Bramborování

Letošní podzimní setkání jsme věnovali bramborám a těší nás, že 69 účastníků se ve škole dobře bavilo... Veliké poděkování patří všem, kteří se zapojili do příprav – maminkám, babičkám, tatínkům, dětem a zaměstnancům školy, protože jejich zásluhou se středeční setkání podařilo.
Nejdříve jsme se sešli ve školce. Děti měly připravené básničky, písničky, říkanky a nejstarší – třeťáci přečetli informace o historii brambor. Pak jsme se přemístili do tříd základní školy. Někdo začal občerstvením a jiný se hned pustil do práce. V pět hodin jsme vyhlásili výsledky přehlídky bramborových výtvorů, her a soutěží. Všechni ocenění získali diplom a velký potlesk. Nechyběla ani prezentace, jak se vaří škubánky, spojená s ochutnávkou.    Těšíme se na další setkání ve škole.                  Mirka Kopecká

Bramborování pozvánka
poděkování
vítáme Vás
děti ze školky
historie brambor
princeznička...
její táta mocný král...
malíček je chytrá hlava
písnička o datlovi
dílničky 01
dílničky 02
dílničky 03
dílničky 04
dílničky 05
dílničky 06
dílničky 07
dílničky 08
dílničky 09
dílničky 10
dílničky 11
dílničky 12
dílničky 13
bramborový výtvor1
bramborový výtvor2
bramborový výtvor3
občerstvení1
občerstvení2
občerstvení3
škubánky 1
škubánky 2
škubánky 3
škubánky 4
logo

© Škola Huntířov