Personál

 

Mgr. Miroslava KOPECKÁ, ředitelka, třídní učitelka

učitelství pro první stupeň ZŠ

Vyučuje předměty:

český jazyk
matematika

 

 


Mgr. Veronika RŮŽIČKOVÁ, učitelka ZŠ, vychovatelka ŠD

učitelství pro první stupeň ZŠ

Vyučuje předměty:

anglický jazyk
prvouka
hudební výchova
výtvarná výchova
pracovní činnosti
tělesná výchova

 

Josefa KURFIŘTOVÁ, asistent pedagoga

úplné střední 

studium pro asistenty pedagoga

 

Petra HILGEROVÁ, učitelka MŠ

učitelství pro mateřské školy

Iva JINDRÁKOVÁ, učitelka MŠ

učitelství pro mateřské školy
vychovatelství                                                                                             logopedický asistent

 

Milan JELÍNEK, externista

přírodoznalec

 

 

Marie FABIÁNOVÁ, knihovnice místní knihovny

 

Mgr. Alena HALAMOVÁ, vedoucí kroužku anglického jazyka a kroužku sportovní gymnastiky

 

Iva CERMANOVÁ, kuchařka, zpracování agendy školní kuchyně 

 

Romana URBANOVÁ, provozní pracovnice

 

Vladimír JINDRÁK, údržbář, topič 

 

Vladimíra MALÁ, zpracování mzdové a personální agendy

 

logo

© Škola Huntířov