Základní škola a Mateřská škola Huntířov

Novinky

Nácvik první pomoci

V úterý naši školu navštívila záchranářka z Oblastního spolku Českého červeného kříže Jablonec nad Nisou. Během setkání si žáci zopakovali dovednosti první pomoci, prohlédli vybavení záchranářů a vyslechli si mnoho zajímavého z činnosti záchranného týmu. Nechyběl ani Adam – figurína, na které si dobrovolníci mohli vyzkoušet masáž srdce. Zažili jsme modelovou situaci malé nehody, kde děti uklidňovaly zraněného a poskytly mu první pomoc. Děti dokázaly, že si dobře pamatují důležitá tísňová čísla i postup, kdyby bylo třeba přivolat pomoc.
Praktický nácvik a především vědomí toho, že i malé dítě může pomoci při nenadálé události tím, že zavolá dospělého, jsou cenné poznatky, které se členové ČČK snaží dětem předat.

První pomoc

První pomoc01
První pomoc02
První pomoc03
První pomoc04
Další fotky

Školka v ZOO

Správný školní rok by nemohl proběhnout bez návštěvy ZOO ve Dvoře Králové, takže i letos už máme tuto výpravu za sebou. Děti se už několik dní předem moc těšily, o zvířátkách jsme si povídali a samy si postavily zoologickou zahradu ve třídě. Všechny děti si den výletu užívají už od rána, mají rády vlak a cestování v něm se poslední dobou stalo víc než příjemné. V Safari parku nás čekalo zase, jako každý rok, něco nového. Stále se něco buduje a vylepšuje, i pro nás dospělé je tam prostě ráj. Program tam máme vždycky pestrý - prohlídka zvířátek, lanové hřiště a projížďka Safaribusem. Samozřejmě je čas i na jídlo a pití, na zakončenou si děti mohou vybrat zmrzlinu podle své chuti.      I když ty nejmenší byly opravdu hodně unavené, statečnost je neopouštěla a celý den zvládly na jedničku. Díky krásnému počasí jsme si výletní den opravdu dosyta užili.               Iva Jindráková

ZOO - Safari park

ZOO - Safari park01
ZOO - Safari park02
ZOO - Safari park03
ZOO - Safari park04
Další fotky

Tvořivý duben a květen

Rozkvetlá louka pampelišek plná hmyzu, motýlů a včel nás inspirovala k vytvoření obrázku „Květinová louka." Děti tvořily kombinovanou technikou kresby, malby a tisku. Protože se přiblížilo pálení čarodějnic, tak jsme si jednu ustrojili i ve škole. Kromě výroby čarodějnice jsme si také užili čarodějnické dopoledne. Venku jsme hráli hry a ve škole si děti vyrobily netopýra, papírové čarodějnice v životní velikosti, a také si zkusily kvíz s čarodějnickou tematikou. Z přírodnin – větviček, listů, trávy a barevných vln si děti zkusily umotat "Čarodějnické lapače". Děti pracovaly ve skupinách a dokázaly se domluvit tak, aby se každý na práci podílel. Vznikly krásné práce různých velikostí a tvarů.
Navštívili jsme divadelní představení „Perníková chaloupka".
V květnu jsme vyzkoušeli „malování" přírodními barvivy z rostlin. Obrázek jsme doplnili černou tuší, děti ji nanášely seříznutou špejlí. Maminkám jsme k svátku připravili voňavé sáčky s bylinkami. Kreslili jsme křídami na chodník a každý si mohl zvolit své téma. Propojením tématu výtvarné výchovy a angličtiny zašifrované do hádanky vznikly obrázky známé postavičky krtka. V lese jsme strávili pohádkové odpoledne se skřítky a děti jim vytvořili mechové domečky. Podle hesla „Ve zdravém těle zdravý duch" jsme květnové tvoření zakončili nejenom obrázky „sportovců", ale také aktivním sportováním a hrami během hodin tělesné výchovy a v odpolední družině.                                                                                                                                                Lída Krupčíková

Tvoření se školou

květinová louka1
květinová louka2
květinová louka3
květinová louka4
Další fotky

Sešli jsme se ve školce...

Jarním setkáním ve školce, které proběhlo u příležitosti Dne rodin a svátku maminek, děti potěšily všechny diváky. Je to k neuvěření, jak hezké a nápadité představení děti znovu předvedly. Děkujeme paní učitelkám za trpělivost a originální výběr písniček, básniček i tanečků.             Mirka Kopecká

Setkávání...

Den rodin - program nejen pro maminky (1)
Den rodin - program nejen pro maminky (2)
Den rodin - program nejen pro maminky (3)
Den rodin - program nejen pro maminky (4)
Další fotky

Pěší výlet ke Kitellově domu

I když téměř všichni známe Kittelům dům z návštěv poutí, přesto jsme se rozhodli, že si jej půjdeme prohlédnout ve všední den. Vyjeli jsme autobusem na Maršovice, první zastávkou bylo hřiště         
u hřbitova, kde jsme se i nasvačili. Poté jsme s batůžky na zádech šlapali k cíli. U Kittelova domu jsme si prohlédli všechny zajímavosti a pomocí naučné stezky jsme si vyprávěli o Ďáblově doktorovi. Cestu zpět jsme si ještě prodloužili putováním obcí Krásnou až k Huti, přes Jistebsko ke Skuhrovu. Děti se zaradovaly, že nám zbyl ještě čas na průlezky na Vyhlídce, odkud jsme už rychle seběhli        do školky na oběd.        Výlety nás baví!                                                               Iva Jindráková

Páteční výlet

páteční výlet  (1)
páteční výlet  (2)
páteční výlet  (3)
páteční výlet  (4)
Další fotky

Čarodějnický den

V úterý 30. dubna se ve škole sešli a sletěli k čarodějnickému reji čarodějnice a čarodějové všech věkových skupin... Ty menší čekalo ve školce „Čarodějnické vysvědčení" za splnění čarodějnických disciplín. Byly to: let na koštěti, tanec s koštětem, čarování, skok přes potok nebo hod kloboukem na cíl. Starší školáci se po „miniučení" rozdělili do pracovních týmů a s chutí se pustili do vědomostních čarodějnických úkolů, tvoření a cvičení... Vrbičku na chodbě navštívilo hejno netopýrů a nechyběla ani výroba pavučin z přírodních materiálů pro velkou čarodějnici, kterou vyrobily děti s paní vychovatelkou ve školní družině. Stejně jako jiné roky, zase se povedla náramně.
Večer „odvedla" lampionový průvod od školy až k vatře na Skřib.                                                                           Užili jsme si další hezký den!                                                            Mirka Kopecká

Čarování se školou

čarodějná školka (1)
čarodějná školka (2)
čarodějná školka (3)
čarodějná školka (4)
Další fotky

Těšíme se na nové prvňáčky...

Při zápisu do 1. třídy dokázali budoucí prvňáčci, že si budou vědět po prázdninách v první třídě rady... Na každém stanovišti Cestou ostrovem pokladů si vyzkoušeli něco jiného. Paní učitelce z první třídy i průvodcům, kterými byli nejstarší školáci - třeťáci, ukázali, že zvládnou stříhat, počítat, skládat, rovnat...i povídat si. Všichni jsme si užili pohodové odpoledne. Poslední měsíce ve školce utečou jako voda a 2. září se znovu sejdeme a pustíme se do práce.          Držte nám palce!                                                                                                                                             Mirka Kopecká

Budoucí prvňáčci

...jak jsme si užili zápis do školy 01
...jak jsme si užili zápis do školy 02
...jak jsme si užili zápis do školy 03
...jak jsme si užili zápis do školy 04
Další fotky

Plavání se školkou

Šest lekcí je za námi...

Ve vodě i na suchu

vody se nebojíme
už se nebojí ani Adinka
můžeme si chvilku i hrát
nohama pěkně jako žabky
Další fotky

Jaro ve školce

První jarní den jsme přivítali, jak už je naší tradicí, v zeleném oblečení. Zazpívali jsme si jarní písničky a hráli jsme si na sluníčka. Při tanečku „Uvijeme věneček" jsme si zopakovali názvy kytiček, které můžeme venku na jaře pozorovat. Nechybělo ani tvoření, děti si domů odnesly zápich do květináče s motivem slepičky.
S předškoláky jsme si udělali výlet na velikonoční trhy na Běliště do Železného Brodu, kde jsme měli možnost vidět nevšední kraslice a spoustu dalších velikonočních ozdob.
V jarním duchu se nesly i dílničky, které jsme připravili nejen pro děti ze školky, ale i pro školáky a rodiče. Děti měly tři stanoviště, kde si mohly něco krásného s jarní tématikou vytvořit. Tentokrát bylo naše setkání ještě zpestřené o odměnu za splněné úkoly. Pokud děti zvládly vyrobit všechny nabízené výrobky, mohly si vytáhnout obálku štěstí, kde na ně čekalo malé překvapení.                  Dílniček se zúčastnily snad všechny rodiče a děti z naší školy, myslím, že jsme si toto příjemné odpoledne všichni užili.                                                                                      Iva Jindráková

Jaro ve školce

Běliště (1)
Běliště (2)
Běliště (3)
Běliště (4)
Další fotky

Cesta kolem světa

Na konci ledna jsme se vydali s dětmi na nelehkou cestu, a protože jsme odvážní, „vyrazili" jsme do celého světa...                                                                                                                              Během měsíce února jsme podnikali pravidelné výpravy díky autorským příběhům všech dětí. Často hlavního hrdinu provázela na jeho cestě zvířátka, kamarádi a někdy i čarodějnice nebo roboti. Cestoval letadlem, vlakem, V3Skou, lodí nebo šel třeba pěšky. Někdy byl jen kousek od domova a jindy viděl na své cestě mnoho světadílů nebo se dostal až do Minecraft světa... Slyšeli jsme, že naprosto skvěle se cestuje ve snu, to už leckdo sám také zažil. No byla to prostě paráda!!!                V průběhu další měsíční etapy bylo třeba získat vzácnou vstupenku, ke které se ale každý musel pročíst. Je až neuvěřitelné, jak se do domácího čtení děti pustily a většina jich překonala požadovanou hranici hned několikrát. Děkuji za pomoc všem posluchačům a měřičům.                        A pak se už přiblížil cíl... a mohla proběhnout Noc s Andersenem. Také v letošním, 17. školním ročníku, jsme úzce spolupracovali s paní knihovnicí, která si pro děti připravila nejen povídání o panu Andersenovi a jeho pohádkách, ale dokonce měla s sebou sněhovou královničku...                              Bohatý a odvážný plán „Noci" jsme naplnili, máme na co vzpomínat a na co se těšit... zase za rok.
                                                                                                                         Mirka Kopecká

Velké čtenářské dobrodružství

...záložek není nikdy dost1
...záložek není nikdy dost  2
...záložek není nikdy dost  3
můj příběh
Další fotky

Jarní tvoření

Posledním zimním obrázkem byla v hodinách výtvarné výchovy „doupátka" pro spící zvířátka. Použili jsme kombinovanou techniku zapouštění barev do mokrého podkladu, doplněnou černou linkou. Pro zvířátka jsme využili kousky plyše a kůží.
Zima skončila, přišlo jaro, a to je to pravé období pro kreativní nápady. Škola dostala jarní kabátek a na oknech se objevila barevná sluníčka a zajíci a na nástěnkách sněženky. Příchozí ve dveřích vítá strom kvetoucí záplavou růžových květů. Velikonoční kraslice nesmí chybět. Vyzkoušeli jsme vytvořit efekty pomocí rýže, barvením fixami a tupováním barvami přes ubrousek.                                               V plánu máme zalaminovaný domeček, kolem kterého bude vysazena zahrádka s živými rostlinkami. Těšíme se na další tvoření...                                                            Lída Krupčíková

Tvoření

Doupátka 01
Doupátka 02
Doupátka 03
Doupátka 04
Další fotky

Masopustní karneval

Na náš tradiční karneval jsme se těšili už několik dní předem. Povídali jsme si o lidových tradicích, hlavně o tom, co vlastně Masopust je a jak se slaví. O masopustním veselí se děti naučily básničku a písničku, v rámci výtvarných činností jsme si vyrobili koláčky a jitrnice na masopustní hostinu. V den karnevalu přišly děti oblečené v krásných kostýmech, opravdu nikdo nezapomněl. Po přehlídce masek jsme hráli různé zábavné hry a soutěže. Další část probíhala v tělocvičně, kde děti tančily a hrály si    s balónky. Na závěr nám postavili rytíři z molitanové stavebnice hrad pro princezny. Užili jsme si společně spoustu legrace, děti byly určitě spokojené. Důkazem je i to, že nově naučené hry chtějí stále opakovat, i přesto, že Masopust končí.                                                        Iva Jindráková

Karneval 2024

karneval 01
karneval 02
karneval 03
karneval 04
Další fotky

Máme další "pasované" čtenáře...

Poslední lednový týden se toho hodně událo... Den před pololetním vysvědčením jsme připravili pro prvňáčky slavnostní pasování na čtenáře. Nejstarší třeťáci už dlouho předem promýšleli, jaká přání prvňáčkům při pasování předají, aby se stalo čtení, také pro ně, milou příležitostí a v roli poradců je připravili na slavnostní slib čtenáře. Máme velikou výhodu, že také nová paní knihovnice si školu vzala pod „svá křídla" a budeme pokračovat v pořádání společných čtenářských aktivit.
                                                Už dnes se těšíme!                                                Mirka Kopecká

Slavnost ve škole

velký a malý - příprava slibu malého čtenáře 1
velký a malý - příprava slibu malého čtenáře 2
velký a malý - příprava slibu malého čtenáře 3
meč je připraven
Další fotky

Tvořivé činnosti ve školce

Během měsíce ledna děti ve školce hodně tvořily, podívejte se na fotogalerii...

Leden se školkou

lednové tvoření 1
lednové tvoření 2
lednové tvoření 3
lednové tvoření 4
Další fotky

Mikulášská besídka

Několik let nazpátek bylo vždy v den naší besídky opravdu nevlídné, blátivé počasí. Letošní rok,          k naší velké radosti, za námi putoval Mikuláš konečně nádherně zasněženou krajinou, což ještě umocnilo tu krásnou sváteční atmosféru.                                                                                    Tentokrát si děti nejen pro Mikuláše, ale pro všechny diváky, kteří do školky přišli, připravily příběh   o tom, jak se sněhuláček vydal pro vánoční stromeček. Velké děti byly opravdovými herci, malé jim pomáhaly zpívat a recitovat básničky. Myslím, že se jim program moc povedl, nás dospělé svým výkonem nesmírně potěšily. Samozřejmě dostaly všechny za odměnu od Mikuláše nadílku, a pak už jsme se přemístili za školu. Venku jsme měli možnost zhlédnout vystoupení školáků a společně jsme očekávali rozsvěcení stromečku.                                                                        Iva Jindráková

Mikuláš ve školce

s Mikulášem ve školce 01
s Mikulášem ve školce 02
s Mikulášem ve školce 03
s Mikulášem ve školce 04
Další fotky

Projektové dny ve škole

V listopadu žáci absolvovali 3 projektové dny s technickým zaměřením. Jednotlivá témata na sebe navazovala. V prvním programu s názvem Malý architekt se žáci seznámili se základními pojmy          z oboru stavebnictví - profese zabývající se stavbou domu, základní části domu. Děti se dozvěděly,      k čemu slouží technický výkres. Podle něj si pod vedením lektorky postavily svůj domeček. Zjistily a vyzkoušely si, jak správně vázat cihly.
Ve druhém programu pojmenovaném Malý inženýr děti zjistily, odkud se do domu dostává elektřina a voda, kam odchází odpadní voda. Jednotlivé rozvody si barevně rozlišily. Nakonec, po zavedení elektřiny, se domeček rozsvítil.
Ve třetím programu Malý projektant žáci opět pracovali podle technického výkresu na společném domečku, kam také zavedli elektřinu, vodu, odvedli odpadní vodu do čistírny odpadních vod. Více se zabývali vybavením jednotlivých místností.
Děti stavění domečků velmi bavilo, kromě získávání znalostí je společná práce vedla ke vzájemné spolupráci ve skupině.                                                                                      Daniela Drncová

Malá technická univerzita

1. lekce Malý architekt01
1. lekce Malý architekt02
1. lekce Malý architekt03
1. lekce Malý architekt04
Další fotky

Zprávičky ze školky

   Prohlédněte si fotogalerii, co všechno jsme ve školce během posledních pár týdnů zažili...                 Zhlédnutí pohádky v jabloneckém divadle jsme spojili s návštěvou Městské knihovny, kde na nás mimo jiné čekalo promítání další pohádky.                                                                                            Vyjeli jsme na výlet na Sychrov, prohlídka zámku se líbila všem dětem, i těm nejmenším.                    Besedu o pohádkových knížkách jsme si pro změnu užili zase v Městské knihovně v Železném Brodě, jejím zpestřením byla dílnička na závěr.                                                                                           Ve fotogalerii se můžete podívat i na naše běžné denní činnosti ve školce.           Iva Jindráková

Novinky ze školky

Jablonec n. N. - divadlo 1
Jablonec n. N. - divadlo 2
Jablonec n. N. - knihovna 1
Jablonec n. N. - knihovna 2
Další fotky

Podzimní tvoření ve škole

V září a říjnu jsme ve škole hodně tvořili a vyráběli. Děti si připravily desky na výtvarné práce            s podzimním obrázkem. Později doplníme také obrázek zimní, jarní a letní.                             Písničky o ježkovi a dokument ze záchranné stanice ježků daly vzniknout obrázkům celé ježčí rodiny, která spolu se stromy s podzimními plody, ozdobila školní okna a nástěnky. Vydlabali jsme společně dýni a povídali jsme si o podzimních barvách v přírodě.                                                             Kombinace, míchání a zapouštění barev jsme využili na obrázcích oblíbeného zvířátka a technikou frotáže vznikli listoví skřítci.                                                                                                       Během podzimních činností si tak děti vyzkoušely řadu výtvarných technik a postupů a všichni se už těšíme na zimní tvoření.                                                                             Lída Krupčíková

Podzimní tvoření ve škole

desky na výkresy (1)
desky na výkresy (2)
desky na výkresy (3)
ježci 1
Další fotky

Začátek se školkou

První týdny v novém školním roce proběhly nejen v duchu adaptace nových dětí a seznamování          s pravidly, ale máme za sebou už i spoustu příjemných zážitků. Vyjeli jsme si pohrát na hřiště Ostrov v Semilech, navštívili jsme jablonecké divadlo. V rámci projektu „Čistá řeka Jizera" jsme pomáhali uklízet okolí naší školy, spolu se školáky a rodiči jsme si užili Drakiádu.
V měsíci říjnu tomu nebude jinak, čekají nás zase výjimečné dny. Zhlédneme další pohádku v divadle, pojedeme na pohádkový výlet na zámek Sychrov. Jedno dopoledne nás ve školce navštíví „Zábavná věda" s programem Vědecká show. Samozřejmě, jako každý rok, připravujeme pro všechny děti a jejich rodiče podzimní setkání. Na letošní „Pohádkové setkání a korálkování '' se mohou těšit nejen děti, ale i maminky.                                                                                        Iva Jindráková

Se školkou

Semily - hřiště Ostrov (1)
Semily - hřiště Ostrov (2)
Semily - hřiště Ostrov (3)
Semily - hřiště Ostrov (4)
Další fotky
logo

© Škola Huntířov