Den bezpečnosti

Jako jednu z mnoha akcí na závěr roku jsme připravili pro školku spolu se školáky dopoledne o bezpečnosti. Děti rozdělené do skupinek plnily na stanovištích úkoly z dopravní výchovy, první pomoci a o bezpečném chování v každodenním životě. Ukázalo se, co se děti naučily, zda už dokáží v situacích hrozícího nebezpečí správně zareagovat. Jak se zdá, projekt, "Aby se nic nestalo" který probíhal celý tento školní rok, přinesl ovoce. I malé děti ve školce už zvládnou vyťukat na telefonu čísla tísňového volání, vědí například, že si nemají povídat s cizími lidmi, hrát si blízko silnice, ochutnávat neznámé plody.....                                                                     Iva Jindráková

Den bezpečnosti 1
Den bezpečnosti 2
Den bezpečnosti 3
Den bezpečnosti 4
Den bezpečnosti 5
Den bezpečnosti 6
Den bezpečnosti 7
logo

© Škola Huntířov