosti, tajném setkání, zvědavosti a tajemství.
Odpoledne rychle uteklo a byl čas k večeři a přípravu na poslední pohádku před spaním. Děti byly statečné a po dvou měsících prázdnin zvládly odloučení od rodičů bez větších problémů.
Ke snídani nás čekala odměna - skvělý perník od paní učitelky Veroniky...
Věříme, že společné zážitky pomohou nové skupině dětí lépe projít celým školním rokem.
Mirka Kopecká

Seznamovací pondělí

loupání mrkve
pomoc u vázané batiky
příprava brambor k večeři
krájení mrkve
Další fotky

Koho u nás ve školce najdete

logo

© Škola Huntířov