Exkurze u sklářů

Exkurze u sklářů ve Skuhrově
Korálky provází lidstvo od samého počátku. Nejstarší korálky byly vyrobené z lastur už 9000 let př. n. l. V době bronzové se obchodovalo s kamennými korálky. Nejstarší skleněný korálek z let 2000 př. n. l. byl objeven v Egyptě. U nás byly skleněné korálky nalezeny ve vykopávkách z doby Velké Moravy, ale první sklárny v Čechách jsou doloženy v archeologických nálezech od konce 13. století. V současnosti je sklářská výroba soustředěna v okolí Jablonce nad Nisou a české korálky jsou vyváženy do celého světa.
To nám také potvrdil pan Pavel Paldus ml., který nám výrobu mačkaných korálků předvedl v praxi. Této práci se věnuje už hodně let a společně se svým tatínkem, panem Pavlem Paldusem st., obsluhuje speciální lis, na kterém vyrábí skleněné korálky různých barev, tvarů i velikostí. Korálky vznikají lisováním roztavených skleněných tyčí do kovových forem s jehlou. Než si ale můžeme korálky navléknout, proběhne ještě spousta úprav.
Přestože se jedná o tradiční řemeslo tohoto kraje, není už moc příležitost vidět skláře při práci. Děkujeme za tuto zkušenost a také za milé pohoštění a korálkový dárek.
Mirka Kopecká

materiál
formy
prohlídka stroje
oprava stroje
korálkový hádek
různé tvary
přístroj na šitlování
systém na odsávání skleněného prachu
pytle se skleněným odpadem
občerstvení
dárek
logo

© Škola Huntířov