Malá technická univerzita

Projektové dny v listopadu
V listopadu žáci absolvovali 3 projektové dny s technickým zaměřením. Jednotlivá témata na sebe navazovala.
V prvním programu s názvem Malý architekt se žáci seznámili se základními pojmy z oboru stavebnictví - profese zabývající se stavbou domu, základní části domu. Děti se dozvěděly, k čemu slouží technický výkres. Podle něj si pod vedením lektorky postavily svůj domeček. Zjistily a vyzkoušely si, jak správně vázat cihly.
Ve druhém programu pojmenovaném Malý inženýr děti zjistily, odkud se do domu dostává elektřina a voda, kam odchází odpadní voda. Jednotlivé rozvody si barevně rozlišily. Nakonec, po zavedení elektřiny, se domeček rozsvítil.
Ve třetím programu Malý projektant žáci opět pracovali podle technického výkresu na společném domečku, kam také zavedli elektřinu, vodu, odvedli odpadní vodu do čistírny odpadních vod. Více se zabývali vybavením jednotlivých místností.
Děti stavění domečků velmi bavilo, kromě získávání znalostí je společná práce vedla ke vzájemné spolupráci ve skupině. Daniela Drncová

1. lekce Malý architekt01
1. lekce Malý architekt02
1. lekce Malý architekt03
1. lekce Malý architekt04
1. lekce Malý architekt05
1. lekce Malý architekt06
1. lekce Malý architekt07
1. lekce Malý architekt08
1. lekce Malý architekt09
1. lekce Malý architekt10
1. lekce Malý architekt11
1. lekce Malý architekt12
1. lekce Malý architekt13
1. lekce Malý architekt14
2. lekce Malý inženýr01
2. lekce Malý inženýr02
2. lekce Malý inženýr03
2. lekce Malý inženýr04
2. lekce Malý inženýr05
2. lekce Malý inženýr06
2. lekce Malý inženýr07
2. lekce Malý inženýr08
2. lekce Malý inženýr09
2. lekce Malý inženýr10
2. lekce Malý inženýr11
2. lekce Malý inženýr12
2. lekce Malý inženýr13
2. lekce Malý inženýr14
2. lekce Malý inženýr15
2. lekce Malý inženýr16
2. lekce Malý inženýr17
2. lekce Malý inženýr18
2. lekce Malý inženýr19
3. lekce Malý projektant01
3. lekce Malý projektant02
3. lekce Malý projektant03
3. lekce Malý projektant04
3. lekce Malý projektant05
3. lekce Malý projektant06
3. lekce Malý projektant07
3. lekce Malý projektant08
3. lekce Malý projektant09
3. lekce Malý projektant10
3. lekce Malý projektant11
3. lekce Malý projektant12
3. lekce Malý projektant13
3. lekce Malý projektant14
3. lekce Malý projektant15
3. lekce Malý projektant16
3. lekce Malý projektant17
3. lekce Malý projektant18
3. lekce Malý projektant19
logo

© Škola Huntířov