Lidské tělo

O lidském těle jsme si povídali v rámci prvouky, aby se děti seznámily s tím, co je pro zdravý růst a fungování organismu důležité. Není to jenom zdravé jídlo a pití, ale také pohyb na čerstvém vzduchu a sport, spánek a odpočinek, hygienické návyky, dobrá nálada, koníčky a vztahy - s rodiči, kamarády a vrstevníky. Děti pomocí myšlenkové mapy dokázaly doplnit mnoho údajů a samy vymýšlely varianty a vhodné kombinace potravin, nápojů, ale také činností, dovedností a návyků, které prospívají zdraví. Děti si z papíru vystřihly „zdravý talíř" a doplnily ho kresbičkami, nebo kolážemi vhodných potravin. Zajímavým zpestřením byla oblast zdravovědy, konkrétně řešení možných drobných poranění, například modřiny, nebo škrábnutí, která jsme dětem namaskovali přímo na tělo.
Lída Krupčíková

Prvouka - lidské tělo1
Prvouka - lidské tělo2
Prvouka - lidské tělo3
Prvouka - lidské tělo4
Prvouka - lidské tělo5
Prvouka - lidské tělo6
Prvouka - lidské tělo7
Prvouka - lidské tělo8
Prvouka - lidské tělo9
logo

© Škola Huntířov