Personál

 

Mirka Kopecká

Mgr. Miroslava KOPECKÁ, ředitelka, třídní učitelka

učitelství pro první stupeň ZŠ

Vyučuje předměty:

český jazyk
matematika

 

Veronika Schovánková 


Mgr. Veronika SCHOVÁNKOVÁ, učitelka ZŠ, vychovatelka ŠD

učitelství pro první stupeň ZŠ

Vyučuje předměty:

anglický jazyk
prvouka
hudební výchova
výtvarná výchova
pracovní činnosti
tělesná výchova

Petra Michlová

Petra MICHLOVÁ, učitelka MŠ

učitelství pro mateřské školy

Iva Jindráková

Iva JINDRÁKOVÁ, učitelka MŠ

učitelství pro mateřské školy
vychovatelství

 
Milan Jelínek

Milan JELÍNEK, externista

přírodoznalec
fotodokumentarista školy 

 

 

Marie FABIÁNOVÁ, knihovnice místní knihovny

 

Mgr. Alena HALAMOVÁ, vedoucí kroužku anglického jazyka a kroužku sportovní gymnastiky

 

Iva CERMANOVÁ, kuchařka, zpracování agendy školní kuchyně 

 romana Urbanová

Romana URBANOVÁ, provozní pracovnice

Vladimír Jindrák 

Vladimír JINDRÁK, údržbář, topič 

 

Jaroslava ŠTRYNCLOVÁ, zpracování ekonomické agendy

 

Vladimíra MALÁ, zpracování mzdové a personální agendy

 

logo

© Škola Huntířov