Školní družina

Zařazení a poslání školní družiny

Školní družina je součástí základní školy. Máme jedno oddělení s celkovou kapacitou 15 dětí. ŠD slouží především k odpočinku, k rozvoji zájmů žáků a k efektivnímu využití volného času. ŠD navštěvují žáci 1. – 3. ročníku základní školy.

Její činnost vychází z pedagogiky volného času. Posláním ŠD je vést děti k aktivnímu odpočinku, rozvíjet vhodné návyky a dovednosti. A především prostřednictvím hry vytvářet u dětí vlastní tvořivost a rozvoj fantazie.

Družina začíná obědem, pokračuje relaxací – čtením na pokračování. Zájmové činnosti si děti vybírají samy, o průběhu programu jednotlivého odpoledne se předem spolu dohodneme. V 15:00 hodin končí činnost družiny.  

Školní družina

ŠD uvnitř01
ŠD uvnitř02
ŠD uvnitř03
ŠD uvnitř04
Další fotky
logo

© Škola Huntířov