Personál

 

Mirka Kopecká

Mgr. Miroslava KOPECKÁ, ředitelka, třídní učitelka

učitelství pro první stupeň ZŠ

Vyučuje předměty:

český jazyk
matematika

 

Veronika Schovánková 


Mgr. Veronika SCHOVÁNKOVÁ, učitelka ZŠ, vychovatelka ŠD

učitelství pro první stupeň ZŠ

Vyučuje předměty:

anglický jazyk
prvouka
hudební výchova
výtvarná výchova
pracovní činnosti
tělesná výchova

Eva MATAJOVÁ, asistent pedagoga

úplné střední odborné                                                                   studium pro asistenty pedagoga

 

Petra Michlová

Petra HILGEROVÁ, učitelka MŠ

učitelství pro mateřské školy

Iva Jindráková

Iva JINDRÁKOVÁ, učitelka MŠ

učitelství pro mateřské školy
vychovatelství                                                                                             logopedický asistent

 
Milan Jelínek

Milan JELÍNEK, externista

přírodoznalec
fotodokumentarista školy 

 

 

Marie FABIÁNOVÁ, knihovnice místní knihovny

 

Mgr. Alena HALAMOVÁ, vedoucí kroužku anglického jazyka a kroužku sportovní gymnastiky

 

Iva CERMANOVÁ, kuchařka, zpracování agendy školní kuchyně 

 romana Urbanová

Romana URBANOVÁ, provozní pracovnice

Vladimír Jindrák 

Vladimír JINDRÁK, údržbář, topič 

 

Vladimíra MALÁ, zpracování mzdové a personální agendy

 

logo

© Škola Huntířov