Práce a tvoření v dubnu

Začátkem měsíce jsme s dětmi zdobili vajíčka netradičními technikami. Vyzkoušeli jsme si, že hudba se dá vyjádřit například kresbou. Ke Dni Země jsme hráli hry, děti kreslily obrázky k tématu křídami na chodník a vytvořily si svůj obrázek technikou zapouštění barev. Téma si vybraly podle sebe - moře, les, louka. Další oblastí, vztahující se k jarní přírodě, byly včely a jejich společenství. Věnovali jsme se také setí semen fazolí a ostatních semínek, která si děti přinesly a prošli jsme proces setí, od vlastnoručního vytvoření sadbovače z roličky papíru, vysetí do půdy, zalévání a sledování, jak se semínko probouzí a vzniká nový život.              Lída Krupčíková

hudba v kresbě
Den Země hry1
Den Země hry2
Den Země hry3
Den Země hry4
Den Země hry5
Den Země - kreslení křídami1
Den Země - kreslení křídami2
Den Země - kreslení křídami3
Den Země - kreslení křídami4
Den Země - kreslení křídami5
Den Země - kreslení křídami6
Den Země - kreslení křídami7
Den Země - kreslení křídami8
Den Země - zapouštění barev1
Den Země - zapouštění barev2
včely a jejich společenství
semínka a setí (1)
semínka a setí (2)
semínka a setí (3)
semínka a setí (4)
semínka a setí (5)
semínka a setí (6)
semínka a setí (7)
semínka a setí (8)
logo

© Škola Huntířov