Zdravověda

Každý první čtvrtek v měsíci jsme se scházeli na kroužku zdravovědy . .
Dotkli jsme se témat, jako je volání zdravotnické záchranné služby, bezvědomí, kardiopulmonální resuscitace... Dále jsme si říkali, jak ošetřit rány s cizím tělesem, zlomeniny, odřeniny, popáleniny a krvácení.
Konkrétní zranění jsme si ukazovali za pomoci maskérského kufru na nás všech. Školáci si také vyzkoušeli různé obvazové techniky a transport ve dvou zachráncích. Děti během schůzek projevovaly velkou aktivitu a se zájmem vyprávěly spousty osobních zážitků, týkajících se právě probíraného tématu.
V rámci posledního setkání a zároveň Dětského dne, mezi nás zavítali členové Českého Červeného Kříže. Nejprve proběhla rekapitulace teoretických znalostí a opakovaný nácvik masáže srdce. Po obědě se děti vydaly ven, na prohlídku auta, plného „záchranářské výbavy" a následně byly povolány k ošetření zraněného figuranta. Čekala na ně otevřená zlomenina a klacek v zápěstí („Neběhejte s tím klackem"... ) V závěru jsme si ukázali, jak vypadá pneumotorax a jeho ošetření.
Děti byly pochváleny za nabyté vědomosti a odměněny příručkou, omalovánkou a balónky...
Tento den jsme si všichni užili s úsměvem na tvářích! Josefa Kurfiřtová

zdravotní kroužek01
zdravotní kroužek02
zdravotní kroužek03
zdravotní kroužek04
zdravotní kroužek05
zdravotní kroužek06
zdravotní kroužek07
zdravotní kroužek08
zdravotní kroužek09
zdravotní kroužek10
zdravotní kroužek11
zdravotní kroužek12
zdravotní kroužek13
zdravotní kroužek14
zdravotní kroužek15
zdravotní kroužek16
zdravotní kroužek17
zdravotní kroužek18
zdravotní kroužek19
zdravotní kroužek20
zdravotní kroužek21
zdravotní kroužek22
zdravotní kroužek23
zdravotní kroužek24
zdravotní kroužek25
zdravotní kroužek26
zdravotní kroužek27
zdravotní kroužek28
zdravotní kroužek29
zdravotní kroužek30
zdravotní kroužek31
zdravotní kroužek32
zdravotní kroužek34
zdravotní kroužek33
logo

© Škola Huntířov