Noc s Andersenem 2023

Zapojení do programu zaměřeného na rozvoj čtenářství je už tradiční součástí spolupráce školy s Místní knihovnou a především s paní knihovnicí. Také letos zajišťovala přihlášku školy a doprovodné materiály k Noci s Andersenem. O to víc nás mrzelo, že nepříznivý zdravotní stav paní knihovnici nedovolil užít si noc s námi. Přejeme brzké uzdravení a těšíme se na setkání v knihovně, kde jí děti povypráví, co vše zažily...
Protože v tomto školním roce je nás ve třídě plno a občas si trochu připadáme jako v mraveništi... bylo letošní téma jasné. Oslavili jsme 90. výročí Ferdy Mravence a pana Ondřeje Sekory – spisovatele a ilustrátora.
Po celý měsíc únor děti nosily do školy autorské příběhy ze života mravenců a každý pátek jsme se těšili na jejich předčítání. Některé příspěvky byly encyklopedické a rozšířily naše znalosti, v jiných se mravenci podobali lidem a zažívali podobné radosti i starosti. Jistě Vás ale nepřekvapí, že přátelství a dobrý konec nechyběl v žádném z příběhů. Měsíc březen byl věnovaný čtenářské vstupence na Noc s Andersenem. Prvňáci měli za úkol při domácím procvičování načíst 1 hodinu hlasitého čtení, druháci 2 hodiny a třeťáci 3 hodiny – tady už byla technika čtení ponechána na jejich výběru (hlasité – tiché). Za pár dní vstupenku všichni získali, ale nepolevili v úsilí. Za sledované období děti společně načetly 218 hodin a 27 minut! Děkuji za mimořádné zapojení.
Ve čtvrtek 30. března jsme po obědě vše odstartovali... Po krátkém úvodu nám třeťáci doplnili ještě další informace a rekordy ze života mravenců, v krátkém videu jsme viděli, jakým vývojem kreslená postavička Ferdy mravence prošla, než se dostala do podoby, kterou známe z dnešních knížek. Ocenili jsme letošní domácí čtení a potom už začala hlavní část věnovaná tomu, jakou cestou musí knížka projít, než se dostane k nám – čtenářům. Paní učitelka Lída vymyslela pro každého originální básničku a pomocí detektiva Očka děti hádaly... Užili jsme si hodně legrace – děkujeme. Ve skupinkách si děti vyzkoušely práci „jazykového korektora" a po pohádce a svačině si promyslely téma své knížky. Po krátkém protažení s míčky paní učitelka objasnila dětem práci ilustrátora a pozvala je na výstavu svých obrázků z knih, které ilustrovala. Během odpolední části si každý připravil několik listů z knihy, na které budou děti do konce školního roku ještě pracovat a postupně ji rozšiřovat, než ji necháme svázat a odnesou si ji domů.
A po večeři si už děti prakticky vyzkoušely něco ze života mravenců a to už se venku dělala tma a byla před dětmi stezka odvahy. Všichni i tuto část zvládli a svým podpisem potvrdili svou statečnost. Pohádku na dobrou noc už neslyšeli všichni do konce a pak už jsme spali a spali. Ráno byly pro ty, kdo vstávají dříve nachystané mravenčí omalovánky a po přípravě královské snídaně jsme se do ní všichni pustili. Děkujeme všem pekařkám a cukrářkám za skvělé dobroty. Každý ochutnal a v tajném hlasování jsme rozhodli, kam letos putovala zlatá vařečka...
A pak se už přiblížil konec mravenčího setkání. Mirka Kopecká

diplom a památeční pohlednice 2023
jak se rodí knížka
prezentace
tady budu dnes spát
jak to bylo s Ferdou
ocenění domácího čtení
mraveniště a co už je za námi
detektiv Očko
básnička 1
básnička 2
básnička 3
básnička - kdo bude další
první list do knihy
skupiny
skládání slov
jazykový korektor
křížovka
svačina
můj mravenec
můj mravenec 2
pohádka
cesta knížky
autor a nápad
něco o sobě
obálka na tajemství
obálka
obálka 2
připravená dvojice
protažení
ilustrátor
 ilustrátorka
na výstavě
večeře 1
večeře 2
v mraveništi
mravenčí úkoly 1
mravenčí úkoly 2
mravenčí úkoly 3
mravenčí úkoly 4
mravenčí úkoly 5
mravenčí úkoly 6
mravenčí úkoly 7
před stezkou
podpisy
snídaně 1
snídaně 2
snídaně 3
snídaně 4
hlasování 1
hlasování 2
zlatá vařečka 1
zlatá vařečka 2
balení
jsme na konci 1
jsme na konci 2
konec
logo

© Škola Huntířov