Vypravěči

Odměnou pro děti za jejich zapojení do letošního čtenářského projektu bylo pondělní setkání s vypravěčkou paní Markétou Holou. Pro projektový den jsme zvolili vyprávění... V první části jsme se ve vypravěčské inscenaci vydali s pohádkovými příběhy daleko do cizích zemí a děti samy rozhodovaly a ovlivňovaly, jak se příběhy vyvíjely. Bavila nás pohádka o babce, která nejraději ze všeho jedla nebo o trochu smutném netopýrovi, který na začátku světa hledal, kam vlastně patří...
Storytelling je divadelní disciplína, která pracuje s fantazií. Příběh se neodehrává před Vámi, ale ve Vás. A to, že fantazie a představivost je pro děti přirozená, si samy vyzkoušely ve vypravěčské dílně – v další části programu. Nejdříve si ujasnily, že každý příběh má svůj začátek, prostě část, která nás uvede do děje... Prostředek, tam se hodí spousta napínavých zápletek a na konci rozzuzlení (nebo může také zůstat konec otevřený). Po společném příběhu o opičce Elien si v menších skupinkách vymýšlely a poslouchaly ještě hodně dalších vyprávění.
Dopoledne uteklo opravdu rychle, všichni jsme si ho užili naplno a dětem, do jejich rozpracované knihy, přibyl další list pro vzpomínku na milé a tvořivé setkání. Mirka Kopecká

pohádky - vyprávění (1)
pohádky - vyprávění (2)
pohádky - vyprávění (3)
pohádky - vyprávění (4)
pohádky - vyprávění (5)
pohádky - vyprávění (6)
vypravěč - části příběhu (1)
vypravěč - části příběhu (2)
vypravěč - části příběhu (3)
vypravěč - části příběhu (4)
vypravěč - části příběhu (5)
vypravěč - části příběhu (6)
vypravěč - části příběhu (7)
vypravěč - části příběhu (8)
vypravěč - části příběhu (9)
vypravěč - části příběhu (10)
vypravěč - části příběhu (11)
můj příběh (1)
můj příběh (2)
můj příběh (3)
můj příběh (4)
můj příběh (5)
můj příběh (6)
společné zakončení
logo

© Škola Huntířov