HARMONOGRAM

  ZÁŘÍ
2.9. slavnostní zahájení školního roku 
3.9. seznamovací úterý ZŠ spojené se schůzkou s rodiči
6.9. fotografování 1. třídy 
12.9. exkurze na výstavu výpěstků 
12.9. beseda v Místní knihovně ZŠ
  každý čtvrtek výpůjčky v Místní knihovně ZŠ
23.9. Včely, odlévání svíček - naučný program ZŠ
  ŘÍJEN
  schůzky s rodiči dětí z mateřské školy 18 hod. PŘELOŽENO
  přednáška pro rodiče MŠ, ZŠ 18:30 hod. PRO NEMOC PŘELOŽENO
1.-4.10. Ukliďme si před zimou - zapojení do regionální akce MŠ, ZŠ
14.10.  Drakiáda MŠ, ZŠ  POZOR PŘELOŽENO!!!
15.10.  naučný program s ornitologem ZŠ
22.10. Modelování - podzimní setkání se školou
23.10. Výprava do Dolánek ZŠ
29., 30.10. podzimní prázdniny ZŠ
31.10. slavnost Slabikáře ZŠ
  LISTOPAD
4.11. projektový den v MŠ - Malá technická univerzita - stavitel
6.11. vánoční fotografování 
8.11.. Plaváček - divadelní představení ve škole MŠ, ZŠ
  schůzky s rodiči dětí ze ZŠ
17.11. vystoupení v programu Obce Skuhrov
19.11. divadelní představení v Jbc. MŠ
22.11. Bezpečné chování - beseda ZŠ
29.11. projektový den v ZŠ - čtenářská dílna
  PROSINEC
2.12. projektový den v MŠ - Malá technická univerzita - architekt
2.12. besídka s Mikulášem MŠ
2.12. adventní setkání - rozsvěcení stromečku
8.12. adventní koncert v sokolovně Huntířov- vystoupení v programu
logo

© Škola Huntířov