HARMONOGRAM

 

KVĚTEN

2.5.

možnost nahlédnutí do spisu Zápis do 1. třídy ZŠ

5.5.

plavecký kurz

6.5.

výlet do Prahy ZŠ

6.5.

setkání v MŠ - besídka nejen pro maminky

9.5.

zápis do MŠ - příjem žádostí o přijetí

12.5.

plavecký kurz

17.5.

možnost nahlédnutí do spisu Zápis do MŠ

18.5.

výlet na Safari Dvůr Králové  MŠ

19.5.

plavecký kurz

21.5.

vítání občánků - příspěvek do programu MŠ

24.5.

exkurze - návštěva včelaře ZŠ

 

projekt "Vyprávění starého úlu" MŠ

26.5.

plavecký kurz - zakončení Mokré vysvědčení

26.5.

spaní ve školce + výlet MŠ

 

ČERVEN

1.6.

Den dětí - divadlo ve škole - pohádla Lesněnka MŠ, ZŠ

1.6.

naučný program Veselé zoubky ZŠ

6.6.

zápis MŠ, ZŠ - cizinci

9.6.

schůzka s rodiči předškoláků MŠ

10.6.

výprava ZŠ

13.6.

jednání školské rady

14.6.

fotografování MŠ, ZŠ

14.6.

Zdravá 5 - naučný program MŠ, ZŠ

21.6.

pedagogická rada 

22.6. 

Letní setkání na konci školního roku MŠ, ZŠ

28.6.

poslední výprava letošního školního roku ZŠ

30.6.

vysvědčení ZŠ

logo

© Škola Huntířov