časový rozvrh

     
  6.30 zahajuje škola provoz
  7.00 - 7.45 školní družina
  7.30 - 7.45 přicházejí žáci a připravují se na 1. vyučovací hodinu
  8.00 začátek vyučování
1. 8.00 - 8.45 výuka
  8.45 - 9.05 přestávka - svačina
2. 9.05 - 9.50 výuka
  9.50 - 10.05 přestávka
3. 10.05 - 10.50 výuka
  10.50 - 11.15 přestávka - dle možností pobyt venku nebo v tělocvičně
4. 11.15 - 12.00 výuka
   12.00 - 13.15 oběd, polední přestávka
5. 13.15 - 14.00 výuka
  14.00 - 14.15 přestávka
6. 14.15 - 15.00 výuka

 

Provoz ŠD vychází z rozvrhu ZŠ a probíhá v době od 7.00 do 7.45 hod. a odpoledne od 12.00 do 15.00 hod. 

logo

© Škola Huntířov