Základní škola a Mateřská škola Huntířov

Novinky

Honza a obr

Do letošního čtenářského projektu jsme si zařadili také divadlo, které nás hodně baví... S pohádkou „Honza a obr" za dětmi z naší školy přijel pan Miroslav Los, který je autorem i režisérem mnoha pohádek a některé jsme už ve škole viděli. Repertoár divadla „Na cestě" se nám moc líbí, nejen proto, že se jedná o klasické pohádky, ale zpracování loutek i scény je opravdu jedinečné a nasazení všech herců (velkých i malých) je mimořádné. V dnešní pohádce jsme drželi pěsti Honzovi                 z Huntířova, který si poradil se všemi úkoly a získal princeznu za ženu. Po představení zbyl také čas na podrobné prozkoumání loutek... a obr byl opravdu obrovský...                            Mirka Kopecká

Divadlo ve škole

Honza a obr01
Honza a obr02
Honza a obr03
Honza a obr04
Další fotky

Je za námi květen...

Celý rok ve škole sbíráme hliníkový odpad z domácností – víčka, obaly, krabičky, apod. Na jaře jsme dostali nabídku z nástrojárny v Huntířově, že školní přebraný hliník přidají ke svému drobnému odpadu a vše spojíme s exkurzí... Pro lepší přesun vyrobili školáci hliníkovou kouli, kterou "odkouleli" do místní nástrojárny. Ve firmě se nás ujal pan Libor Šikola. Představil nám, jak v nástrojárně pracují a co zde vyrábějí od 3D, nebo 2D návrhů na počítači, až po různé strojní součásti, nástroje, nebo malá zařízení. Hliníkovou kouli jsme předali k recyklaci a děti si na závěr prohlídky pochutnaly na nanucích.          Děkujeme za milou nabídku i zajímavé ukázky práce v nástrojárně.
V hodinách pracovních činností jsme vyráběli maminkám papírová přání k svátku, která děti doplnily básničkou nebo vzkazem. V prvouce jsme opakovali druhy zvířat. Jednu z hodin jsme věnovali hře, kde děti tyto druhy určovaly, popsaly jejich vzhled, způsob života a nakonec si zvířátko složily po vzoru puzzle. Pokračujeme v přípravě knížky a mnoho témat z výuky využíváme pro přípravu nových stránek.                                                                                                             Lída Krupčíková

Květen ve škole

hliníková koule (6)
hliníková koule (5)
hliníková koule (7)
hliníková koule (8)
Další fotky

Přijeli za námi psovodi se svými služebními psy

Ve čtvrtek dopoledne jsme se všichni sešli u sokolovny, kde na nás čekal opravdu zajímavý program. Přijeli k nám totiž policejní psovodi, aby nám ukázali, co všechno cvičení psi umí. Hlavně nám ale vysvětlili, k čemu vlastně takový policejní pes slouží. První pes nám předvedl, jak hbitě reaguje na povely a dokáže podle pachu najít škodlivou návykovou látku. Druhý pes byl vycvičený k zadržování pachatele, viděli jsme taktéž názornou ukázku. Nakonec si děti mohly vyzkoušet, jak se brání policista před útočníkem ochranným štítem, kdo chtěl, mohl si zblízka prohlédnout policejní výzbroj. Menší děti zase nejvíce lákalo služební auto, kam si mohly na chviličku i sednout. Program byl opravdu poutavý, zaujal nejenom děti, ale i nás, dospělé.                            Iva Jindráková

program s ukázkou služebních psů

program pro děti01
program pro děti02
program pro děti03
program pro děti04
Další fotky

Ekocentrum Sedmihorky

Protože máme tento školní rok ve znamení zvířátek, snažíme se, aby se o nich děti hodně dozvěděly, ale hlavně, aby si jich mohly co nejvíce prohlédnout. V únoru jsme navštívili zimní zoo v Liberci, tento týden jsme se vydali do Ekocentra v Sedmihorkách. Měli jsme zajištěný program na celé dopoledne, provázela nás milá paní Andrea, kterou už všichni známe z jejích návštěv u nás ve školce. Hned po svačině jsme se vydali na pastviny, kde mohly děti krmit ovečky a kozy. Kdo se nebál, měl dovoleno je i hladit. Vedle pastviny nám paní průvodkyně ukázala záchrannou stanici slepic, dozvěděli jsme se, proč je tam chovají a proč některé vypadají opravdu nezdravě. A to už jsme se přesunuli na louku ke klubovně, kde se děti mohly pomazlit s malými morčátky a zakrslým králíkem. Ve vnitřních prostorách na nás čekaly strašilky, hledali jsme je a počítali schované na větvičce. Program končil povídáním a ukázkou hada, kterého si beze strachu pohladili i ti nejmenší. A to už na děti čekal v batůžku oběd od maminky, který bleskurychle snědly, aby jim zbyl do odjezdu ještě čas na průlezky. Dětem se výlet moc líbil, jenom škoda, že jich zrovna čtvrtina chyběla. Snad se na ten další, a to do Dvora Králové nad Labem na Safari, sejdeme už všichni.             Iva Jindráková

Sedmihorky

Sedmihorky01
Sedmihorky02
Sedmihorky03
Sedmihorky04
Další fotky

Besídka pro maminky

Už dlouho jsme s dětmi vymýšleli, co hezkého letos maminkám vyrobit. A protože máme truhlářské náčiní, jasnou volbou byla dřevěná kočička. Nejdříve si děti na připravená prkénka, za pomoci paní učitelky, vyřízly uši. Prkénko bylo pak nutné namořit, ty větší to zvládly úplně samy. Zbývalo namalovat oči, čumáček a dolepit fousy. Kočička dostala ještě pod krk mašličku a byla na světě. Zároveň s vyráběním jsme samozřejmě trénovali i program na besídku, který měl tentokrát název „Plno kytiček a broučků na paloučku". I přes časté absence dětí z důvodu jarních nachlazení jsme program zvládli, dle reakcí maminek i dalších hostů se určitě líbil.                            Iva Jindráková

Pro maminky

pro maminky (1)
pro maminky (2)
pro maminky (3)
pro maminky (4)
Další fotky

Storytelling, to nás baví...

Odměnou pro děti za jejich zapojení do letošního čtenářského projektu bylo pondělní setkání            s vypravěčkou paní Markétou Holou. Pro projektový den jsme zvolili vyprávění...                               V první části jsme se ve vypravěčské inscenaci vydali s pohádkovými příběhy daleko do cizích zemí a děti samy rozhodovaly a ovlivňovaly, jak se příběhy vyvíjely. Bavila nás pohádka o babce, která nejraději ze všeho jedla nebo o trochu smutném netopýrovi, který na začátku světa hledal, kam vlastně patří...
Storytelling je divadelní disciplína, která pracuje s fantazií. Příběh se neodehrává před Vámi, ale ve Vás. A to, že fantazie a představivost je pro děti přirozená, si samy vyzkoušely ve vypravěčské dílně – v další části programu. Nejdříve si ujasnily, že každý příběh má svůj začátek, prostě část, která nás uvede do děje... Prostředek, tam se hodí spousta napínavých zápletek a na konci rozzuzlení (nebo může také zůstat konec otevřený). Po společném příběhu o opičce Elien si v menších skupinkách vymýšlely a poslouchaly ještě hodně dalších vyprávění.
Dopoledne uteklo opravdu rychle, všichni jsme si ho užili naplno a dětem, do jejich rozpracované knihy, přibyl další list pro vzpomínku na milé a tvořivé setkání.                              Mirka Kopecká

Vypravěči

pohádky - vyprávění (1)
pohádky - vyprávění (2)
pohádky - vyprávění (3)
pohádky - vyprávění (4)
Další fotky

Ve vodě jsme rádi

Polovina lekcí je už za námi.

Plaveme

školka na plavání1
školka na plavání2
školka na plavání3
školka na plavání4
Další fotky

Prvouka a výchovy v dubnu

Začátkem měsíce jsme s dětmi zdobili vajíčka netradičními technikami. Vyzkoušeli jsme si, že hudba se dá vyjádřit například kresbou. Ke Dni Země jsme hráli hry, děti kreslily obrázky k tématu křídami na chodník a vytvořily si svůj obrázek technikou zapouštění barev. Téma si vybraly podle sebe - moře, les, louka. Další oblastí, vztahující se k jarní přírodě, byly včely a jejich společenství. Věnovali jsme se také setí semen fazolí a ostatních semínek, která si děti přinesly a prošli jsme proces setí, od vlastnoručního vytvoření sadbovače z roličky papíru, vysetí do půdy, zalévání a sledování, jak se semínko probouzí a vzniká nový život.                                                                    Lída Krupčíková

Práce a tvoření v dubnu

hudba v kresbě
Den Země hry1
Den Země hry2
Den Země hry3
Další fotky

Čarodějná škola

Ve čtvrtek se v čarodějné škole učilo i čarovalo...

Čarodějnice a čarodějové, kam se podíváš

výroba čarodějnice 1
výroba čarodějnice 2
výroba čarodějnice 3
výroba čarodějnice 4
Další fotky

Cesta za pokladem...

Budoucí prvňáčci si vyzkoušeli, jak budou pracovat, až přijdou k nám do školy... Na cestě za pokladem zvládli úkoly, které jsme si pro ně se školáky připravili a mohli získat i část pokladu            v tajemné jeskyni.                                                                                                                                 Přejeme jim, ať si pěkně užijí poslední měsíce ve školce a po prázdninách...                                                                       4. září 2023 začneme od začátku.                                 Mirka Kopecká

Zápis do 1. třídy 2023

cesta za pokladem01
cesta za pokladem02
cesta za pokladem03
cesta za pokladem04
Další fotky

Těšíme se na Velikonoce!

Velikonoční

vajíčka zapich1
vajíčka zapich2
vajíčka zapich3
vajíčka zapich4
Další fotky

Noc pro čtenáře

Zapojení do programu zaměřeného na rozvoj čtenářství je už tradiční součástí spolupráce školy         s Místní knihovnou a především s paní knihovnicí. Také letos zajišťovala přihlášku školy a doprovodné materiály k Noci s Andersenem. O to víc nás mrzelo, že nepříznivý zdravotní stav paní knihovnici nedovolil užít si noc s námi. Přejeme brzké uzdravení a těšíme se na setkání v knihovně, kde jí děti povypráví, co vše zažily...
Protože v tomto školním roce je nás ve třídě plno a občas si trochu připadáme jako v mraveništi... bylo letošní téma jasné. Oslavili jsme 90. výročí Ferdy Mravence a pana Ondřeje Sekory – spisovatele a ilustrátora.
Po celý měsíc únor děti nosily do školy autorské příběhy ze života mravenců a každý pátek jsme se těšili na jejich předčítání. Některé příspěvky byly encyklopedické a rozšířily naše znalosti, v jiných se mravenci podobali lidem a zažívali podobné radosti i starosti. Jistě Vás ale nepřekvapí, že přátelství a dobrý konec nechyběl v žádném z příběhů. Měsíc březen byl věnovaný čtenářské vstupence na Noc   s Andersenem. Prvňáci měli za úkol při domácím procvičování načíst 1 hodinu hlasitého čtení, druháci 2 hodiny a třeťáci 3 hodiny – tady už byla technika čtení ponechána na jejich výběru (hlasité – tiché). Za pár dní vstupenku všichni získali, ale nepolevili v úsilí. Za sledované období děti společně načetly 218 hodin a 27 minut!                      Děkuji za mimořádné zapojení.
Ve čtvrtek 30. března jsme po obědě vše odstartovali... Po krátkém úvodu nám třeťáci doplnili ještě další informace a rekordy ze života mravenců, v krátkém videu jsme viděli, jakým vývojem kreslená postavička Ferdy mravence prošla, než se dostala do podoby, kterou známe z dnešních knížek. Ocenili jsme letošní domácí čtení a potom už začala hlavní část věnovaná tomu, jakou cestou musí knížka projít, než se dostane k nám – čtenářům. Paní učitelka Lída vymyslela pro každého originální básničku a pomocí detektiva Očka děti hádaly... Užili jsme si hodně legrace – děkujeme. Ve skupinkách si děti vyzkoušely práci „jazykového korektora" a po pohádce a svačině si promyslely téma své knížky. Po krátkém protažení s míčky paní učitelka objasnila dětem práci ilustrátora a pozvala je na výstavu svých obrázků z knih, které ilustrovala. Během odpolední části si každý připravil několik listů z knihy, na které budou děti do konce školního roku ještě pracovat a postupně ji rozšiřovat, než ji necháme svázat a odnesou si ji domů.
Po večeři si už děti prakticky vyzkoušely něco ze života mravenců a to už se venku dělala tma a byla před dětmi stezka odvahy. Všichni i tuto část zvládli a svým podpisem potvrdili svou statečnost. Pohádku na dobrou noc už neslyšeli všichni do konce a pak už jsme spali a spali. Ráno byly pro ty, kdo vstávají dříve nachystané mravenčí omalovánky a po přípravě královské snídaně jsme se do ní všichni pustili. Děkujeme všem pekařkám a cukrářkám za skvělé dobroty. Každý ochutnal a v tajném hlasování jsme rozhodli, kam letos putovala zlatá vařečka...
                             A pak se už přiblížil konec mravenčího setkání.                  Mirka Kopecká

Noc s Andersenem 2023

diplom a památeční pohlednice 2023
jak se rodí knížka
prezentace
tady budu dnes spát
Další fotky

Ukázky z vyučování v březnu

Březnové učení

angličtina
angličtina - coffee time
matematika - digitální číslice
matematika - hod na terč sčítání(1)
Další fotky

Vítání jara se školkou

Příchod jara vnímáme s dětmi už od chvíle, kdy jsme zpozorovali první sněženky a bledulky.            Na vycházkách posloucháme zpěv ptáčků a povídáme si o tom, že už si začínají stavět hnízda. Všichni jsme se ale hlavně těšili na ten opravdový první jarní den.                                                                21. března jsme přišli do školky tradičně v zeleném oblečení. Zazpívali jsme si jarní písničky, připomněli jarní básničky, děti si vyzkoušely nový taneček o žabce a čápovi. Čekaly na nás dvě tvořivé dílničky. U jedné vyráběly děti ručičkový tulipán pro maminku, u druhé zdobily kytičkami papírové klíče, kterými jsme pomyslně jaro odemkli.                                                     Iva Jindráková

Vítání jara

vítání jara 1
vítání jara 2
vítání jara 3
vítání jara 4
Další fotky

Jarní výzdoba a první jarní den v zeleném...

Jarní výzdoba

jarní výzdoba (1)
jarní výzdoba (2)
jarní výzdoba (3)
jarní výzdoba (4)
Další fotky

Březnové tvoření ve výtvarné výchově, pracovních činnostech a prvouce

Tvořivé činnosti

přání maminkám (1)
přání maminkám (2)
přání maminkám (3)
přání maminkám (4)
Další fotky

Masopustní karneval ve školce

Karneval

Masopust ve školce01
Masopust ve školce16
Masopust ve školce02
Masopust ve školce03
Další fotky

Zimní ZOO v Liberci

Protože jsme chtěli vidět zvířátka v zimním období, vypravili jsme se do liberecké zoo. Sice mrzlo až praštělo, ale to nám vůbec nevadilo. Velkou část prohlídky jsme strávili ve vnitřních prostorách a venku nás nezklamalo sluníčko, které má v únoru už přece jenom trošku sílu. Zvířátek jsme viděli spoustu, pan průvodce nám o každém zajímavě vyprávěl. Děti se dozvěděly například co mají velbloudi v hrbech, proč se sloni musí každý den pečlivě omývat, nebo z jakého důvodu mají paviáni zadečky bez srsti. Děti se také ptaly, jestli nezebou buvoly nebo zebry ve sněhu kopýtka, pan průvodce jim též krásně vysvětlil, že nemusí mít obavy.                                                                                   Na zimní zoo jsme se těšili a opravdu bylo proč.                               Iva Jindráková

Výlet za zvířátky

výlet za zvířátky 1
výlet za zvířátky 2
výlet za zvířátky 3
výlet za zvířátky 4
Další fotky

Den Slabikáře

Na tento mimořádný den se všichni moc těšíme... Ve Slabikáři už naši prvňáčci přečetli hodně stránek, takže jsme je 2. února přivítali mezi čtenáře. Nejdříve proběhlo památeční focení, které jsme si patřičně užili, i když udržet dort, jak prvňáci říkali, byla pěkná „fuška". Potom každý předvedl paní knihovnici, jak se mu čtení daří, a všichni jsme se přesunuli na společnou oslavu. Pasování se ujali třeťáci opravdu zodpovědně, slyšeli jsme i originální veršovaná přání – děkuji za skvělou přípravu. A pak jsme už jen krájeli a vychutnávali si.                                                                        Přeji všem prvňáčkům potěšení ze čtení.                                           Mirka Kopecká
Přání od Ondry: „Vítám tě mezi náma, dnes už jsi jedním z nás.                                                                             Přeju ti, ať ti čtení jde na jedničku s hvězdičkama."

Pasování na čtenáře

knížky nám i chutnají...
a den prvňáčků 1
voňavý slabikář 1
voňavý slabikář 2
Další fotky

Ať žije masopust!

Letošním prvním velkým projektem pro nás byl „Masopust". Nejstarší třeťáci hledali informace na internetu, vytvořili pojmovou mapu a na počítači napsali krátký referát pro mladší spolužáky. Dozvěděli jsme se o Tučném čtvrtku, ženských bálech a mečových tancích, tradičních maskách a masopustních jídlech... Při hudební výchově si děti zazpívaly a poslechly masopustní písničky,           v tělocvičně vyzkoušely několik zábavných her a četly a kreslily. Podívali jsme se také na fotky         z několika starších ročníků huntířovského masopustního průvodu. Bylo legrační, že někdo se na nich našel, ale byl úplně maličký. Takto připravení jsme vyrazili do Muzea Českého ráje na tvořivou dílnu „Masopustní zvíře". Milá paní lektorka měla pro děti připravený loutkový příběh a ještě další spoustu informací nejen o Masopustu. A pak se už děti pustily do vyrábění masek. Děkujeme, že některé masky jsme mohli použít ve škole na výzdobu masopustní výstavy. Každoročně se snažíme připravit pro děti překvapení k pololetnímu vysvědčení a tentokrát to bylo slavnostní předání v muzeu.                          Do druhé poloviny přejeme všem hodně pohody a spokojenosti!                      Mirka Kopecká

Masopust a vysvědčení

masopust v informatice
masopust při HV1
masopust při HV2
masopust při HV3
Další fotky

Hrajeme si a pracujeme

V začátku nového roku má už tradiční místo u nás ve škole prezentace dárků od Ježíška... A že se i tentokrát Ježíšek trefil, je víc než jasné! Vánoční stromečky v oknech tělocvičny jsme vyměnili za zimní čepice a těšili se na sníh. Toho ale bylo zase pomálu. V prvouce je velkým lednovým tématem "Lidské tělo" a také letos si to děti náramně užily. Geometrická tělesa máme ve stavebnici, ale na vlastnoručně vyrobené modely byli druháci patřičně pyšní... Zimu jsme se snažili přivolat všemi možnými způsoby – můžete se podívat.                                                                Mirka Kopecká

Zpátky ve škole

ukázka dárků od Ježíška1
ukázka dárků od Ježíška2
ukázka dárků od Ježíška3
ukázka dárků od Ježíška4
Další fotky

Školka a zima

V měsíci lednu jsme se ve školce věnovali zimní přírodě. Hlavně jsme si dětmi povídali, jak zvířata zimu přežívají, a jak jim můžeme pomoci. Mysleli jsme na ně už na podzim, kdy jsme nasbírali a nasušili spoustu kaštanů. Nyní, při častých vycházkách do lesa, je nosíme srnkám do krmelce. Děti rády poslouchají cvrlikání ptáků, a společně pak hádáme, který druh by to mohl být. Také pozorujeme stopy ve sněhu, starší děti už umí i určit komu patří. Kromě přírody kolem nás jsme se také věnovali tématu „Země sněhu a ledu." Povídali jsme kde a jak žijí Eskymáci, a také o ledním medvědovi a polární lišce. V rámci výtvarných činností jsme si společně vyrobili Grónsko s malými Eskymáky a iglú, které nám teď zdobí šatnu. Rádi bychom si postavili iglú i ze sněhu, ale toho je letos opravdu poskrovnu. Bylo jen málo dní, kdy jsme mohli alespoň využít ježdíky na kopci za hřbitovem. Třeba nám nějakou sněhovou nadílku přinese ještě únor. V brzké době čeká děti velký zážitek. Pojedeme do liberecké ZOO na zimní prohlídku s průvodcem. Už se všichni moc těšíme.                                                                                                                                          Iva Jindráková

Zima se školkou

cesta do lesa
u krmelce
sypeme kaštany
u krmelce 2
Další fotky

Přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody

Advent se školou

Adventní čas ve škole se snažíme pro děti naplnit tvořivě, protože při práci a zábavě vše rychleji utíká... Začátkem prosince jsme dokončili zimní výzdobu školní budovy a díky obětavému přístupu místních sokolů si děti mohly v Huntířově také zabruslit. Domů si školáci odnesly předvánoční výrobky z pracovních činností a výtvarné výchovy a malé děti ve školce si vyzkoušely nanečisto některé vánoční zvyky a obyčeje. Poslední den jsme měli skvělou svačinu. Všechny pekařky a pekaři si zaslouží velikou pochvalu... a pak už za dětmi do školy přišel Ježíšek...                       Mirka Kopecká 

Adventní čas

zimní domeček 1
zimní domeček 2
zvířátko z papíru
domečky a zvířátka
Další fotky

Adventní radovánky

Začátkem Adventu přišla za dětmi ve škole Barborka a přinesla jim do ponožky spoustu dobrůtek. Také jsme navštívili Muzeum na Bělišti v Železném Brodě. Zde nechyběly dílničky, do kterých se děti  s radostí zapojily a vyrobily si lucerničky a voňavé pytlíčky s levandulí. Prodejci předvedli své výtvory, některé jsme si také zakoupili. Prohlédli jsme si výstavu roubených domečků a vánoční výzdobu ve starobylé místnosti upravenou tak, jak kdysi zdobili své domovy naši předci. Kolorit Adventu doprovodil zvuk flašinetu a výborné koláče a preclíky.                                    Lída Krupčíková

Ve škole začal advent...

Barborka 1
Barborka 2
Barborka 3
Barborka 4
Další fotky

Barborka a návštěva Běliště

Hned druhý den po besídce na nás čekalo ve školce překvapení, Barborka nám na okně nechala naplněné ponožky. Když jsme si všichni prohlédli, co hezkého nám nadělila, začali jsme se chystat na cestu do Železného Brodu. Po delší době jsme se totiž rozhodli navštívit vánoční trhy na Bělišti. Tradičně nás při vstupu do muzea přivítala hudba z flašinetu, tančící figurky se dětem vždy moc líbí. Prohlédli jsme si prodejní místnůstky, starší děti se mohly jít podívat i do půdních prostor muzea na betlémy. Protože tam vedou velmi strmé schody, s malými dětmi jsme raději zavítali do výtvarné dílničky. Nakonec se zde prostřídaly všechny děti a každé z nich si domů odnášelo voňavý pytlíček      s levandulí.                                                                                                      Iva Jindráková

Začátek prosince se školkou

Barborka MŠ 1
Barborka MŠ 2
Barborka MŠ 3
Barborka MŠ 4
Další fotky

Za dětmi přišeli Mikuláš s andělem...

Dlouho před plánovanou besídkou jsme s dětmi přemýšleli, v jakém duchu se náš letošní program ponese. A protože nám přibyla od září spousta těch nejmenších, rozhodli jsme se pro čertíky a udělali jsme dobře. Trénování pekelných tanečků, básniček a písniček všechny moc bavilo a malí čertíci byli opravdu roztomilí. I když děti byly celý listopad hodně nemocné, na besídce se sešly téměř všechny a vystoupení zvládly na výbornou. Podle síly potlesku se líbil nejen divákům v hledišti, ale samozřejmě i Mikulášovi s andělem, který děti obdaroval nadílkou. A poté už jsme se všichni přesunuli za školu, kde nám předvedli svoje vystoupení školáci, a za zvuku koled z místního rozhlasu jsme společně rozsvítili stromeček.                                                                                            Iva Jindráková

Mikulášská besídka

Mikuláš ve školce (1)
Mikuláš ve školce (2)
Mikuláš ve školce (3)
Mikuláš ve školce (4)
Další fotky

Bubnovačka

V pátek 18. listopadu jsme se s dětmi ve škole zúčastnili druhého ročníku "Bubnovačky". Připojili jsme se tak k mnoha školám v České republice. Tato akce s podtitulem, bubnujte spolu s námi, aby bylo děti lépe slyšet. V symbolické rovině poukazuje na potřebu ochrany dětí a dětství bez násilí.             S ohledem na věkovou skupinu našich školáků jsme si krátce o tomto tématu popovídali, ale hlavně jsme si užili skvělé bubnování. Téměř všechny děti si přinesly vlastnoručně vyrobený originální bubínek a celá třída se proměnila na bubenické představení. Nechybělo ani závěrečné hodnocení        s malou odměnou.                                                                                       Lída Krupčíková

Bubnovačka

Bubnovačka1
Bubnovačka2
Bubnovačka3
Bubnovačka4
Další fotky

Ukázky z vyučování a ze školní družiny

Tvoření a trénování

příprava indiána
stavba iglú
informatika
informatika (1)
Další fotky

Pohádky

Letos na podzim jsme za pohádkami vyjeli do jabloneckého divadla hned dvakrát. Školáci si užili pohádku O zlaté rybce a děti ze školky O princezně se zlatou hvězdou na čele. Veselá pohádka          O Smolíčkovi přijela za dětmi do školy...  

Divadelní představení

svačinka
divadlo1
divadlo2
divadlo3
Další fotky

Podzimní setkání

V polovině října jsme ve škole přivítali velikou návštěvu, sešlo se nás totiž více než 100!
Jablíčkování jsme s malými i většími dětmi opravdu dlouho připravovali a o to víc jsme se těšili.        Z darovaných jablíček jsme připravili křížaly, přesnídávku, jablíčkovou buchtu a štrůdl. Pro maminky, tatínky a babičky paní učitelky vybraly podzimní básničky, písničky a tanečky a děti pilně zkoušely program na slavnostní zahájení. Po milém potlesku jsme se přesunuli do další části budovy, kde na děti a jejich průvodce čekaly hry a tvořivé dílničky, spousta jablíčkových dobrot a hlasování              o mimořádný jablíčkový výtvor. Do soutěže přihlásili děti a rodiče rozmanité výrobky a my moc děkujeme, že si s námi hrajete! I když se nás sešlo hodně a každý si v bohatém občerstvení vybral něco ke kafíčku nebo k čaji, zbylo ještě dost pro děti na další den ke svačince. Děkujeme za Vaše dobroty. Po delší době jsme mohli znovu uspořádat společné setkání ve škole a moc nás těší, jak vše dopadlo...                                                                                        Mirka Kopecká

Jablíčkování - podzimní setkání

pozvánka 1
pozvánka 2
křížaly 1
křížaly 2
Další fotky

Drakiáda 2022

Jak se říká: „Neporučíš větru, dešti." Počasí bylo ukázkové, ale bohužel, nepohnul se ani lísteček. Draci proto lehce vzlétli jen za běhu svého majitele, výšku se jim v tom bezvětří nabrat nepodařilo. Ale i tak bylo vidět, že si to děti užívaly a vytrvale se pokoušely draky dostat na oblohu. Někomu setrval nahoře alespoň chviličku, fotogalerie je toho ukázkou, podle té by nikdo nevěřil, že se drakům létat nechtělo. Nakonec jsme uspořádali dračí přehlídku, jeden byl hezčí a veselejší než druhý. Podle vyprávění ve školce se i přes tyto ztížené podmínky dětem Drakiáda líbila a s malou odměnou odcházely domů spokojené.                                                         Iva Jindráková

Drakiáda

Drakiáda01
Drakiáda02
Drakiáda03
Drakiáda04
Další fotky

Ukliďme si před zimou...

Každoročně vyráží děti ze základní i mateřské školy do blízkého okolí a napravují špatné chování lidí, kteří odhazují kolem sebe odpadky... Školáci uklízí oba břehy podél silnice až pod „osmičky" a školkáčci prohlédnou cesty okolo školy. Pokaždé věříme, že naše snaha bude zbytečná, ale letos jsme vysbírali opět dva plné pytle.
Materiální vybavení poskytuje místní akční skupina Mas Achát. Sběrači dostanou ochranné prostředky, tašky a pytle na odpadky a za svou snahu malou drobnost v podobě náramku, sušenky a džusíku a letos to byla navíc ještě píšťalka s logem akce.  Snad příště přijdeme s prázdnou!                                                                                                                                             Mirka Kopecká

Pryč s odpadky

Čistá řeka Jizera01
Čistá řeka Jizera02
Čistá řeka Jizera03
Čistá řeka Jizera04
Další fotky

Podzimní výzdoba

Hodně času a práce nám všem dá příprava výzdoby školních prostor a oken budovy – ale výsledek vždy stojí za to! Poděkování patří všem, kdo pomáhali.

Podzim a škola

podzimní výzdoba školy 01
podzimní výzdoba školy 02
podzimní výzdoba školy 03
podzimní výzdoba školy 04
Další fotky

Exkurze

Další výprava směřovala do Domu přírody v Dolánkách. Český ráj je od nás na dohled, proto jsme se ho vydali prozkoumat a seznámit děti s bohatou nabídkou, kterou představuje. Cílem naučného programu "Z pohádky do Ráje" bylo prostřednictvím pohádek poznat některé oblasti Českého ráje, které mohou děti prostřednictvím dalších výletů s rodiči nebo se školou již aktivně pozorovat: historické stavby, sopečnou činnost, skalní město, louky a orchideje, lesy, zvířata, drahé kameny... Součástí programu byla i stálá expozice, kde si už děti samy vybraly oblast, která je zajímala. Po krátké cestě vlakem nás čekal výborný oběd na Malé Skále v Hotelu Skála u manželů Halamových – moc děkujeme! Po obědě jsme pokračovali stezkou podél řeky do Líšného a odtud autobusem ke škole. Jediné, čeho litujeme, že bylo hodně dětí nemocných a nemohly se výpravy zúčastnit. Určitě to příště bude lepší a vyrazíme v plném počtu!                                                 Mirka Kopecká

Dům přírody

Dolánky exkurze - cesta vlakem
Dolánky exkurze - naučný program 1
Dolánky exkurze - naučný program 2
Dolánky exkurze - naučný program 3
Další fotky

Děti při práci i při odpočinku

Hodiny a přestávky ve škole i mimo školu

cvičení venku (1)
cvičení venku (2)
cvičení venku (3)
desky na VV (1)
Další fotky

Letošní první velká výprava

Už koncem minulého školního roku jsme se chtěli dojít rozhlédnout z Kopaniny…   Plán jsme si udrželi a tentokrát vyšel přímo na výbornou. Počasí skvělé, dobrou náladu nám ještě písničkami do kroku vylepšil náš zasvěcený průvodce – tatínek pan Jan Koláček. Znal spoustu cestiček, které nám cestu výrazně zkrátily a o to déle si děti mohly pohrát u lesního jezírka a užít si rozhlednu, na kterou, po počátečním ostychu, všechny vystoupaly. Zpáteční cesta lehce uběhla, proto jsme si ještě užili louku u Huntířova. Cíl naší výpravy – seznamování a společné zážitky byl naplněn a dokončen společným setkáním dětí a rodičů ve škole.                    Těšíme se na další setkání.                Mirka Kopecká

Kopanina

náš cíl...
přípravy na odpolední setkání1
přípravy na odpolední setkání2
cestou necestou1
Další fotky

První dny v září

Začátek září znamená spoustu informací, pravidel a nových věcí, které budeme po celý rok potřebovat. Je to ale také plno nových setkání a hezkých podzimních dní, kdy můžeme být společně venku.

První dny v září...

začátek září ve školce 01
začátek září ve školce 02
začátek září ve školce 03
začátek září ve školce 04
Další fotky

Začínáme...

1. září jsme si poprvé vyzkoušeli, jak se vejdeme do třídy v novém složení. Po hodně letech jsme „pokořili“ největší počet dětí v jedné třídě! Do první třídy nastoupilo 7 nových žáčků, ve druhé třídě jich bude 10 a v té třetí 6, takže celkem 23 dětí. A jak se říká, když se chce… 1. září se k nám vešla do třídy i velká návštěva. Nástup do školy si s dětmi přišli užít jejich rodiče a prarodiče. Při slavnostním zahájení přivítal děti zpátky ve škole také pan starosta a všem nám popřál úspěšný školní rok. Děti s paní učitelkou Lídou prozkoumaly další části školy a trochu si už povídaly a pohrály. Zítra všichni dorazí s aktovkou a pustíme se do práce, které je před námi zase veliký kus…                                                                                                                                                     Mirka Kopecká

Začínáme...

1. září 01
1. září 02
1. září 03
1. září 04
Další fotky
logo

© Škola Huntířov