Zima se školkou

V měsíci lednu jsme se ve školce věnovali zimní přírodě. Hlavně jsme si dětmi povídali, jak zvířata zimu přežívají, a jak jim můžeme pomoci. Mysleli jsme na ně už na podzim, kdy jsme nasbírali a nasušili spoustu kaštanů. Nyní, při častých vycházkách do lesa, je nosíme srnkám do krmelce. Děti rády poslouchají cvrlikání ptáků, a společně pak hádáme, který druh by to mohl být. Také pozorujeme stopy ve sněhu, starší děti už umí i určit komu patří. Kromě přírody kolem nás jsme se také věnovali tématu „Země sněhu a ledu." Povídali jsme kde a jak žijí Eskymáci, a také o ledním medvědovi a polární lišce. V rámci výtvarných činností jsme si společně vyrobili Grónsko s malými Eskymáky a iglú, které nám teď zdobí šatnu. Rádi bychom si postavili iglú i ze sněhu, ale toho je letos opravdu poskrovnu. Bylo jen málo dní, kdy jsme mohli alespoň využít ježdíky na kopci za hřbitovem. Třeba nám nějakou sněhovou nadílku přinese ještě únor. V brzké době čeká děti velký zážitek. Pojedeme do liberecké ZOO na zimní prohlídku s průvodcem. Už se všichni moc těšíme.               Iva Jindráková

cesta do lesa
u krmelce
sypeme kaštany
u krmelce 2
krmelec
Eskymák
Eskymák 2
Eskymák 3
lední medvěd
lední medvěd 2
sníh a led
sníh a led 2
země ledu
iglú ve třídě
na ježdíkách
na ježdíkách 2
Truhlák
Truhlák 2
logo

© Škola Huntířov