HARMONOGRAM

  ÚNOR
1.2. - 7.2. jarní prázdniny ZŠ
1.2.  I. etapa čtenářského projektu 2021  ZŠ
12.2. Masopustní karneval ve školce
16.2. začíná II. a III. etapa čtenářského projektu 2021 ZŠ
18.2. Pohádka "O Raškovi" on-line Naivní divadlo Liberec  ZŠ
25.2. Pohádka "Čarovná rybí kostička" on-line Naivní divadlo Lbc. MŠ
  BŘEZEN
 

pokračuje čtenářský projekt 2021 ZŠ

od 1.3.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - MŠ i ZŠ jsou zavřené

  RUŠÍ SE schůzka s rodiči předškoláčků (program dostanete e-mailem)
  Vítání jara - projektový den  MŠ, ZŠ
  Noc s Andesenem - závěr čtenářského projektu 2021  ZŠ
  DUBEN
1.4. Velikonoční prázdniny ZŠ
2.4.  Velký pátek 
5.4. Velikonoční podnělí 
9.4. Pohádka "O Lesněnce" - Divadlo ve škole MŠ, ZŠ
28.4. Zápis do 1. třídy ZŠ
logo

© Škola Huntířov