Školní družina

Zařazení a poslání školní družiny

Školní družina je součástí základní školy. Máme jedno oddělení s celkovou kapacitou 22 dětí. ŠD slouží především k odpočinku, k rozvoji zájmů žáků a k efektivnímu využití volného času. ŠD navštěvují žáci 1. – 3. ročníku základní školy.

Její činnost vychází z pedagogiky volného času. Posláním ŠD je vést děti k aktivnímu odpočinku, rozvíjet vhodné návyky a dovednosti. A především prostřednictvím hry vytvářet u dětí vlastní tvořivost a rozvoj fantazie.

Provoz ranní družiny je od 7:00 hodin, odpolední provoz družiny začíná obědem. Pokračuje relaxací – čtením na pokračování. Zájmové činnosti si děti vybírají samy, o průběhu programu jednotlivého odpoledne se předem spolu dohodneme. V 15:00 hodin družina končí.  

Družina

se školní družinou01
se školní družinou02
se školní družinou03
se školní družinou04
Další fotky
logo

© Škola Huntířov