Prohlášení o přístupnosti

ODDÍL 1

POVINNÉ POŽADAVKY NA OBSAH

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky a v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou prezentaci www.skola-huntirov.cz.

 

Stav souladu

Tyto webové stránky nejsou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

 

Nepřístupný obsah

Níže uvedený obsah není přístupný z důvodu nepřiměřené zátěže.

Výjimka z důvodu nepřiměřené zátěže ve smyslu článku 5 směrnice (EU) 2016/2102 je uplatňována na kompletní obsah webových stránek, které vzhledem ke staršímu technickému provedení není možné aktualizovat v rámci pravidel směrnice. Změna by vyžadovala kompletně nové webové stránky, což by nyní pro organizaci byla nepřiměřená finanční zátěž.

 

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 23. 9. 2020

Prohlášení je založené na skutečném hodnocení souladu internetové stránky nebo mobilní aplikace s požadavky směrnice (EU) 2016/2102 provedeném třetí stranou – správcem IT. Dle čl. 3 odst. 1 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523.

 

Zpětná vazba a kontaktní údaje

K informování subjektu veřejného sektoru o veškerých problémech z hlediska souladu a k vyžádání informací a obsahu, které jsou vyňaty z rozsahu působnosti směrnice, je možné použít následující kontakty:

E-mail: zshuntirov@volny.cz

Telefon: 739 047 440

 

Kontakt na dodavatele technického řešení:

zakazky@estudio.cz

  

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu s čl. 7 odst. 1 písm. b) směrnice, kontaktujte příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra

odbor eGovernmentu

náměstí Hrdinů 1634/3

140 21 Praha 4

e-mail: pristupnost@mvcr.czODDÍL 2

VOLITELNÝ OBSAH

Dodatečná telefonická podpora pro osoby se zdravotním postižením a podpora pro uživatele pomocných technologií:

E-mail: zshuntirov@volny.cz

Telefon: 739 047 440

logo

© Škola Huntířov