Včelky

Celý minulý týden se v naší školce nesl v duchu včeliček. Děti se dozvěděly řadu zajímavostí z jejich života. Při plnění úkolů zjistily, kolik práce včely mají. Vyzkoušely si, jak těžké to má larva při zakuklování, jakou práci mají včelky chůvy, stavitelky, uklízečky, létavky a strážkyně. V rámci výtvarných činností si děti vyrobily úl s pláství a spoustu poletujících včeliček kolem. Na toto téma jsme navázali i tento týden a oslavili jsme Den dětí " Včelí olympiádou." Děti se staly včelkami, nejdříve se zakuklily ve třídě, chůvy připravovaly miminkám mateří kašičku, uklízečky vše uklidily na místo. Včelky pak vyletěly ven na zahradu, kde na ně čekalo nošení pylu do úlů, přetahování rojů a letecké závody. Všechny byly šikovné, dařilo se i těm nejmenším. Nakonec si děti s chutí snědly sladkou odměnu a těšily se na to, až ukážou odpoledne mamince získaný diplom.                                Iva Jindráková

včelky uklízečky
kuklení
kuklení 2
kuklení 3
včelky stavitelky
ukládání včelích vajíček
mateří kašička
mateří kašička - chůvy
včelí puzzle 2
včelí puzzle
hod pylovým zrnkem
pylová dráha 4
létavka
pylová dráha 3
pylová dráha
pylová dráha 2
létavka 2
přetahování rojů
přetahování rojů 2
sladká odměna
všem chutnalo
diplom
od kytičky do úlu
včelky v úlu
logo

© Škola Huntířov