Škola

Základní škola

Naše škola je určena pro všechny žáky, jejichž rodiče se rozhodnou svěřit nám své dítě. Poskytujeme výchovu a základní vzdělávání v rámci povinné školní docházky. Jsme příspěvkovou organizací, která sdružuje: Základní školu, Mateřskou školu, Školní družinu a Školní jídelnu. Díky tomu je zajištěna maximální provázanost mateřské a základní školy a děti se po celou dobu pohybují ve známém a bezpečném prostředí. Základní škola je vesnická malotřídní škola tvořená jednou třídou s dětmi 1.-3. ročníku.  Věkově smíšená skupina dětí rozvíjí přirozeným způsobem vzájemnou pomoc a větší samostatnost.

Učíme děti nebát se chybovat, otevřeně se vyjádřit, diskutovat, argumentovat a tolerovat. Chceme aby u nás ve škole bylo dobře žákům i učitelkám, aby děti chápaly probranou látku a dokázaly ji použít, aby rozvíjely vlastní osobnost a získávaly poznání o světě, o životě, o člověku a o prostředí, ve kterém žijí. 

Škola se nachází ve středu obce a je velmi důležitým centrem nejen vzdělávacím, ale i společenským a kulturním. Naši výhodou je upravená školní budova, prostorné a vybavené třídy, tělocvična, školní zahrada a krásná příroda v blízkém okolí. Zdravé a příjemné klima školy vytváří společně děti, všichni zaměstnanci školy a rodiče. Většina našich žáků jsou místní děti. Máme však dveře otevřené i pro děti z okolních obcí. Můžete si s námi dohodnout termín návštěvy. Kontaktní informace.   

Co u nás najdete:

  • kvalifikovaný pedagogický sbor, přístupný dalšímu vzdělávání
  • školní vzdělávací program Naše škola
  • alternativní metody učení - projekty, skupinové vyučování, tématické okruhy
  • nabídku vyplnění volného času - školní družina, kroužky, výtvarné dílny, školní slavnosti a setkání pro všechny
  • kvalitní a kulturní stravování
 
 
 
 
Informace o plánovaných akcích najdete ve složce HARMONOGRAM.

 

 

Procházka školním rokem...

vyučování01
vyučování02
vyučování03
vyučování04
Další fotky
logo

© Škola Huntířov