NsA 2020

V posledních letech je Noc s Andersenem vyvrcholením našeho školního čtenářského projektu. Také letos paní knihovnice školu zaregistrovala do celostátního ročníku. Bohužel vývoj situace s Covid-19 byl důvodem pro přeložení republikového termínu na 9. října 2020…  V říjnu bude ale už nový školní rok a nové složení třídy u nás ve škole, a protože už proběhlo několik etap školního čtenářského projektu: „Domácí čtení“ v lednu, „Čtenářská vstupenka“ v únoru a „Autorská pohádka“ v březnu - Noc s Andersenem v Huntířově jsme uspořádali 25.6.2020 a byla přímo pohádková…

Odpoledne děti ve škole přivítala ježibaba z „Perníkové chaloupky“, která se ale kouzlem proměnila ve „Zlatovlásku“ a pak už následovala jedna pohádka za druhou… Děti řešily řadu úkolů, kde prokázaly znalost českých pohádek. Když sesbíraly perníčky, nechyběla opravdová chaloupka z perníku, na které si pochutnaly. „Karkulky“ dokázaly, kolik a jak rychle přenesou míčky v košíčku. Ve skupinové práci děti promyslely návrh „Domečku“, kde bydlí myška Hrabalka, žabka Kuňkalka, zajíček Ušáček a ještě hodně dalších zvířátek. Návrhy domečku a pravidel pro společné soužití pak prezentovaly ostatním… K večeři nám „Hrneček“ navařil krupicovou kaši a viděli jsme operu „O Budulínkovi“. „Královna Koloběžka první“ se provdala na zámek a proto jsme si vyzdobili třídu profily králů a princezen z huntířovské školy. Tři splněné úkoly stačily, aby se děti dostaly k pokladu, kde si každý vybral něco pro radost. V tělocvičně jsme si zahráli několik oblíbených her a pak, když byla tma, se děti vydaly na stezku odvahy. Je až k nevíře, jak známé chodby a schodiště vypadají pod světlem baterky úplně jinak…  Zlatovláska, ale získala všechny své perly zpět. Protože se pohádkový večer trochu protáhl, mohly si děti ráno pospat. Ranní ptáčátka se vrhla na omalovánky, a když jsme se všichni sešli – byla přímo královská snídaně, kterou připravily maminky a babičky od druháčků. Po tajném hlasování jsme mohli předat zlatou vařečku mamince, jejíž pečení získalo nejvíc bodů. Celé naše setkání zakončilo předání diplomů pro účastníky Noci 2020, která byla, díky všem dětem, skutečně pohádková…

Ať žije čtení!    Mirka Kopecká

 

Pohádková NsA01
Pohádková NsA02
Pohádková NsA03
Pohádková NsA04
Pohádková NsA05
Pohádková NsA06
Pohádková NsA07
Pohádková NsA08
Pohádková NsA09
Pohádková NsA10
Pohádková NsA11
Pohádková NsA12
Pohádková NsA13
Pohádková NsA14
Pohádková NsA15
Pohádková NsA16
Pohádková NsA17
Pohádková NsA18
Pohádková NsA19
Pohádková NsA20
Pohádková NsA21
Pohádková NsA22
Pohádková NsA23
Pohádková NsA24
Pohádková NsA25
Pohádková NsA26
Pohádková NsA27
Pohádková NsA28
Pohádková NsA29
Pohádková NsA30
Pohádková NsA31
Pohádková NsA32
Pohádková NsA33
Pohádková NsA34
Pohádková NsA35
Pohádková NsA36
Pohádková NsA37
Pohádková NsA38
Pohádková NsA39
Pohádková NsA40
Pohádková NsA41
Pohádková NsA42
Pohádková NsA43
Pohádková NsA44
Pohádková NsA45
logo

© Škola Huntířov