Školka a zima

V měsíci lednu jsme se ve školce věnovali zimní přírodě. Povídali jsme si o ptáčcích, kteří u nás přezimují. Pomocí obrázků se děti osvojily názvy známých druhů, které můžeme venku pozorovat. Naučili jsme se písničku s tanečkem o štěbetavých vrabcích, o kosovi a vráně. Děti si přímo na ptáčky hrály, zobaly zrníčka, poskakovaly vrabčími skoky, nejvíc se jim líbila sluchová hra „Ptáčku, jak zpívᚬ?" V rámci výtvarné činnosti si vyrobily zimní přírodu se zasněženými krmítky a poletujícími ptáčky. V dalších dnech jsme si povídali o tom, jak přežívají zimu zvířátka v lese a proč je důležité je v tomto období krmit. Donesli jsme jim společně do krmelce pytel sena a kousky nasušeného chleba. Cestou jsme pozorovali stopy ve sněhu, děti už bezpečně rozeznaly srnky a zajíce, nezmátly je ani stopy zatoulané kočky. Zima nám konečně začala přát, a tak trávíme vycházky na ježdících u hřbitova. Kromě her ve sněhu můžeme skoro každý den i tam pozorovat na zavátém poli kráčející skupinku srnek.
Iva Jindráková

Co dělají děti ze školky v zimě01
Co dělají děti ze školky v zimě02
Co dělají děti ze školky v zimě03
Co dělají děti ze školky v zimě04
Co dělají děti ze školky v zimě05
Co dělají děti ze školky v zimě06
Co dělají děti ze školky v zimě07
Co dělají děti ze školky v zimě08
Co dělají děti ze školky v zimě09
Co dělají děti ze školky v zimě10
Co dělají děti ze školky v zimě11
Co dělají děti ze školky v zimě12
Co dělají děti ze školky v zimě13
Co dělají děti ze školky v zimě14
Co dělají děti ze školky v zimě15
Co dělají děti ze školky v zimě16
Co dělají děti ze školky v zimě17
Co dělají děti ze školky v zimě18
Co dělají děti ze školky v zimě19
Co dělají děti ze školky v zimě20
Co dělají děti ze školky v zimě21
logo

© Škola Huntířov