Školní družina

Zařazení a poslání školní družiny

Školní družina je součástí základní školy. Máme jedno oddělení s celkovou kapacitou 15 dětí. ŠD slouží především k odpočinku, k rozvoji zájmů žáků a k efektivnímu využití volného času. ŠD navštěvují žáci 1. – 3. ročníku základní školy.

Její činnost vychází z pedagogiky volného času. Posláním ŠD je vést děti k aktivnímu odpočinku, rozvíjet vhodné návyky a dovednosti. A především prostřednictvím hry vytvářet u dětí vlastní tvořivost a rozvoj fantazie.

Provoz školní družiny začíná v 6:30 a to svěřením k dohledu v prostorách mateřské školy. V 7:45 přechází žáci do třídy ZŠ a připravují se na vyučování.
Odpolední družina začíná obědem, pokračuje relaxací – čtením na pokračování. Zájmové činnosti si děti vybírají samy, o průběhu programu jednotlivého odpoledne se předem spolu dohodneme. V 15:00 hodin končí hlavní činnost družiny. Pokud děti neodchází domů, pokračují na základě smlouvy o svěření k dohledu v prostorách mateřské školy, a to do 16:00 hodin, kdy končí oba provozy.

 

Školní družina v akci...

ve školní družině...01
ve školní družině...02
ve školní družině...03
ve školní družině...04
Další fotky
logo

© Škola Huntířov