Školní družina

Zde naleznete směrnice, které upravují provoz ŠD Huntířov.

Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání 

Vnitřní řád ŠD

Úplata za ŠD

logo

© Škola Huntířov