31. ledna 2019

Na poslední den prvního pololetí byl pro děti připraven netradiční program... Ráno si sice někteří museli trochu přivstat, ale stálo to za to. Po příjezdu do Jablonce jsme posvačili a vypravili se podívat na zimní přehradu. Pohled z hráze byl nezvyklý, všechno bylo pod ledem. Cestou okolo plaveckého bazénu děti obdivovaly žlutý tobogán. Některé ani nenapadlo, že při jízdě na něm, vyjíždí ven z budovy... A už za 14 dní si to třeba někdo vyzkouší v praxi.
K budově Českého červeného kříže jsme dorazili podle domluvy a mohla začít prohlídka. Vzali jsme to hezky od sklepa, kde má klubovnu kroužek Mladých zdravotníků a postupně jsme vyšli až do horního patra, kde probíhal hlavní program. Děti prokázaly znalosti i dovednosti v oblasti první pomoci a dobře si uvědomují, jak špatná je lhostejnost a neochota pomoci.
Po zvládnutí kurzu „Dvě hodiny pro život" přišlo na řadu předání pololetních vysvědčení. Všem děkujeme za 5 měsíců velké práce a přejeme hodně dalších úspěchů a to nejen ve škole.
Mirka Kopecká

v klubovně
představení ČČK
co všechno ČČK zajišťuje
ukázky
materiál
praktický nácvik
masáž 2
masáž 3
nácvik dýchání
masáž 4
tlakový obvaz 1
tlakový obvaz 2
vysvědčení - je to tady...
blahopřání všem
předávání 1
předávání 2
předávání 3
předávání 4
cenný certifikát
logo

© Škola Huntířov