Páteční výlet

I když téměř všichni známe Kittelům dům z návštěv poutí, přesto jsme se rozhodli, že si jej půjdeme prohlédnout ve všední den. Vyjeli jsme autobusem na Maršovice, první zastávkou bylo hřiště u hřbitova, kde jsme se i nasvačili. Poté jsme s batůžky na zádech šlapali k cíli. U Kittelova domu jsme si prohlédli všechny zajímavosti a pomocí naučné stezky jsme si vyprávěli o Ďáblově doktorovi. Cestu zpět jsme si ještě prodloužili putováním obcí Krásnou až k Huti, přes Jistebsko ke Skuhrovu. Děti se zaradovaly, že nám zbyl ještě čas na průlezky na Vyhlídce, odkud jsme už rychle seběhli do školky na oběd. Výlety nás baví! Iva Jindráková

páteční výlet (1)
páteční výlet (2)
páteční výlet (3)
páteční výlet (4)
páteční výlet (5)
páteční výlet (6)
páteční výlet (7)
páteční výlet (8)
páteční výlet (9)
páteční výlet (10)
páteční výlet (11)
logo

© Škola Huntířov