Personál

 

Mgr. Miroslava KOPECKÁ, ředitelka, třídní učitelka

učitelství pro první stupeň ZŠ

Vyučuje předměty:

český jazyk
matematika

 

 


Mgr. Veronika RŮŽIČKOVÁ, učitelka ZŠ, vychovatelka ŠD

učitelství pro první stupeň ZŠ

Vyučuje předměty:

anglický jazyk
prvouka
hudební výchova
výtvarná výchova
pracovní činnosti
tělesná výchova

 

Josefa KURFIŘTOVÁ, asistent pedagoga

úplné střední                       

studium pro asistenty pedagoga

 

 

josefa.kurfirtova@skola-huntirov.cz 

 

Ludmila KRUPČÍKOVÁ, učitelka ZŠ, vychovatelka ŠD

střední odborné - vychovatelství

Vyučuje předměty:

anglický jazyk
prvouka
hudební výchova
výtvarná výchova
pracovní činnosti
tělesná výchova

ludmila.krupcikova@skola-huntirov.cz

Petra HILGEROVÁ, učitelka MŠ

učitelství pro mateřské školy

 

 

petra.hilgerova@skola-huntirov.cz

Iva JINDRÁKOVÁ, učitelka MŠ

učitelství pro mateřské školy
vychovatelství                                                                                             logopedický asistent

 

iva.jindrakova@skola-huntirov.cz 

Milan JELÍNEK, externista

přírodoznalec

 

 

Marie FABIÁNOVÁ, knihovnice místní knihovny

 

Mgr. Alena HALAMOVÁ, vedoucí kroužku anglického jazyka a kroužku sportovní gymnastiky

 

Iva CERMANOVÁ, kuchařka, zpracování agendy školní kuchyně 

 

Romana URBANOVÁ, provozní pracovnice

 

Vladimír JINDRÁK, údržbář, topič 

 

Vladimíra MALÁ, zpracování mzdové a personální agendy

 

logo

© Škola Huntířov