Pravěk

Výprava do pravěku
Zápisy žáků 3. třídy:
V září jsme ve škole měli pravěk. Přiběhla paní ředitelka a zvolala, že na chodbě jsou mamuti a začal pravěk.
Při výtvarné výchově jsme si vyzkoušeli pravěké jeskynní malby, vyrobit sádrového trilobita a obraz velkého mamuta.
Rozdělili jsme se na skupiny a o přestávkách zkoušeli pravěké dovednosti. Měli jsme šest disciplín: oheň, zrní, sběrače, encyklopedie, puzzle a šperk.
Hodně mě bavilo: - rozdělávat oheň, - drtit obilí, - vyrábět z hlíny, - skládat puzzle.
Povedlo se mi: - vyrobit zbraň, - vyfotit malby, - vyrobit trilobita, - obrázek, - malby, - vytvořit šneka z hlíny.
Dozvěděl(a) jsem se: - že lidé žili ve skupinách, - jak byl velký mamut, - že pásovec v pravěku byl hodně velký, - že bylo těžké rozdělat oheň, - že nejdřív byly opice a teď jsou chytří lidé, - jak vypadaly pravěké kostky, - že pohřbívali do nádob.

rychlý posun v čase od začátku života na zemi
pokus o rozdělání ohně
další pokus o oheň
sběrači třídí
složit obrázek nebylo jednoduché
hezké obrázky
maxikost
při pilné práci
jak asi drtili obilí
nadrtíme alespoň na placku
vyrábíme šperk
dozvíme se toho hodně
knížky a encyklopedie
tvořivá přestávka 1
tvořivá přestávka 2
ten dělá to a ten zas tohle
jeskynní malby
malba - úspěšný lov
na výstavě šperků
karta pracovní skupiny
Oki a Gábi
povedlo se
logo

© Škola Huntířov