Čtenářský projekt 2021 2022

Letošní ročník byl v mnohém jedinečný. První etapu jsme zahájili začátkem října: Týdnem čtení dětem v rámci projektu Celé Česko čte dětem a získali jsme 2 listy na náš holý strom. Až losování rozhodlo, jaký bude název stromu, protože děti a rodiče měli skvělé nápady, nebylo to vůbec jednoduché. Za každou přečtenou knížku přibyl jeden list. A listy přibývaly a přibývaly... Na stromě „Čteník" se jich za období od října 2021 do března 2022 objevilo 128 - to znamená 128 přečtených knih – výborná práce! Je skvělé, že děti poslouchají, ale i čtou.
Únorová etapa byla autorská. Každý zpracoval příběh na téma: „Bubáci a bubáčci, strašidla a strašidýlka", protože pro letošní ročník jsme se rozhodli oslavit výročí Josefa Lady. Postupně jsme si všechny příspěvky četli, vystavili jsme si je a opět je přidáme do školního „Pohádkovníku". Děkujeme všem autorům.
Předposlední částí bylo získání „Čtenářské vstupenky" na Noc s Andersenem. Rodiče a děti celý měsíc březen pravidelně zaznamenávali každodenní úsilí v domácí četbě. Protože je u nás ve škole několik úrovní čtenářů, je utvořeno i několik podskupin: 1. třída 1 hodina, 2. třída 2 hodiny a 3. třída 3 hodiny. Nejen, že všechny děti hravě získaly vstupenku, ale našli se i čtenáři, kteří základní úroveň několikanásobně překonali! Za měsíc březen 19 dětí přečetlo 112 hodin a 27 minut. Mimořádné nasazení!
Celkové vyhlášení a zakončení letošního ročníku proběhlo 31.3.2022 při Noci s Andersenem a to byl jen malý kousíček toho, co děti zažily... Celý týden jsme se na velkou Noc připravovali a pořád víc těšili. Bubáci a strašidýlka kolem nás přibývali a na chvíli se na ně děti i proměnily. Získali jsme březnového „Mistra káču", víme, kdo je nejlepší ručičkové, nožičkové, pusinkové nebo žravé strašidlo. Děti se zabydlely na strašidelném hradě, hravě prošly stezku odvahy a svítící duchové nám pomáhali usnout. V Místní knihovně přibyla nová knížka plná strašidel, která nakreslila paní učitelka Lída a ve třídě nám strašidla a bubáci „zpříjemňují" další dny. Svačina i večeře, kterou si děti vybraly a připravily, byly dobré, ale snídani nám mohli všichni závidět. Jistě by si zlatou vařečku zasloužily všechny maminky za sladké příspěvky, ale bohužel, vařečka je jen jedna. Děkujeme za skvělou snídani.
Za letošním ročníkem zazvonil zvonec, ale věřím, že čtení není rozhodně konec...
Všem děkuji za nadšení a vytrvalost při všech etapách letošního čtenářského projektu.
Mirka Kopecká

Celé Česko čte dětem
Týden čtení
Čteník - říjen začínáme
Čteník - prosinec pokračujeme
Čteník - březen končíme - není místo na stromě
příprava trička
příprava trička 2
příprava káči
NsA tady se bude dobře spát
NsA mrkve není nikdy dost
NsA ještě mrkev nakrájet
NsA bubáček na stezku odvahy
NsA a po práci pohádka
NsA těší se, až bude tma
NsA každý může něco přikreslit
NsA mumie lucernička
NsA další lucerničky
NsA obyvatelé hradu 1
NsA obyvatelé hradu 2
NsA obyvatelé hradu 3
NsA obyvatelé hradu 4
NsA bubáčci na šňůru 1
NsA bubáčci na šňůru 2
NsA každý může něco přikreslit 2
NsA lucerničky
NsA milá návštěva
NsA nová knížka do Místní knihovny
NsA prezentace ztracených strašidel 1
NsA prezentace ztracených strašidel 2
NsA svítící duch
NsA nejlepší čtenáři se u nás mohli proletět
NsA trička 1
NsA trička 2
NsA každý může něco přikreslit 3
NsA trička 3
NsA šifra ukrytá na tričkách
NsA trička - šifra je vyluštěná
NsA je libo toustík
NsA souboj 1
NsA další z mnoha soubojů
NsA ocenění březnového Mistra
NsA - nožičková strašidla
NsA ručičková strašidla
NsA pusinková strašidla
NsA žravá strašidla
NsA duchů není nikdy dost
NsA duchů není nikdy dost 2
NsA obživlé strašidýlko
NsA to koukáte, co jsme měli k snídani
NsA už víme, kam putuje zlatá vařečka
NsA noční stezka odvahy
NsA jeden hrad lepší než druhý
NsA bratři v triku
památeční pohled
diplom 2022 NsA
NsA ocenění účastníků
NsA a je hotovo
logo

© Škola Huntířov