Základní škola a Mateřská škola Huntířov   

Samozřejmě se snažíme případné starůstky řešit okamžitě. Pokud to ale až tak nespěchá, těším se na vás při konzultačních hodinách každé pondělí do 15:00 do 17:00 hod.


ředitelka školy Miroslava Kopecká

 

Novinky

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Vážení rodiče,

další informace a tiskopisy k letošnímu zápisu najdete ve složce ŠKOLA

- Zápis do 1. třídy.                    

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Vážení rodiče,

od zítra 17. března 2020 bude Mateřská škola Huntířov uzavřena.

Jsme si vědomi komplikací a náročnosti situace, které uzavření mateřské školy pro rodiče znamená, věříme však, že vzhledem k mimořádnosti situace toto opatření přijaté k ochraně zdraví Vašich dětí pochopíte. Přejeme, ať se vám podaří situaci organizačně zvládnout.

Rodiče, kteří budou potřebovat od školy potvrzení na ošetřovné, se obrátí na vedení školy tel. 739 047 440, zshuntirov@volny.cz .

Formulář je připravený ke stažení - viz. níže.

Po domluvě Vám předvyplněný formulář zašleme mailem.

V Huntířově 16.3.2020                                   Děkuji za spolupráci a pochopení. 

                                                                               Miroslava Kopecká

 

formulář OČR

 

Informace k provozu Mateřské školy Huntířov

Provoz MŠ - zvýšená opatření COVID - 19

Vážení rodiče,

vzhledem k situaci vývoje v našem státě, doporučení MŠMT a po dohodě se zřizovatelem ze dne 13.3.2020, omezujeme provoz MŠ.

Pro maximální zajištění bezpečnosti dětí, personálu i okolí jsme od pondělí
16. 3. 2020 nuceni zvýšit bezpečnostní opatření.

Apelujeme na rodiče, aby se v době, kdy je vyhlášen nouzový stav v našem státě, předškolního vzdělávání účastnily pouze děti, jejichž oba rodiče jsou zaměstnáni a nemají možnost zajistit jiný způsob péče o ně.

Před převzetím dítěte do MŠ budeme provádět rozšířený ranní zdravotní filtr (měření tělesné teploty a sledování příznaků jakékoliv nemoci). Dítě, které bude vykazovat sebemenší známky onemocnění, nemůže být přijato do MŠ.  V případě pochybností rozhodne dětský lékař.                                                                                
Dále budete každé ráno podepisovat čestné prohlášení, že dítě ani žádný blízký rodinný příslušník nepobýval v zahraničí a v posledních dvou týdnech jste nepřišli do styku s osobami, které onemocněly infekční nemocí.

Pokud se během pobytu dítěte v mateřské škole objeví jakékoli příznaky nemoci, učitelka bez odkladu informuje zák. zástupce a vyloučí dítě z kolektivu do doby, než si rodiče dítě vyzvednou.

Doprovod dítěte zajistěte prosím pouze jedním zák. zástupcem a pobyt v prostoru školní budovy omezte na minimum. Do mateřské školy děti nepřináší hračky z domova. V případě, že dítě vyžaduje plyšovou hračku na spaní, donese si jednu a po dobu nouzového stavu zůstává v mateřské škole.

Jsou zrušeny všechny akce pořádané mateřskou školou – sportovní školička, plavání, divadla atd.                                                                                                            

                                                                                   Tato opatření platí do odvolání.

Děkujeme za spolupráci a pochopení.

O dalším vývoji Vás budeme informovat, sledujte aktuality na stránkách školy a obce Skuhrov.

 

V Huntířově dne 15. 3. 2020                                                      Miroslava Kopecká 

Aktuální informace k mimořádným opatřením

 

Vážení rodiče,

provoz mateřské školy zůstává bez omezení. Školní jídelna nadále poskytuje školní stravování dětem v mateřské škole.


Na základě úterního rozhodnutí Bezpečnostní rady státu Vás informujeme, že základní škola bude po skončení jarních prázdnin pro všechny naše žáky uzavřena. Uzavřeny budou rovněž školní družina a školní jídelna pro žáky základní školy. Nařízení o uzavření je platné prozatím na dobu neurčitou.


Pro další informace sledujte náš web a aktuální informace v médiích a specializovaných webových portálech
• www.szu.cz,
• www.khslbc.cz,
• http://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html
• https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html


Podle posledních indicií, které zaznívají v médiích, lze předpokládat, že opatření o uzavření základní školy a jejích součástí může trvat několik týdnů.

Učitelky zajistí žákům materiály pro domácí vzdělávání a v průběhu pondělí (16.3.) se dohodnou na konkrétních postupech. Rozpis domácího vzdělávání a učební texty na dva týdny si budete moci vyzvednout ve škole – v pondělí od 13:00 do 17:00 hod. a event. další dny - po domluvě.


Dále zveřejňujeme formuláře pro zákonné zástupce při čerpání OČR:
formulář č. 1 - „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy)"
formulář č. 2 „Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy) - STŘÍDÁNÍ". Tento formulář použijí zákonní zástupci, pokud se při OČR budou střídat

formuláře 


Vydávat a potvrzovat formuláře bude škola zákonným zástupcům svých žáků - a to od 16. 3.2020.


Další informace najdete v příloze karanténa a ošetřovné - informace pro zákonné zástupce nebo na https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna- zarizeni-.


Prosíme Vás o trpělivost, v případě potřeby bude možné od pondělí kontaktovat ředitelku školy -        739 047 440, zshuntirov@volny.cz 
V Huntířově 11.3.2020                                                                              Miroslava Kopecká, ředitelka školy

Zapište si do diáře... těšíme se na viděnou ve škole

Malá technická univerzita

V pondělí 17.2. proběhla poslední lekce z programu Malá technická univerzita. Cílem projektu je, co nejdříve a na základě přirozené hravosti, vzbudit zájem dětí o technické obory. Program MTU přispívá k rozvoji technického vzdělávání již u předškolních dětí. Během čtyř lekcí, které v naší školce proběhly, si děti vyzkoušely, jak postavit město a silnice, dozvěděly se, kdo je architekt a postavily základy domu podle technického výkresu. V další lekci do domu zavedly vodu, kanalizaci a elektřinu a na závěr postavily podle plánu celou ulici a rozsvítily v ní pouliční lampy. Děti pracovaly s nadšením a moc se jim dařilo. Petra Hilgerová

Stavitelé ve školce

MTU 1
MTU 2
MTU 3
MTU 4
Další fotky

Masopustní karneval

Masopustní období si s dětmi opravdu užíváme. Vyrobili jsme si veselé papírové klauny, vyzdobili školku balónky a karneval mohl začít. Měli jsme velikou radost, že nikdo nezapomněl a všechny děti přišly v krásných kostýmech. Dopoledne jsme strávili nejen tancováním, ale spoustou legračních her. Dětem se nechtělo ani na vycházku, ale protože zrovna napadla troška sněhu, byla by škoda ji nevyužít. Tak jsme si slíbili, že si ještě chvilku pohrajeme a potancujeme po odpolední svačince, a tak se i stalo. Byl to opravdu nevšední den, děti odcházely domů nadšené, což je pro nás velkou odměnou.   Iva Jindráková

Masopust

Masopustní karneval 1
Masopustní karneval 2
Masopustní karneval 3
Masopustní karneval 4
Další fotky

Zima se školkou

Zima je letos na sněhovou nadílku opravdu skoupá, hraní ve sněhu jsme si zatím užili pouhé dva dny. Snažíme se chodit alespoň do lesa, nosíme srnkám do krmelce nasušené kaštany, stavíme si domečky z přírodnin, což je v měsíci únoru opravdu neobvyklé. Pozorujeme přírodu a povídáme si s dětmi o tom, jak je pro ni špatné, že si nemá možnost pod sněhovou pokrývkou odpočinout. Dokonce jsme už objevili kvetoucí bledulky.  Iva Jindráková

Letošní zima

Zima se školkou 1
Zima se školkou 2
Zima se školkou 3
Zima se školkou 4
Další fotky

Je nám fajn, je nám prima

Spolupráce, dobrá nálada a kamarádství. To byla hlavní témata projektu Zdravé třídní klima, který proběhl minulý týden na naší škole. Děti se dozvěděly, co vlastně třídní klima je, a jak na něm pracovat. Hlavně ale plnily spoustu zajímavých úkolů, které musely zvládnout společně – a ne vždy to byl jednoduchý úkol, ale i přesto se dětem podařilo vše společně zvládnout. Nechyběly ani modelové situace, v kterých si děti zkoušely, jak se správně zachovat v rizikových situacích. Na závěr děti čekalo i velké tvoření, jehož výsledkem byl společný erb třídy, na kterém se každý podílel. Celý program probíhal v dobré náladě a všichni jsme si to moc užili.  Veronika Růžičková

Projektový den

1 Společné povídání
Co mě baví, co mám rád
Co mě baví, co mám rád 2
Společně na jedné lodi
Další fotky

Přejeme Všem hodně zdraví a pohody v novém roce 2020...

Po roce opět na Bělišti...

Vánoční trhy na Bělišti s družinou už jsou každoroční tradicí, a tak i letos jsme vyrazili se školáky v pátek odpoledne omrknout železnobrodské Běliště. To už děti sice dobře znají, ale i přesto si ho rády prošmejdí od spodu až nahoru na půdu, kde jsou k vidění chalupy a stavení, které v dřívějších dobách zdobily Železný Brod. Nechyběly ani známé melodie z místního flašinetu. Během šmejdění děti stihly nakoupit i nějaké drobnůstky, vyrobit si korálkové ozdoby v dílničce a nakonec zbyl i čas na společné posezení u teplého moštu.   Tak za rok zase nashledanou na Bělišti!     Veronika Růžičková

Vánoční trhy

Nakupování dárečků
Šmejdění na půdě
Výroba ozdob 1
Výroba ozdob 2
Další fotky

Od pondělí do neděle...

V pondělí 2.12. jsme po milé besídce ve školce pokračovali za školou... Tuto část setkání zahájil pan starosta Tomáš Pavlata a pak své vystoupení předvedli školáci. Nově nazdobený rozsvícený stromeček před školou všichni ocenili zaslouženým potleskem.
Uprostřed týdne nadělovala ve škole Barborka... a v pátek školáci vyjeli na vánoční trhy na Běliště.
Do programu na nedělním adventním koncertě paní učitelky opět spojily malé a větší děti, které zpívaly, přednášely i tančily.    Mirka Kopecká

adventní týden

rozsvěcení stromečku1
rozsvěcení stromečku2
rozsvěcení stromečku3
rozsvěcení stromečku4
Další fotky

Mikulášská besídka

Letošní besídka se nesla v duchu bílé zimy. Celý program se skládal z hudebně pohybových činností, které mají snad všechny děti rády. Úvodem děti, sněhové vločky, přivezly spolu se Sněhurkou sníh. Poté nám zazpívaly a pohybově ztvárnily písničku o mrazu a vrabčákovi. Dovádějící mrazíci se také povedli, samozřejmě nechyběla ani nějaká ta básnička. Závěrem zazněla oblíbená písnička „Meluzína", a to už všechny děti stály krásně v řadě a postupně si chodily k Mikulášovi a andělovi pro odměnu. Nebály se, byly statečné, i ty nejmenší hrdě podaly Mikulášovi ruku. Společně jsme Mikulášovi poděkovali a rozloučili se s přáním, aby nás zase za rok navštívil.    Iva Jindráková

Zimní setkání

besídka s Mikulášem 1
besídka s Mikulášem 2
besídka s Mikulášem 3
besídka s Mikulášem 4
Další fotky

Těšíme se na advent...

Před první adventní nedělí se sešli ve škole všichni ti, které zaujala nabídka paní Kláry Drdové. Už několik let připravuje pro rodiče a děti adventní dílničku na výrobu věnců. Zajistí nejen materiál, ale hlavně dobrou náladu a pohodu, takže každý může první svíčku v neděli rozsvěcet na svém originálním věnci. Děkujeme za nadšení a přízeň.

Adventní dílna

adventní dílna1
adventní dílna2
adventní dílna3
adventní dílna4
Další fotky

Hlavně bezpečně...

Co je krizová situace a jak se v ní bezpečně zachovat? To vše a ještě o něco více se školáci dozvěděli v besedě s panem Tomášem Zikou, který v pátek navštívil naší školu. Nejenže dětem připomněl nejrůznější druhy nebezpečí, ale hlavně je naučil, jak se těmto nebezpečím vyhnout. Děti se ale také naučily jednu z technik sebeobrany zvanou „klíště", aby si v případně nutnosti uměly pomoci. Klíště si školáci pak zkoušeli nejen na panu lektorovi a paní učitelce, ale také si ji protrénovali mezi sebou. I když jsou teď naši školáci na nebezpečné situace připraveni, přejeme jim, aby se s nimi potkávali co nejméně. Veronika Růžičková

Bezpečnost

Beseda o bezpečnosti
Jak si pomoci v nebezpečné situaci
Nácvik techniky zvané klíště
Nácvik techniky zvané klíště 2
Další fotky

Slavnost Slabikáře

Ve čtvrtek po podzimních prázdninách jsme pasovali další 4 prvňáky na čtenáře...
Součástí podzimu je u nás na škole tradiční slavnostní předání Slabikářů v Místní knihovně. A aby slavnost byla úplná, nechyběl speciální dort, který se velice podobal skutečnému Slabikáři, jen jsme si na něm všichni moc pochutnali. Organizačně pomáhají slavnost zajistit třeťáci, proto někteří zodpovědně prostřeli v zasedací místnosti a jiní promysleli řeč, kterou pronesli při pasování prvňáčků. Přejeme všem novým čtenářům, aby je písmenka nezlobila a při čtení si jen užívali.
Mirka Kopecká

Slabikáře 2019

Slavnost Slabikáře 1
Slavnost Slabikáře 2
Slavnost Slabikáře 3
Slavnost Slabikáře 4
Další fotky

Naučná výprava

Na naší první větší výpravu jsme nevyrazili moc daleko, ale k vidění toho bylo víc než dost. Nejprve autobusem a pak vlakem jsme se přepravili do Dolánek u Turnova. Tady jsme si domluvili naučný program v Domě přírody a exkurzi na Dlaskově statku.
V Domě přírody se děti staly průvodci malého mimozemšťana DP a společně s ním se seznamovaly     s rostlinami, zvířaty i památkami Českého ráje. Jedinečná interaktivní expozice dětem přiblížila celkem osm oblastí: od vzniku Země přes sopky a pískovcové skály až po les, louku, vodu a konečně i vliv člověka na přírodu Českého ráje... Vše provází sokol stěhovavý, který s dominantou hradu Trosky patří mezi hlavní symboly Českého ráje. Nejen vzpomínky, ale také nakoupené suvenýry budou dětem připomínat návštěvu Domu přírody.
Součástí Muzea Českého ráje v Turnově je národopisná expozice na Dlaskově statku, kam vedla naše další cesta. Nová výstava: „Zrození, svatba, smrt" děti provedla celým životem našich předků s jeho důležitými okamžiky – narození, dětství, dospívání, dospělost i stáří.
A to už nastal čas oběda a po náročném dopoledni i odpočinek, který jsme mohli, díky pěknému počasí, strávit venku.                      Sláva nazdar výletu!         Mirka Kopecká

Projektový den

před programem (1)
před programem (2)
DP přistál
stálá expozice (1)
Další fotky

Sešli jsme se ve škole...

Letošní podzimní setkání jsme začali ve školce. Děti ze školky i ze školy zazpívaly několik písniček, stateční mluvčí všem představili dílničky a pak se už do modelování pustili děti i rodiče... Ptáčci        z keramické hlíny vyzdobí školu, zvířátka ze slaného těsta necháme proschnout a pak si je majitelé odnesou domů. Domácí modelína také stála za vyzkoušení a v korálkové dílničce si modeláři vyzkoušeli, že trpělivost přináší nejen růže, ale i srdíčka, hvězdičky, autíčka, vlajky... Příjemná, a hlavně dobrá byla „návštěva" odpočinkové části, kde se u čaje nebo u kafíčka moc pěkně posedělo. Děkujeme všem, kdo pomohli se zajištěním bohatého občerstvení. Všechno probíhalo v milé a klidné atmosféře, takže se ani nechce věřit, že se nás tu sešlo více než 60!
Už dnes se těšíme na další shledání.    Mirka Kopecká

Podzimní setkání

pozvánky (1)
pozvánky (2)
štrůdlík od školkáčků (1)
štrůdlík od školkáčků (2)
Další fotky

Co nám to létá nad hlavou?

Dalekohledy v ruce a uši nastražené k poslechu ptačího zpěvu – takto probíhal program "Ptačí obyvatelé Českého ráje", který se v úterý uskutečnil u nás ve škole. Děti během zábavné hry získaly informace o hnízdění ptáků, jejich námluvách a migraci, která v tomto období právě probíhá. Proto se velká část programu odehrávala na loukách, kde děti mohly pozorovat a slyšet nejrůznější druhy ptactva. Dále se školáci dozvěděli o kroužkování ptáků a jeho významu. Bohužel se nezdařil odchyt ptáků kvůli větrnému počasí, ale i přesto se nám na obloze podařilo zahlédnout mnoho zajímavých druhů.      Veronika Růžičková

Ptáci a hnízdečka

Seznamování
Ptáci v našem okolí
Hnízda
Stavíme si vlastní hnízdo
Další fotky

Drakiáda

Odložit plánované datum letošní Drakiády z důvodu nepříznivého počasí se opravdu vyplatilo. O týden později na nás čekal slunný den s téměř letními teplotami. I větřík foukal tak akorát, takže se draci krásně vznesli a po celou dobu se bez potíží třepotali v oblacích. Pestrobarevné obrazce na blankytné obloze nám poskytly nevšední podívanou. Když jsme si dosyta užili létání, tatínek, pan Nekola, rozdělal ohníček, a kdo chtěl, mohl si upéct buřtík. Na závěr příjemného odpoledne dostali všichni malí účastníci medaili s dráčkem na památku.     Iva Jindráková

Odpadky do přírody nepatří!

Stejně jako v loňském roce, i letos se naše škola zapojila do regionálního ekologického programu „Čistá řekla Jizera 2019". V rámci projektu byli naši školáci vybaveni ochrannými pomůckami a vydali se na cestu kolem Huntířovského potoka, kde čistili okolní přírodu od všech věcí, které tam nepatří. Nakonec se děti do úklidu vrhly s takovým nasazením, že jsme došly až do Splzova. Během cesty děti naplnily tři velké pytle odpadem. Nezahálela ani školka, která sbírala odpad během vycházky. Teď už jen doufáme, že hezky čistá příroda v našem okolí vydrží co nejdéle.
Veronika Růžičková

Uklízíme...

Vyrážíme uklízet
Uklízíme přírodu
Další nepořádek v lese, honem s ním do pytle
Už se nám to plní
Další fotky

Pilné včelky

Pilní jako včelky byli naši školáci v projektu „Včely", během kterého získávali nejrůznější informace o včelách a jejich životě. Včelek byla na několik dní plná celá škola. Zejména o prvouce děti pracovaly s encyklopediemi a vyhledávaly nejrůznější zajímavosti, z kterých vytvořily pojmovou mapu. Nechybělo ani tvoření a výroba včelího úlu během výtvarné výchovy. Děti si také měly možnost vyrobit vlastní svíčku z včelího vosku pod vedením lektorky - zkušené včelařky, která následně dětem povyprávěla nejrůznější informace o životě včel. Vyvrcholením všeho byla návštěva místního včelaře – pana Pavls Šikoly, který dětem názorně představil celý včelí svět a práci včelaře. Panu Pavlu Šikolovi velice děkujeme za krásný výklad a ukázky.
Veronika Růžičková

Včelky, vosk a med

Výroba svíček 1
Výroba svíček 2
 Výroba svíček 3
A máme hotovou svíčku
Další fotky

Houbový týden

Celý týden jsme si povídali o houbách. Učili jsme se jejich druhy a hlavně jsme si povídali o nebezpečí hub jedovatých. Starší děti vyráběly houby z papíru a dřevěných špachtlí, mladší stavěly les plný hub ze stavebnice. Naučili jsme se básničku „O Muchomůrce", písničku „Hádaly se houby". Hráli jsme si na houbaře, tím si děti názvy hub krásně procvičovaly. Škoda jen, že zrovna přišlo období, že v lese nerostou, a tak jsme je na vycházce hledali marně. Naštěstí ale podzim teprve začíná, a tak se snad ještě dočkáme. Iva Jindráková

Houby a houbičky

houby a houbičky01
houby a houbičky02
houby a houbičky03
houby a houbičky04
Další fotky

První dny ve školce...

Prázdniny utekly jako voda a školka nám opět začala. Chodí nás tedy zatím celkem málo, některé děti si ještě prázdniny prodloužily, některé bohužel už potkalo nějaké to nachlazení. Ti nejmenší trošičku pláčou, ale to jsou první začátky, určitě si brzy bez maminky zvyknou. Starší děti jim rády pomáhají, hrají si s nimi, seznamují je se vším, co ve školce máme. Kromě běžných činností ve školce nás čeká zase spousta zážitků. Už teď plánujeme polodenní výlet na Malou Skálu, prodloužené vycházky do okolí. Věříme, že si ten letošní školní rok zase všichni opravdu užijeme. Iva Jindráková

Ve školce

první dny ve školce1
první dny ve školce2
první dny ve školce3
první dny ve školce4
Další fotky

První velké dobrodružství

Byl teprve druhý den školy a naše školáky už čekalo první velké dobrodružství. A tak se hned po obědě začalo vše chystat – někdo chystal jídlo, někdo připravoval třídu na přespání. Když pak bylo vše hotové, vyrazili jsme ven. Hráli jsme si, povídali si a užívali sluníčka. Po návratu zpět do školy čekal děti náročný úkol – sestavení školních pravidel, a tak teď už každý školák ví, jak se ve škole bude chovat. Nechyběla ani tradiční dílnička pro prvňáčky, kde si vyráběli svoje malované tašky na tělocvik. To už byl ale skoro večer a za námi dorazili na návštěvu mamky a taťkové aby si s námi chvíli pohráli, ale hlavním úkolem byly mandaly na nejrůznější způsob. Těch za malou chvilku byla plná třída a teď zdobí školní nástěnku. Nesmíme také zapomenout na velké překvapení pro rodiče     v podobě školních triček. A když se s námi rodiče rozloučili, byl už akorát čas na večeři, čištění zoubků a pohádku na dobrou noc.
Děkujeme všem maminkám a tatínkům, že s námi strávili hezký mandalový večer.
Veronika Růžičková

Den a noc...

Hrajeme si
Posilnění
Spolu 1
Spolu 2
Další fotky

A je to tady...

V kalendáři se nám opět ukázalo září a tak se naši školáci vrátili po prázdninách zpět do školních lavic. Tentokrát ve složení: 4 prvňáci, 7 druháků a 7 třeťáků.
S dětmi jsme se přivítali, ale hlavním úkolem bylo slavnostní přivítání těch nejmenších – prvňáčků. Ti dostali medaili pro školáky a my jim přejeme, aby se jim ve škole dařilo a líbilo.                        Veronika Růžičková

Znovu ve škole

Zpátky v lavicích
Přivítání 1
Přivítání 2
Naši třeťáci
Další fotky
logo

© Škola Huntířov