Březnové učení

angličtina
angličtina - coffee time
matematika - digitální číslice
matematika - hod na terč sčítání(1)
matematika - hod na terč sčítání(2)
matematika - příprava násobení (1)
matematika - příprava násobení (2)
matematika - příprava násobení (3)
matematika -objem  (1)
matematika -objem  (2)
tělocvik (1)
tělocvik (2)
tělocvik (3)
tělocvik (4)
tělocvik (5)
tělocvik (6)
tělocvik (7)
Prvouka - veselé zoubky (1)
Prvouka - veselé zoubky (2)
Prvouka - veselé zoubky (3)
Prvouka - veselé zoubky (4)
Prvouka - veselé zoubky (5)
Prvouka - veselé zoubky (6)
Prvouka - veselé zoubky (7)
Prvouka - veselé zoubky (8)
Prvouka - veselé zoubky (9)
logo

© Škola Huntířov