Květen ve škole

Celý rok ve škole sbíráme hliníkový odpad z domácností – víčka, obaly, krabičky, apod. Na jaře jsme dostali nabídku z nástrojárny v Huntířově, že školní přebraný hliník přidají ke svému drobnému odpadu a vše spojíme s exkurzí... Pro lepší přesun vyrobili školáci hliníkovou kouli, kterou "odkouleli" do místní nástrojárny. Ve firmě se nás ujal pan Libor Šikola. Představil nám, jak v nástrojárně pracují a co zde vyrábějí od 3D, nebo 2D návrhů na počítači, až po různé strojní součásti, nástroje, nebo malá zařízení. Hliníkovou kouli jsme předali k recyklaci a děti si na závěr prohlídky pochutnaly na nanucích. Děkujeme za milou nabídku i zajímavé ukázky práce v nástrojárně.
V hodinách pracovních činností jsme vyráběli maminkám papírová přání k svátku, která děti doplnily básničkou nebo vzkazem. V prvouce jsme opakovali druhy zvířat. Jednu z hodin jsme věnovali hře, kde děti tyto druhy určovaly, popsaly jejich vzhled, způsob života a nakonec si zvířátko složily po vzoru puzzle.
Pokračujeme v přípravě knížky a mnoho témat z výuky využíváme pro přípravu nových stránek.
Lída Krupčíková

hliníková koule (6)
hliníková koule (5)
hliníková koule (7)
hliníková koule (8)
hliníková koule (1)
hliníková koule (2)
hliníková koule (3)
hliníková koule (4)
Nástrojárna (1)
Nástrojárna (2)
Nástrojárna (3)
Nástrojárna (4)
Nástrojárna (5)
Nástrojárna (6)
Nástrojárna (7)
Nástrojárna (8)
Nástrojárna (9)
Nástrojárna (10)
Nástrojárna (11)
Nástrojárna (12)
Pro maminky (1)
Pro maminky (2)
Pro maminky (3)
Pro maminky (4)
Prvouka - zvířata (1)
Prvouka - zvířata (2)
Prvouka - zvířata (3)
Prvouka - zvířata (4)
Prvouka - zvířata (5)
Prvouka - zvířata (6)
Prvouka - zvířata (7)
Prvouka - zvířata (8)
Prvouka - zvířata (9)
Stránky do knížky
logo

© Škola Huntířov