Zábavné učení

Voda, všude samá voda - voda jako hlavní téma nás provázela v badatelském klubu již delší dobu. S dětmi jsme si povídaly o vodě a jejích vlastnostech, ale také o vodě kolem nás - vodě v lese, vodě v lidském těle, vodě v domácnosti, ...
Samozřejmostí byly nejrůznější pokusy, které nám o vodě prozradily spoustu zajímavých informací.
Velké vyvrcholení ale přišlo v úterý, kdy školáci vyrazili s badatelským klubem na cesty. Cílem byl liberecký IQ Park, kde byl pro nás nachystaný program „Neposedná voda". Během něj si děti doplnily další zajímavosti o vodě, ale hlavně si vyzkoušely spoustu zábavných aktivit a pokusů. Pro děti bylo nachystáno několik stanovišť, kde pracovaly s povrchovým napětím vody, s hustotou, se stlačováním,...
U každého stanoviště byl pro ně připravený pokus, který si samy vyzkoušely, a který jim paní lektorka vysvětlila a popsala, jak to vlastně všechno funguje.
Nechyběla ani prohlídka celého IQ Parku, kterou jsme zakončili ve vodním světě.
Veronika Schovánková

Neposedná voda
Zkoumáme povrchové napětí vody
Pokusy s vodou
Kvetoucí lekníny
Plove nebo neplove
Nafukování balónku
7 Voda slaná a sladká
Kapela
Hlavy na podnosu
Malování trochu jinak
Chvilka anatomie
Pokusy s ušima
Je tam něco
Sportovní chvilka
Není to tak snadné, jak se zdá
Potrubní pošta
Trénink budoucích hasičů
Hasiči
Nová moderátorka
Vejdeme se na jednu židli
Vodní svět 1
Vodní palba
Vodní svět 2
Vodní svět 3
Vodní svět 4
logo

© Škola Huntířov