Řemeslná dílna 1

Poprvé jsme navštívili naše kamarády ze speciální základní školy v Jablonci nad Nisou. Čekala nás velká slavnost řemesel k projektu Dva jsou víc než jeden. Po společném zahájení si děti ve smíšených skupinkách postupně vyzkoušely práci kováře, košíkáře a tkalce. Při všech činnostech pomáhali zruční řemeslníci z ústavu sociální péče v Maxově, lektoři ze Čmeláka, paní učitelky i přítomní rodiče a prarodiče. Dětmi připravené pohoštění chutnalo všem. Oceňujeme profesionální přípravu ze strany společnosti Čmelák - děti si opravdu vyzkoušely spoustu technik - například v tkalcovské dílně poznaly šest technologií zpracování textilu!
K. Pecinová

řemesla I/1
řemesla I/2
řemesla I/3
řemesla I/4
řemesla I/5
řemesla I/6
řemesla I/7
řemesla I/8
řemesla I/9
řemesla I/10
řemesla I/11
řemesla I/12
řemesla I/13
řemesla I/14
řemesla I/15
řemesla I/16
řemesla I/17
logo

© Škola Huntířov