Personál

 

Mgr. Miroslava KOPECKÁ, ředitelka, třídní učitelka

učitelství pro první stupeň ZŠ

 

Vyučuje předměty:


český jazyk
matematika
informatika

 

miroslava.kopecka@skola-huntirov.cz 

 


Mgr. Veronika RŮŽIČKOVÁ, učitelka ZŠ

učitelství pro první stupeň ZŠ

Vyučuje předměty:

hudební výchova

 

veronika.ruzickova@skola-huntirov.cz


 

Mgr. Daniela DRNCOVÁ, asistent pedagoga, vychovatelka ŠD

 

učitelství pro druhý stupeň ZŠ - ČJ, VV
rozšiřující studium: učitelství pro první stupeň                 

 

  

daniela.drncova@skola-huntirov.cz 

 

Bc. Ludmila KRUPČÍKOVÁ, učitelka ZŠ, vychovatelka ŠD

střední odborné - vychovatelství
Arteterapie - JCU České Budějovice PF

Vyučuje předměty:

anglický jazyk
prvouka
výtvarná výchova
pracovní činnosti
tělesná výchova

ludmila.krupcikova@skola-huntirov.cz

Petra HILGEROVÁ, učitelka MŠ

učitelství pro mateřské školy

 

 

petra.hilgerova@skola-huntirov.cz

Iva JINDRÁKOVÁ, učitelka MŠ

učitelství pro mateřské školy
vychovatelství
logopedický asistent

 

 

iva.jindrakova@skola-huntirov.cz 

Milan JELÍNEK, externista

přírodoznalec

 

 

Marie FABIÁNOVÁ, knihovnice místní knihovny

 

Mgr. Alena HALAMOVÁ, vedoucí kroužku anglického jazyka a kroužku sportovní gymnastiky

 

Iva CERMANOVÁ, kuchařka, zpracování agendy školní kuchyně 

 

Romana URBANOVÁ, provozní pracovnice

 

Vladimír JINDRÁK, údržbář, topič 

 

Vladimíra MALÁ, zpracování mzdové a personální agendy

 

Alena JAREŠOVÁ, zpracování účetní agendy

 

logo

© Škola Huntířov