Den Země se školou

22. dubna proběhl Den Země, do kterého jsme se se školáky aktivně zapojili. Celý projekt jsme začali povídáním o Zemi a o potřebě ji chránit. Samy děti v úvodní aktivitě navrhovaly, jak se zapojit do ochrany přírody, a jakým způsobem v našem okolí přírodě pomoci. Mezi nejčastějšími návrhy našich školáků bylo vyčištění lesa od odpadků, kterých si často všímají během výprav do místních lesů. Dále jsme se věnovali aktivitám, které nám připomínali, jak se v lese chovat a co naopak do lesa nepatří. Školáci také zjišťovali, jak dlouho různé odpady v lese zůstanou ležet, než se zcela rozloží.
Další den jsme od povídání přešli do akce! Nasadili jsme rukavice, vzali pytle a vyrazili jsme do lesa. Netrvalo to dlouho a pytle se plnily odpadky. Když už byl les čistý, hned jsme ho využili k hrám a společně se radovali z odvedené práce. Doufáme, že les zůstane nadále čistý a my se příště budeme moci pustit zas do jiné práce.
Veronika Schovánková

Vymýšlíme, jak chránit přírodu
Malujeme, jak je to správně
Společné tvoření na téma Ochrana přírody
Společná prezentace skupinových prací
Společná prezentace skupinových prací 2
Jak se správně chovat v lese
Výstavka prací
A jde se na to
Uklízíme les
Vše, co do lesa nepatří, odnášíme pryč
Po práci neztrácíme úsměv
Radujeme se z čistého lesa
logo

© Škola Huntířov