Koulení 2019

Hliník, hliník a zase hliník. Přesněji řečeno čtyřiadvacetikilová hliníková koule. Tu naši třeťáci vyrobili z celoročního sběru hliníku, v kterém se naše škola každoročně účastní ekologické soutěže „Koulíme, koulíme kouli", kterou pořádá ZŠ Pěnčín. Stejně jako každý rok, tak i letos proběhlo velké vyhlášení soutěže na Černé studnici, kam nás vyvezl výletní vláček. Nechybělo ani tradiční koulení koule přímo k rozhledně. Tam už na nás čekala příjemná odměna v podobě občerstvení a hlavně ocenění za sběr. Odměnou bezpochyby byl i výstup na rozhlednu, který nám nabídl krásný výhled od krajiny. Pak už si děti jen sbalily batůžky a cesta do školy mohla začít. Cesta to byla dlouhá, ale byla plná legrace a hlavně jsme si užívali hezkého počasí.
A teď zas od začátku – sbíráme hliník a za rok zase!                   Veronika Schovánková

Výroba koule 1
Výroba koule 2
Výroba koule 3
Výroba koule 4
Už jenom ozdobit a je to
A jsme připraveni na koulení
Cesta vláčkem 1
Cesta vláčkem 2
Koulíme 1
Koulíme 2
Koulíme 3
Na rozhledně 1
Na rozhledně 2
Na rozhledně 3
Posilnění se před cestou 1
Posilnění se před cestou 2
A vyrážíme na cestu 1
Zastávka na oběd
Zastávka na oběd 2
logo

© Škola Huntířov