Základní škola a Mateřská škola Huntířov

Novinky

Masopustní karneval

Na náš tradiční karneval jsme se těšili už několik dní předem. Povídali jsme si o lidových tradicích, hlavně o tom, co vlastně Masopust je a jak se slaví. O masopustním veselí se děti naučily básničku a písničku, v rámci výtvarných činností jsme si vyrobili koláčky a jitrnice na masopustní hostinu. V den karnevalu přišly děti oblečené v krásných kostýmech, opravdu nikdo nezapomněl. Po přehlídce masek jsme hráli různé zábavné hry a soutěže. Další část probíhala v tělocvičně, kde děti tančily a hrály si    s balónky. Na závěr nám postavili rytíři z molitanové stavebnice hrad pro princezny. Užili jsme si společně spoustu legrace, děti byly určitě spokojené. Důkazem je i to, že nově naučené hry chtějí stále opakovat, i přesto, že Masopust končí.                                                        Iva Jindráková

Karneval 2024

karneval 01
karneval 02
karneval 03
karneval 04
Další fotky

Máme další "pasované" čtenáře...

Poslední lednový týden se toho hodně událo... Den před pololetním vysvědčením jsme připravili pro prvňáčky slavnostní pasování na čtenáře. Nejstarší třeťáci už dlouho předem promýšleli, jaká přání prvňáčkům při pasování předají, aby se stalo čtení, také pro ně, milou příležitostí a v roli poradců je připravili na slavnostní slib čtenáře. Máme velikou výhodu, že také nová paní knihovnice si školu vzala pod „svá křídla" a budeme pokračovat v pořádání společných čtenářských aktivit.
                                                Už dnes se těšíme!                                                Mirka Kopecká

Slavnost ve škole

velký a malý - příprava slibu malého čtenáře 1
velký a malý - příprava slibu malého čtenáře 2
velký a malý - příprava slibu malého čtenáře 3
meč je připraven
Další fotky

Tvořivé činnosti ve školce

Během měsíce ledna děti ve školce hodně tvořily, podívejte se na fotogalerii...

Leden se školkou

lednové tvoření 1
lednové tvoření 2
lednové tvoření 3
lednové tvoření 4
Další fotky

Mikulášská besídka

Několik let nazpátek bylo vždy v den naší besídky opravdu nevlídné, blátivé počasí. Letošní rok,          k naší velké radosti, za námi putoval Mikuláš konečně nádherně zasněženou krajinou, což ještě umocnilo tu krásnou sváteční atmosféru.                                                                                    Tentokrát si děti nejen pro Mikuláše, ale pro všechny diváky, kteří do školky přišli, připravily příběh   o tom, jak se sněhuláček vydal pro vánoční stromeček. Velké děti byly opravdovými herci, malé jim pomáhaly zpívat a recitovat básničky. Myslím, že se jim program moc povedl, nás dospělé svým výkonem nesmírně potěšily. Samozřejmě dostaly všechny za odměnu od Mikuláše nadílku, a pak už jsme se přemístili za školu. Venku jsme měli možnost zhlédnout vystoupení školáků a společně jsme očekávali rozsvěcení stromečku.                                                                        Iva Jindráková

Mikuláš ve školce

s Mikulášem ve školce 01
s Mikulášem ve školce 02
s Mikulášem ve školce 03
s Mikulášem ve školce 04
Další fotky

Projektové dny ve škole

V listopadu žáci absolvovali 3 projektové dny s technickým zaměřením. Jednotlivá témata na sebe navazovala. V prvním programu s názvem Malý architekt se žáci seznámili se základními pojmy          z oboru stavebnictví - profese zabývající se stavbou domu, základní části domu. Děti se dozvěděly,      k čemu slouží technický výkres. Podle něj si pod vedením lektorky postavily svůj domeček. Zjistily a vyzkoušely si, jak správně vázat cihly.
Ve druhém programu pojmenovaném Malý inženýr děti zjistily, odkud se do domu dostává elektřina a voda, kam odchází odpadní voda. Jednotlivé rozvody si barevně rozlišily. Nakonec, po zavedení elektřiny, se domeček rozsvítil.
Ve třetím programu Malý projektant žáci opět pracovali podle technického výkresu na společném domečku, kam také zavedli elektřinu, vodu, odvedli odpadní vodu do čistírny odpadních vod. Více se zabývali vybavením jednotlivých místností.
Děti stavění domečků velmi bavilo, kromě získávání znalostí je společná práce vedla ke vzájemné spolupráci ve skupině.                                                                                      Daniela Drncová

Malá technická univerzita

1. lekce Malý architekt01
1. lekce Malý architekt02
1. lekce Malý architekt03
1. lekce Malý architekt04
Další fotky

Zprávičky ze školky

   Prohlédněte si fotogalerii, co všechno jsme ve školce během posledních pár týdnů zažili...                 Zhlédnutí pohádky v jabloneckém divadle jsme spojili s návštěvou Městské knihovny, kde na nás mimo jiné čekalo promítání další pohádky.                                                                                            Vyjeli jsme na výlet na Sychrov, prohlídka zámku se líbila všem dětem, i těm nejmenším.                    Besedu o pohádkových knížkách jsme si pro změnu užili zase v Městské knihovně v Železném Brodě, jejím zpestřením byla dílnička na závěr.                                                                                           Ve fotogalerii se můžete podívat i na naše běžné denní činnosti ve školce.           Iva Jindráková

Novinky ze školky

Jablonec n. N. - divadlo 1
Jablonec n. N. - divadlo 2
Jablonec n. N. - knihovna 1
Jablonec n. N. - knihovna 2
Další fotky

Podzimní tvoření ve škole

V září a říjnu jsme ve škole hodně tvořili a vyráběli. Děti si připravily desky na výtvarné práce            s podzimním obrázkem. Později doplníme také obrázek zimní, jarní a letní.                             Písničky o ježkovi a dokument ze záchranné stanice ježků daly vzniknout obrázkům celé ježčí rodiny, která spolu se stromy s podzimními plody, ozdobila školní okna a nástěnky. Vydlabali jsme společně dýni a povídali jsme si o podzimních barvách v přírodě.                                                             Kombinace, míchání a zapouštění barev jsme využili na obrázcích oblíbeného zvířátka a technikou frotáže vznikli listoví skřítci.                                                                                                       Během podzimních činností si tak děti vyzkoušely řadu výtvarných technik a postupů a všichni se už těšíme na zimní tvoření.                                                                             Lída Krupčíková

Podzimní tvoření ve škole

desky na výkresy (1)
desky na výkresy (2)
desky na výkresy (3)
ježci 1
Další fotky

Začátek se školkou

První týdny v novém školním roce proběhly nejen v duchu adaptace nových dětí a seznamování          s pravidly, ale máme za sebou už i spoustu příjemných zážitků. Vyjeli jsme si pohrát na hřiště Ostrov v Semilech, navštívili jsme jablonecké divadlo. V rámci projektu „Čistá řeka Jizera" jsme pomáhali uklízet okolí naší školy, spolu se školáky a rodiči jsme si užili Drakiádu.
V měsíci říjnu tomu nebude jinak, čekají nás zase výjimečné dny. Zhlédneme další pohádku v divadle, pojedeme na pohádkový výlet na zámek Sychrov. Jedno dopoledne nás ve školce navštíví „Zábavná věda" s programem Vědecká show. Samozřejmě, jako každý rok, připravujeme pro všechny děti a jejich rodiče podzimní setkání. Na letošní „Pohádkové setkání a korálkování '' se mohou těšit nejen děti, ale i maminky.                                                                                        Iva Jindráková

Se školkou

Semily - hřiště Ostrov (1)
Semily - hřiště Ostrov (2)
Semily - hřiště Ostrov (3)
Semily - hřiště Ostrov (4)
Další fotky
logo

© Škola Huntířov